Khóa lễ Uposatha – Bát quan trai giới dành cho quý đạo hữu tại gia – 8h sáng, Thứ hai, 20/3/2023, ngày giờ Hà nội

Sumangala Bhikkhu Viên Phúc đã phát trực tiếp.

LIVE STREAM – TRỰC TUYẾN

Khóa lễ Uposatha – Bát quan trai giới dành cho quý đạo hữu tại gia – 8h sáng, Thứ hai, 20/3/2023, ngày giờ Hà nội

https://m.facebook.com

––––––––––––––––––––––––––––––

KHÓA LỄ THỌ TRÌ TAM QUY VÀ BÁT QUAN TRAI GIỚI TRỰC TUYẾN ONLINE HAI KỲ MỖI THÁNG DÀNH CHO QUÝ ĐẠO HỮU TẠI GIA

––––––––––––––––––––––––––––––

Hoan hỷ chấp thuận lời thỉnh cầu của các cựu thiền sinh khóa thiền Minh sát Tứ niệm xứ tại Cần Thơ, Phước Sơn, Bà rịa, Hà nội, Hải Phòng vv … chúng tôi có buổi truyền trực tuyến từ Thiền viện Tharmanaykyaw Mahaganghayon, Yangon, Myanmar, lễ Bố tát Uposatha ngày thứ hai, 20/3/2023, bắt đầu vào lúc 8h00 am, với chương trình như sau:

⑴ Sám hối

⑵ Truyền Tam qui y

⑶ Thọ trì Bát quan trai giới

⑷ Pháp thoại “Tỉnh Giác trong sinh hoạt”

⑸ Thiền tập

⑹ Rải tâm từ

⑺ Phát nguyện

⑻ Hồi hướng công đức

Tất cả mọi thiện nam tín nữ cần in ra Tài liệu Khóa lễ cần thiết, theo nội dung ở cuối bài viết Thông báo, để có thể cùng tụng đọc khi tham dự khóa lễ Bố Tát Uposatha – Bát Quan Trai Giới, vun bồi thiện nghiệp tích góp công đức phước báu.

Nguyện cho oai đức Tam Bảo hộ trì cho đạo hữu cùng tất cả mọi người trong gia đình luôn được khỏe mạnh, thành công, an vui, và hạnh phúc, luôn tinh tấn làm lành, lánh dữ, thanh lọc tâm, vun bồi phước thiện Bố thí – Trì giới – Hành thiền tạo duyên lành giúp sớm giác ngộ, giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau, phiền não, chấm dứt luân hồi sinh tử trong tam giới, đạt được hạnh phúc thật sự, tự do thật sự – Niết bàn.

Idaṁ me puññaṁ Nibbānassa paccayo hotu.

Nguyện cho phước thiện này của chúng tôi sẽ là duyên lành tới Niết bàn.

Imaṁ no puñña bhāgaṁ sabba–sattānaṁ dema.

Chúng tôi xin chia sẻ hồi hướng các phước thiện này tới tất cả mọi chúng sinh.

Sabbe sattā sukhitā hontu.

Nguyện cho tất cả mọi chúng sinh luôn được an vui hạnh phúc.

Trong tâm từ,

Sumangala Bhikkhu Viên Phúc

Xem lại video khóa lễ bố tát uposatha đã thực hiện trong thời gian vừa qua: ngày 4/2/2023 – “chánh niệm trong đời sống thường ngày”, Web Link

Ngày 18/2/2023 – “hãy trân quý từng phút giây: niệm chết”, Web Link

Ngày 5/3/2023 – “như lý tác ý trong đời sống thường ngày”, Web Link

Ngày 20/3/223 – “tỉnh giác trong đời sống thường ngày”, Web Link

Bài viết trên Facebook,  20/3/2023