Dhamma dana

DHAMMA DANA

Pháp thí

100 books “The collection of Theravada’s chanting suttas” donated by Sannthapyay Htun are ready to distribute to Hanoi Theravada Buddhists. May this merit of Dhamma dana bring to you and your family uncountable blessings in this very life and create suitable conditions to atain Nibbana in near future.

Lành thay! Lành thay! Lành thay!100 cuốn Kinh Tụng Phật Giáo Nguyên Thủy được cúng dường bởi cô Sann Thapyay Htun đã sẵn sàng tới tay các Phật tử Hà nội và vùng lân cận.
Nguyện cho công đức Pháp thí này mang lại phước báu vô lượng tới Cô Thapyay cùng gia đình ngay trong kiếp sống này và tạo duyên lành chứng ngộ Niết bàn trong ngày vị lai.

Sadhu! Sadhu! Sadhu!

Ghi chú: Những ai muốn nhận sách hãy Inbox liên lạc với cô Van H Le.

Bài viết trên Facebook, 3 tháng 6, 2016