Ngày đầu tiên của khóa thiền Minh Sát Tứ Niệm Xứ tại Thiền viện Phước Sơn 28/10 – 4/11/2022

Ngày đầu tiên của khóa thiền Minh Sát Tứ Niệm Xứ tại Thiền viện Phước Sơn 28/10 – 4/11/2022

––––––––––––––––––––––––––––––

Ngay từ 3h45 buổi sáng, hơn 180 thiền sinh đã hoan hỷ bắt đầu ngày đầu tiên của khóa tu thiền minh sát tứ niệm xứ, tại Thiền viện Phước Sơn Đồng Nai từ 28/10 đến 4/1, được hướng dẫn bởi Sumangala Bhikkhu Viên Phúc theo truyền thống tu tập của Vị Thầy Myanmar lỗi lạc, Ngài Đại Trưởng Lão Thiền Sư Mahasi Sayadaw.

Nguyện cầu cho Khóa Thiền Minh Sát Tứ Niệm Xứ này được thành tựu viên mãn nhờ oai đức Tam bảo hộ trì, chư thiên hộ pháp, quý đạo hữu thí chủ hộ độ, thành viên ban tổ chức cung kính phục vụ, quý đạo hữu thiền sinh nỗ lực tinh tấn, để tận dụng cơ hội quí báu có một không hai vun bồi thiện nghiệp minh sát tu tập tối thượng dẫn đến giác ngộ, giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau, phiền não, chấm dứt luân hồi sinh tử, siêu thoát Tam giới, đạt được hạnh phúc thật sự, tự do thật sự – Niết bàn.

Sādhu! Sādhu! Sādhu!

Trong tâm từ,

Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala

Bài viết trên Facebook, 28 October 2022 ·