Việc tổ chức lễ hội là của người tục thế

Foto: Tượng vua cõng Phật tại chùa Hòe Nhai, Hà nội. phatgiao.org.vn

 

VIỆC TỔ CHỨC LỄ HỘI LÀ CỦA NGƯỜI TỤC THẾ

 

Việc tổ chức lễ hội là của người tục thế. Các tu sĩ xuất gia Phật giáo – các vị Sư, tuyệt đối không được phép đứng ra tham gia biểu diễn, phục vụ, bưng bê, nịnh bợ kẻ quyền thế; Tuyệt đối không để bất kỳ ai, bất kỳ thế lực uy quyền nào bằng hoặc cao hơn Phật Pháp Tăng về thực tiễn cũng như về hình vẽ, biểu tượng.

Bức tượng Vua cõng Phật trong chùa Hòe Nhai được sơn son thếp vàng, tạc hình ảnh một nhà vua mặc triều phục đang quỳ gập người, hai bàn tay cung kính mở rộng để trên mặt đất, còn bên trên lưng là một pho tượng Phật cao lớn ngồi trên tòa sen.