Nepal in our heart

NEPAL IN OUR HEART

Now is difficult time for Nepal after earthquake 25 April 2015, and together we are praying all the best for stable and peaceful Nepal and its people.

Đây là thời khắc khó khăn đối với Nepal sau trận động đất 25 tháng Tư 2015, và chúng tôi cùng cầu nguyện những điều tốt lành nhất cho sự ổn định và bình an của Nepal cùng toàn thể nhân dân nơi đây.

Bài viết trên Facebook, 26 tháng 4, 2015