Y pháp bất y nhân

Y PHÁP BẤT Y NHÂN

Lắng nghe thật kỹ, ghi nhớ thật nhiều, thực hành thật đúng Chánh Pháp do chính Đức Phật dạy: không suy diễn, không cảm nhận bằng cái tâm, bằng cái “tôi” bị ố nhiễm bởi tham sân si, bị che phủ bởi vô minh!
– Sumangala Bhikkhu Viên Phúc
==============================
🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃
Bổn Phận Hàng Ngày Của Cư Sĩ Tại Gia
https://archive.org/details/tsvienphucphapthoaiPháp thoại bởi Sumangala Bhikkhu Viên Phúc ngày 1/9/2019 tại Thiền viện Tharmanaykyaw Mahagandhayon Monastery Yangon Myanmar
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10215698990853176&id=1394710113
🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