Quét Dọn Vệ Sinh Nơi Trú Ngụ

QUÉT DỌN VỆ SINH NƠI TRÚ NGỤ

✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵

Quét dọn vệ sinh,…v… v… đều là phận sự của Tỳ khưu tại nơi trú ngụ được qui định trong 14 phận sự tại Tiểu Phẩm, Tạng Luật. Trong đó Đức Phật có nói rằng tỳ khưu không làm tròn phận sự thì không đầy đủ về giới, có tuệ kém, không có được nhất tâm, không có nhất tâm thì không thể nhìn thấy Pháp đúng đắn, không thấy Pháp thì không hoàn toàn thoát khỏi khổ đau, đi đến Niết Bàn.

Do vậy phải cố gắng, tinh tấn toàn diện từ việc lớn tới các việc tưởng chừng như nhỏ mọn, vì các thiện pháp hỗ trợ, nâng đỡ lẫn nhau, ngăn không cho bất thiện pháp có mặt.

Sādhu! Lành thay!

Ghi chú:

Phận Sự của Tỳ Khưu có nhiều loại, được qui định rõ tại Giới bổn Patimokkha và trong Tạng Luật.

Ở đây xin giới thiệu về 14 phận sự Trong Bộ Tiểu Phẩm, Luật tạng, bao gồm:

VIII. CHƯƠNG PHẬN SỰ (VATTAKKHANDHAKAṂ):

1. Phận sự của tỳ khưu vãng lai (Āgantuka)

2. Phận sự của tỳ khưu thường trú (Āvāsika)

3. Phận sự của vị xuất hành (Gamika)

4. Phận sự tùy hỷ

5. Phận sự ở chỗ thọ thực

6. Phận sự của vị đi khất thực

7. Phận sự của vị ngụ ở rừng

8. Phận sự ở nơi cư ngụ

9. Phận sự ở nhà tắm

10. Phận sự ở nhà vệ sinh

11. Phận sự đối với thầy tế độ

12. Phận sự đối với đệ tử

13. Phận sự đối với thầy dạy học

14. Phận sự đối với học trò

Kết thúc chương ngày có bài kệ tóm tắt các phận sự với câu khẳng định đảm bảo như sau:

Phận sự không tròn đủ,

không hoàn hảo về giới,

giới không sạch, tuệ kém,

không thấy được nhất tâm,

với tâm bị xáo trộn,

không trụ vào một điểm,

không thấy được Chánh Pháp,

khi không thấy Chánh Pháp,

không thoát khỏi khổ đau.

Vị hoàn thành phận sự,

giới cũng được tròn đủ,

giới trong sạch, có tuệ,

lại đạt được nhất tâm,

tâm không bị xáo trộn,

trụ vào được một điểm,

vị ấy thấy Chánh Pháp,

chứng ngộ được Diệu Pháp,

vị ấy thoát khổ đau.

Do đó, nên thành tựu

phận sự đệ tử Phật

thấy rõ ràng lời dạy

của đức Phật tối thượng,

từ đó đạt Niết Bàn.

❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈

PHẬN SỰ Ở NƠI CƯ NGỤ ĐƯỢC QUI ĐỊNH NHƯ SAU

… Sau khi khiển trách, ngài đã thuyết Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng:

– Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy ta sẽ quy định phận sự ở nơi cư ngụ cho các tỳ khưu, các tỳ khưu ở nơi cư ngụ nên thực hành đúng đắn theo như thế.

Cư ngụ trong trú xá nào, nếu trú xá ấy có rác rến, nên làm sạch sẽ nếu có nỗ lực. Trong khi làm sạch sẽ trú xá, trước tiên nên đem y bát ra ngoài rồi để xuống ở một góc, nên đem tọa cụ và ngọa cụ ra ngoài rồi để xuống ở một góc, nên đem nệm gối ra ngoài rồi để xuống ở một góc, nên hạ thấp cái giường rồi đem ra ngoài một cách khéo léo không làm trầy hoặc va chạm vào phần dưới của cánh cửa lớn và để xuống ở một góc, nên hạ thấp cái ghế rồi đem ra ngoài một cách khéo léo không làm trầy hoặc va chạm vào phần dưới của cánh cửa lớn và để xuống ở một góc, nên đem khung giường ra ngoài rồi để xuống ở một góc, nên đem ống nhổ ra ngoài rồi để xuống ở một góc, nên đem tấm ván gối đầu ra ngoài rồi để xuống ở một góc, nên xem xét tấm trải nền được xếp đặt như thế nào rồi đem ra ngoài và để xuống ở một góc. Nếu có mạng nhện ở trú xá, trước tiên nên dời (chúng) khỏi lỗ hổng, nên lau chùi các cửa sổ và các hốc kẹt. Nếu tường được sơn màu đỏ và bị đốm loang lỗ nên thấm ướt khăn chà xát mạnh rồi lau sạch. Nếu nền được sơn màu đen và bị đốm loang lỗ nên thấm ướt khăn chà xát mạnh rồi lau sạch. Nếu nền không được thực hiện, nên rải nước rồi quét (nghĩ rằng): “Không nên để trú xá bị tràn ngập bụi bặm.” Nên gom rác lại rồi đem đổ bỏ ở một góc.

