Ba Tháng An Cư Mùa Mưa 2017

Photo: Lễ Nhập Kỳ An Cư Ba Tháng Mùa Mưa 2017 tại Thiền viện Tharmanaykyaw Mahagandhayon Monastery Yangon Myanmar.

2017 VASSA – THREE MONTHS RAIN RETREAT
– BA THÁNG AN CƯ MÙA MƯA 2017

Hôm nay 16 tháng vasso (Lịch Miến điện) tức 16/6 Âm lịch Việt nam – 9/7/2017 Dương lịch: Bắt đầu kỳ an cư 3 tháng mùa mưa, theo truyền thống Theravada (Thượng tọa bộ) tại các nước Miến điện, Thái lan, Sri Lanka, Cambodia, Lào.

Nguyện cho tất cả tỳ khưu cùng sa di và các nữ tu ở bất cứ nơi đâu, được thuận duyên an trú không đứt đoạn suốt kỳ an cư ba tháng mùa mưa này và hoàn thành bổn phận pariyati– pháp học, patipati-pháp hành và pativeda– pháp thành một cách tốt đẹp với sự hộ độ chắc chắn của các thiện nam – tín nữ thí chủ rộng lượng, vô tư, trong sáng.

Lành thay! Lành thay! Lành thay!

2017 Vasso Retreat Start Ceremony at Tharmanaykyaw Mahagandayon Monastery, Yangon Myanmar.

Ghi chú

Nhân duyên của việc Đức Thế Tôn chế định học giới cho phép an cư mùa mưa được Tạng Luật ghi lại như sau:

Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rājagaha (Vương Xá), Veḷuvana (Trúc Lâm), nơi nuôi dưỡng các con sóc.

Vào lúc bấy giờ, việc cư trú mùa mưa chưa được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu. Trong trường hợp này, các vị tỳ khưu ấy đi du hành trong mùa lạnh, trong mùa nóng, và cả trong mùa mưa nữa. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng:

– Tại sao các sa-môn Thích tử lại đi du hành trong mùa lạnh, trong mùa nóng, và cả trong mùa mưa nữa? Các vị đang dẫm đạp lên các loại cỏ xanh, đang hãm hại mạng sống của loài chỉ có một giác quan, và đang gây nên việc giết hại hàng loạt nhiều chúng sanh nhỏ nhoi. Ngay cả các du sĩ ngoại đạo này có giáo lý được thuyết tồi tệ vẫn bám víu và sống cố định trong mùa cư trú mưa, ngay cả những con chim này sau khi làm tổ trên các ngọn cây cũng bám víu và sống cố định trong mùa cư trú mưa; còn các sa-môn Thích tử này lại đi du hành trong mùa lạnh, trong mùa nóng, và cả trong mùa mưa nữa. Các vị đang dẫm đạp lên các loại cỏ xanh, đang hãm hại mạng sống của loài chỉ có một giác quan, và đang gây nên việc giết hại hàng loạt nhiều chúng sanh nhỏ nhoi.

Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, đức Thế tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã thuyết Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng:

– Này các tỳ khưu, ta cho phép vào mùa (an cư) mưa (vassaṃ).

Xứ Ấn Độ, một năm có ba mùa; mùa mưa gồm bốn tháng nhưng Đức Phật cho phép Tăng chúng an cư mùa mưa ba tháng, còn một tháng cuối cùng của mùa mưa, Ngài cho phép vị Tỳ kheo đã an cư ba tháng mùa mưa thành tựu viên mãn được nhận y Kaṭhina do thí chủ cúng dường và thọ hưởng năm quả báu của Kaṭhina.

– Này các tỳ khưu, ta cho phép thành tựu Kaṭhina cho các tỳ khưu đã sống qua mùa (an cư) mưa. Này các tỳ khưu, khi các ngươi có Kaṭhina đã được thành tựu, năm điều này sẽ trở thành được phép (đối với các ngươi):

1. việc ra đi không phải báo (anāmantacāro),

2. việc ra đi không mang theo (đủ cả ba y) (asamādānacāro),

3. sự thọ thực thành nhóm (gaṇabhojanaṃ),

4. (sử dụng được nhiều) y theo như nhu cầu (yāvadatthacīvaraṃ),

5. sự phát sanh về y tại nơi ấy sẽ là của các vị ấy (yo ca tattha cīvaruppādo so nesaṃ bhavissati).

Thời gian an cư được Đức Phật cho phép có hai thời điểm, gọi là tiền an cư (purimikā vassūpanāyikā) và hậu an cư (pacchimikā vassūpanāyikā).

– Này các tỳ khưu, đây là hai thời điểm vào mùa (an cư) mưa: thời điểm trước và thời điểm sau. Thời điểm trước thì nên vào nhằm ngày kế của (ngày trăng tròn) tháng Āsāḷha, thời điểm sau thì nên vào khi (ngày trăng tròn) tháng Āsāḷha đã trôi qua một tháng.

Thời tiền an cư từ ngày 16 tháng 6 đến 15 tháng 9 âm lịch.

Thời hậu an cư ngày 16 tháng 7 đến 15 tháng 10 âm lịch.

Các Tỳ kheo thường nhập hạ trong thời tiền an cư, chỉ khi nào có việc không kịp thời tiền an cư mới theo thời hậu an cư. Ðến thời kỳ an cư mà vị Tỳ kheo nào cố ý không nhập hạ thì phạm tội Tác ác (dukkata). Những vị Tỳ kheo nhập hạ trong thời hậu an cư thì không được hưởng quả báu Kaṭhina.

Ðến ngày an cư, vị Tỳ kheo phải tìm trú xứ thích hợp để nguyện an cư mùa mưa, sau khi quyết định nơi chỗ, hãy quét dọn sạch sẽ và tích chứa nước dùng đầy đủ (nếu chỗ ở hiếm nước).

Chỗ an cư có thể là một ngôi chùa (ārāma), ngôi tịnh thất (vihāra), một cư xá (āvāsa), hoặc một liêu cốc riêng (senāsana); muốn an cư mùa mưa ở đâu thì nguyện ở đó.

Vào ngày hoặc đêm 16/6 âm lịch (tiền an cư), hay 16/7 âm lịch (hậu an cư), vị Tỳ kheo nhập hạ phải phát nguyện một mình hoặc phát nguyện chung với các Tỳ kheo khác cùng an cư mùa mưa chung tại trú xứ đó.

Lời phát nguyện nhập hạ như sau:

Imasmiṃ vihare (ārāme / āvāse) imaṃ temāsaṃ vassaṃ upemi –
Tôi nguyện an cư mùa mưa tại tu viện (chùa / chỗ trú ngụ) nầy hết ba tháng.

Sau khi đã phát nguyện an cư mùa mưa, vị ấy phải nhập hạ tại nơi ấy trong 3 tháng không được rời khỏi. Trong trường hợp đặc biệt như cha mẹ, thầy tổ bị đau bệnh hay viên tịch, hoặc có Tăng sự quan trọng, hoặc có thí chủ thỉnh mời làm những Phật sự cần thiết, thì vị Tỳ kheo phải xin nguyện tạm thời rời trú xứ an cư nhưng không được quá bảy ngày, nghĩa là phải trở lại trú xứ trước lúc mặt trời mọc của ngày thứ bảy.

Trích dẫn từ nguồnÝ nghĩa truyền thống an cư mùa mưa của Phật giáo Nam truyền – Tỳ kheo Định Phúc

 
May All Bhikkhus with Samaneras and Nuns, Wherever, Always Have Suitable Conditions for Non-Stop Dwelling and for Successful Pariyati (Study), Patipati (Practice), and Pativeda (Achievement) in These Three Month Rain Retreat with Strong Supportings from Our Pure and Generous Buddhist Devotees.

Sadhu! Sadhu! Sadhu!

Bài viết liên quan

  • Lễ Nhập Kỳ An Cư Mùa Mưa – Vassa 4/8/2020 – 31/10/2020 At Tharmanaykyaw Mahagandayon Monastery, Yangon, Myanmar, Web, FB