Sách nói tạng kinh Phật giáo nguyên thủy

SÁCH NÓI TẠNG KINH PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY

KINH TẠNG PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY MP3

THERAVADA NIKAYA MP3

Nếu đọc cuốn sách này thì không có thời gian đọc cuốn sách khác. Nếu nghe điều này thì không có thời gian nghe điều khác. Nếu làm điều này thì không có thời gian để làm điều khác. Vậy hãy chọn cuốn sách hữu ích nhất để đọc. Hãy chọn điều hữu ích nhất để nghe. Hãy chọn việc hữu ích nhất để làm.

Cuộc sống quá quí hiếm, quá ngắn ngủi quá vô thường, quá mong manh để có thể phung phí trong việc đọc, việc nghe, việc làm những điều hoặc tội lỗi, hoặc nhảm nhí, hoặc vô ích. Hãy đọc, hãy nghe và làm theo những lời trí tuệ vượt qua mọi thời đại của Đức Phật Gotama. Và không chỉ một lần đọc, một lần nghe, một lần làm theo.

Phước lành thay cho những ai có đủ tín tâm để đọc, để nghe và làm theo những lời chỉ dạy vô giá này. Lợi ích ngay trong kiếp sống này, lợi ích trong các kiếp sống tiếp sau, lợi ích thoát khỏi mọi khổ đau phiền não hoàn toàn và vĩnh viễn trong ngày vị lai là không thể nghĩ bàn.

Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây.

Tỳ Khưu Viên Phúc.Dưới đây là kho sách đọc, sách nói Tạng Kinh Phật giáo Nguyên thủy Theravada, Nikaya, và một số cuốn sách bổ ích khác:

Dưới đây là kho sách đọc, sách nói Tạng Kinh Phật giáo Nguyên thủy Theravada, Nikaya, và một số cuốn sách bổ ích khác:

Sách nói Mp3

Trung Tâm Diệu Pháp Âm:
 • Kinh Tăng Chi Bộ Tập 1, WebLink
 • Kinh Tăng Chi Bộ Tập 2, WebLink
 • Kinh Tăng Chi Bộ Tập 3, WebLink
 • Kinh Tăng Chi Bộ Tập 4, WebLink
 • Kinh Tương Ưng Bộ Tập 1, WebLink
 • Kinh Tương Ưng Bộ Tập 2, WebLink
 • Kinh Tương Ưng Bộ Tập 3, WebLink
 • Kinh Tương Ưng Bộ Tập 4, WebLink
 • Kinh Tương Ưng Bộ Tập 5, WebLink
 • Kinh Trường Bộ Tập 1, WebLink
 • Kinh Trường Bộ Tập 2, WebLink
 • Kinh Trường Bộ, WebLinkKinh Trung Bộ Tập 1, WebLink
 • Kinh Trung Bộ Tập 2, WebLink
 • Kinh Trung Bộ Tập 3, WebLink
 • Kinh Tiểu Bộ Tập 1, WebLink
 • Kinh Tiểu Bộ Tập 2, WebLink
 • Kinh Tiểu Bộ Tập 3, WebLink
 • Kinh Tiểu Bộ Tập 4, WebLink
 • Kinh Tiểu Bộ Tập 5, WebLink
 • Kinh Tiểu Bộ Tập 6, WebLink
 • Kinh Tiểu Bộ Tập 7, WebLink
 • Kinh Tiểu Bộ Tập 8, WebLink
 • Kinh Tiểu Bộ Tập 9, WebLink
 • Kinh Tiểu Bộ Tập 10, WebLink
 • Những Lời Phật Dạy (Những Lời Phật Dạy – Trích Lục Các Bài Giảng Trong Kinh Điển Pāli), WebLink
 • Căn Bản Thiền Minh Sát, Mahasi Sayadaw, WebLink
 • Mặt Hồ Tĩnh Lặng, Achan Chah, WebLink
 • Suối Nguồn Tâm Linh, Achan Chah, WebLink
 • Tích Truyện Pháp Cú Tập 1, WebLink
 • Tích Truyện Pháp Cú Tập 2, WebLink
 • Tích Truyện Pháp Cú Tập 3, WebLink

Sách đọc

Năm Bộ Nikaya, WebLink