Cùng chung tay xây dựng

CÙNG CHUNG TAY XÂY DỰNG

Interview House

Nhà Trình pháp – Interview House đã được khởi công xây dựng chiều hôm qua 29/9/2016 tại khuôn viên Thiền viện Tharmaneykyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar với sự cúng dường thịnh tài để xây dựng nền móng và tầng 1, của hai thí chủ, thiền sinh cũ, ẩn danh, từ Hà nội. Cùng chung tay đóng góp công trình xây dựng này là sự cúng dường các bản vẽ của nhóm Thiết kế kiến trúc và của nhóm Thiết kế xây dựng. Nhà thầu xây dựng nhận thi công với mức giá tối thiểu và cúng dường sắt thép xây dựng, và nhà cung cấp vật liệu cúng dường các bồn vệ sinh cho phòng tắm và vệ sinh. Các thí chủ khác cũng đã và đang có tác ý đóng góp chung tay xây dựng tầng 2 và hoàn thiện nội thất cho công trình này với tâm trong sạch và hào phóng. Các thiền sinh Việt nam sẽ có thể được trình pháp với sư tại nhà trình pháp mới, đẹp và khang trang này trước mùa nóng nắng năm tới.

Nguyện cho công trình được thành tựu viên mãn.

Nguyện cho công đức cúng dường xây dựng này mang lại phước báu vô lượng tới các thí chủ cùng thân bằng quyến thuộc của mình ngay trong kiếp sống này và tạo duyên lành sớm chứng ngộ Đạo Quả giải thoát hoàn toàn khỏi mọi khổ đau trong ngày vị lai.

Nguyện cho Chánh pháp được vững bền dài lâu.

Lành thay ! Lành thay! Lành thay!
Sadhu! Sadhu! Sadhu!