Không nên đập giũ sàng tọa ở gần các tỳ khưu. Không nên đập giũ sàng tọa ở gần các trú xá. Không nên đập giũ sàng tọa ở gần nước uống. Không nên đập giũ sàng tọa ở gần nước rửa. Không nên đập giũ sàng tọa ngược chiều gió ở trước mái hiên. Nên đập giũ sàng tọa ở phía dưới gió. Sau khi phơi nắng tấm trải nền ở một góc, nên làm sạch sẽ, đập giũ, rồi đem vào trong, và sắp đặt như đã được sắp đặt (trước đây). Nên phơi nắng khung giường ở một góc, lau chùi, rồi đem vào trong, và để lại ở vị trí như cũ. Nên phơi nắng giường, làm sạch sẽ, đập giũ, hạ thấp xuống, rồi đem vào trong một cách khéo léo không làm trầy hoặc va chạm vào phần dưới của cánh cửa lớn, và nên sắp đặt như đã được sắp đặt (trước đây). Nên phơi nắng ghế, làm sạch sẽ, đập giũ, hạ thấp xuống, rồi đem vào trong một cách khéo léo không làm trầy hoặc va chạm vào phần dưới của cánh cửa lớn, và nên sắp đặt như đã được sắp đặt (trước đây). Nên phơi nắng nệm gối, làm sạch sẽ, đập giũ, rồi đem vào trong, và nên sắp đặt như đã được sắp đặt (trước đây). Nên phơi nắng tọa cụ và ngọa cụ ở một góc, làm sạch sẽ, đập giũ, rồi đem vào trong và nên sắp đặt như đã được sắp đặt (trước đây). Nên phơi nắng ống nhổ ở một góc, lau chùi, rồi đem vào trong, và để lại ở vị trí như cũ. Nên phơi nắng tấm ván gối đầu ở một góc, lau chùi, rồi đem vào trong, và để lại ở vị trí như cũ. Nên đem cất y và bình bát. Trong khi đặt bình bát xuống, nên dùng một tay ôm bình bát, tay kia sờ ở phía dưới giường hoặc phía dưới ghế, rồi nên đặt bình bát xuống. Và không nên đặt bình bát trên mặt đất không có vật kê. Khi máng y, nên dùng một tay cầm y, tay kia vuốt sào treo y hoặc dây phơi y, nên để mép y phía bên kia, còn chỗ gấp y lại ở bên này, rồi căng y ra.

Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng đông, các cửa sổ hướng đông nên được khép lại. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng tây, các cửa sổ hướng tây nên được khép lại. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng bắc, các cửa sổ hướng bắc nên được khép lại. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng nam, các cửa sổ hướng nam nên được khép lại. Nếu thời tiết lạnh, các cửa sổ nên mở ra vào ban ngày và khép lại vào ban đêm. Nếu thời tiết nóng, các cửa sổ nên khép lại vào ban ngày và mở ra vào ban đêm.

Nếu phòng có rác rến, nên quét phòng. Nếu cổng có rác rến, nên quét cổng. Nếu phòng hội họp có rác rến, nên quét phòng hội họp. Nếu nhà để đốt lửa có rác rến, nên quét nhà để đốt lửa. Nếu nhà vệ sinh có rác rến, nên quét nhà vệ sinh. Nếu nước uống không có, nên lại đem nước uống. Nếu nước rửa không có, nên đem lại nước rửa. Nếu hũ nước súc miệng không có nước, nên đổ nước vào hũ nước súc miệng.

Nếu cư ngụ trong trú xá với vị thâm niên, khi chưa xin phép vị thâm niên không nên đọc tụng, không nên đưa ra các câu hỏi điều tra, không nên học bài, không nên giảng Pháp, không nên thắp đèn, không nên thổi tắt đèn, không nên mở cửa sổ, không nên đóng cửa sổ. Nếu đi kinh hành cùng với vị thâm niên trên cùng một đường kinh hành, nên quay trở lui cùng lúc với vị thâm niên và không nên va chạm vị thâm niên dù là góc y hai lớp.

Này các tỳ khưu, đây là phận sự ở nơi cư ngụ của các tỳ khưu, các tỳ khưu ở nơi cư ngụ nên thực hành đúng đắn theo như thế.

❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋

Chi Tiết xem tại đây: Tạng Luật – Vinaya Pitaka, Tiểu Phẩm – Cullavagga, Tỳ khưu Indacanda Nguyệt Thiên dịch, VIII. CHƯƠNG PHẬN SỰ (VATTAKKHANDHAKAṂ) 

Audio Pháp thoại liên quan

Giới Thiệu Chi Tiết Tạng Luật – Tiểu Phẩm: Chương Phận Sự, Youtube
Giới Thiệu Chi Tiết Tạng Luật Vinaya Pitaka
  • Phần 3 Đại Phẩm Mahavagga, Youtube
  • Phần 4 Tiểu Phẩm Cullavagga, Youtube
  • Phần 5 Tập Yếu Parivara, Youtube
Giới Và Luật Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube