Bài học COVID – 19

BÀI HỌC COVID – 19

✴✴✴✴

“Virus Corona dạy cho nhân loại biết cách sống tốt đẹp hơn, an toàn hơn, hạnh phúc hơn bằng cách bớt đi lại, bớt tụ tập, bớt sống gấp, bớt ăn uống nhậu nhẹt, bớt tán nhảm, bớt xuyên tạc sự thật, bớt kỳ thị, bớt lo lắng, bớt thù hận,… tăng vệ sinh cá nhân, tăng tập thể dục, tăng điềm tĩnh sống chậm, tăng tăng thời gian ở cùng gia đình, tăng giúp đỡ lẫn nhau, tăng sự tử tế, tăng yêu thương…

Nguyện hồi hướng mọi công đức và phước báu của tôi tới tất cả mọi người trên toàn thế giới, cầu mong cho tất cả sớm thoát khỏi mọi khổ đau và hiểm nguy, đặc biệt là từ mọi loại bệnh dịch, thiên tai và chiến tranh, đạt được hạnh phúc thật sự tự do thật sự.”

– Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala

LESSON

✴✴✴✴

“Coronavirus teaches humanity how to live a better, safer and happier life by less travel, less gathering, less urgent life, less binge drinking and eating, less frivolous chatting, less distorting facts, less stigma, less worry, less hatred,… more personal hygiene, more exercise, more peaceful life, more time spent with family, more mutual help, more kindness, more love…

May all my merits and blessings be extended to all people all over the world, may all be free from all suffering and dangers, especially from all plagues epidemic, natural disasters and wars, achieving real happiness, real freedom.”

– Sumangala Bhikkhu Viên Phúc

Bài viết liên quan

  • Bài Học Covid – 19, Web Link
  • Covid 19 – Phong Tỏa Tại Gia: Chúng Ta Có Thể Làm Những Gì Góp Phần Diệt Trừ Dịch Bệnh Tự Bảo Vệ Mình, Bảo Vệ Người Khác?, WebFB
  • Ratana Sutta – Kinh Châu Báu, Web Link
  • Stay At Home – Hãy Ở Nhà, Web Link
  • Vệ Sinh Phòng Tránh, Web Link
  • Dr. Huynh Wynn Tran, Md, Los Angeles, Hoa Kỳ. Làm Sao Để Tránh Lây Nhiễm Covid – 19, Web Link
  • Cách Tự Chăm Sóc Ở Nhà Nếu Bị Chẩn Đoán Hay Nghi Ngờ Mắc Covid-19, Web Link
  • Nhà Sinh Học Phân Tử: “Coronavirus Hành Xử Rất Lạ”, Web Link
  • Giáo Sư Bùi Huy Phú – Nguyên Trưởng Khoa Hô Hấp Bv Bạch Mai:
  • Giải Pháp Đối Phó, Phòng Ngừa Dịch Viêm Phổi Do Virus Corona Bằng Phương Pháp Trong Ngoài Kết Hợp., Youtube

Bài viết trên Facebook, 20 tháng 3, 2020