https://ehipassiko.info/01-thien-minh-sat-vipassana-ly-thuyet-thuc-hanh-thien-su-vien-phuc-sumagala-2019-2/

Pháp Âm: Yếu Pháp Tu Tập Tuệ Giải Thoát

(Công trình và Bài viết giới thiệu của Nhóm ấn tống Loan TranHà ĐôngCong Phap HuynhKim Phuong Nguyen)

🍁 Những lời Đức Thế Tôn Chánh Đẳng Giác giảng dạy về tu tập Tuệ Giải Thoát trong một số bản kinh cốt yếu, trọng điểm về chủ đề này do Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala, Thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery Yangon Myanmar, tuyển chọn và hiệu đính dành cho tất cả hành giả đang tinh tấn dấn thân tu tập thực hành Bát Thánh Đạo hướng đến hạnh phúc thật sự, tự do thật sự – Niết Bàn.

🍁 Nhóm ấn tống xin được chuyển thể pháp âm từ quyển sách: YẾU PHÁP TU TẬP TUỆ GIẢI THOÁT – NXB Hồng Đức 2018 – gồm 16 bài:

1. Chuyển Pháp Luân https://m.youtube.com/watch?v=oFf6vPWHUbg

2. Có và Không https://m.youtube.com/watch?v=EBOKnyqDrog

3. Rỗng Không https://m.youtube.com/watch?v=KkSlmUZrgXw

4. Thấy Chỉ Là Thấy https://m.youtube.com/watch?v=fd8Jl4fjvpw

5. Thân Xác https://m.youtube.com/watch?v=gm5KgUsskBE

6. Tứ Niệm Xứ https://m.youtube.com/watch?v=ukuSjUVoHUs

7. Như Lý Tác Ý https://m.youtube.com/watch?v=kLQktQrKFT4

8. Như Thật Tuệ Quán https://m.youtube.com/watch?v=vq0jVUDOxf8

9. Anatta – Vô Ngã https://m.youtube.com/watch?v=9ec6KC-H3Ec

10. Những Lời Dạy Cuối Cùng https://m.youtube.com/watch?v=LfJL4Bg5Inw

11. Tập Khởi – Đoạn Diệt https://m.youtube.com/watch?v=JIESgnVCVTE

12. Thân Bệnh Tâm Không Bệnh https://m.youtube.com/watch?v=1nUWwH2y_Hw

13. Sai Biệt https://m.youtube.com/watch?v=SMltNs5Ct10

14. Vị Ngọt – Sự Nguy Hiểm – Sự Xuất Ly https://m.youtube.com/watch?v=SiVVMMmm4Mw

15. Thức Ăn Của Vô Minh https://m.youtube.com/watch?v=wDJTzH99r3U

16. Vô Vi – Niết Bàn https://m.youtube.com/watch?v=Cp6Gna6ZneI

Xin chia hết phần phước pháp thí thanh cao này đến tất cả quý Đạo hữu, cầu mong cho chúng ta luôn đi đúng theo con đường Đức Phật đã chỉ dạy. Và với sự thực hành chân chánh theo giáo Pháp của Đức Phật, nguyện mong thấy rõ Niết Bàn trong ngày vị lai.

Sadhu! Sadhu! Sadhu!

 🙏🙏🙏

Trong tâm từ,

Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala

– Audio Bài giảng giới thiệu “Yếu Pháp Tu Tập Tuệ Giải Thoát” – Sumangala Bhikkhu Viên Phúc: https://archive.org/details/ThienSu_VienPhuc_190101_YeuPhapTuTapTueGiaiThoat

Nội dung cuốn “Yếu Pháp Tu Tập Tuệ Giải Thoát”:

– Bản PDF: https://archive.org/details/YeuPhapTuTapTueGiaiThoat_201901

– Audio MP3: https://archive.org/details/audio-yeu-phap-tu-tap-tue-giai-thoat

– File MP4: https://bitly.com.vn/DxvhS

– YouTube: https://m.youtube.com/playlist?list=PLpSVNPmI6BjEc0Rsy_cEWNf57eH9a6B5m

Bài viết trên Facebook, 8 tháng 2, 2021