Những khó khăn trong cuộc đời bạn không đến để hủy diệt bạn

NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG CUỘC ĐỜI BẠN KHÔNG ĐẾN ĐỂ HỦY DIỆT BẠN

“Những khó khăn trong cuộc đời bạn không đến để hủy diệt bạn. Chúng đến để giúp bạn làm hiển lộ các năng lực và quyền năng tiềm ẩn của bạn.”

“Difficulties in your life do not come to destroy you. But to help you realize your hidden potential and power.”

Sumangala Bhikkhu Viên Phúc