Chúc Mừng Năm Mới – Happy New Year 2021

②  ② ①
Chúc Mừng Năm Mới – Happy New Year

“Mọi kết thúc đều đánh dấu một khởi đầu mới.
Hãy kiên định tinh thần và quyết tâm của mình, và quý vị sẽ luôn tiến bước trên con đường vinh quang. Với trí tuệ, lòng dũng cảm, niềm tin và nỗ lực vượt bậc, quý vị sẽ đạt được những điều mình mong ước.
Chúc quý vị một năm mới hạnh phúc.”

Trong tâm từ,
Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala

 
“Every end marks a new beginning.
Keep your spirits and determination unshaken, and you shall always walk the glory road. With wisdom, courage, faith and great effort, you shall achieve everything you desire.
I wish you a Happy New Year.”

With metta,
Sumangala Bhikkhu Viên Phúc