2014 Thiền Viện Phước Sơn 25 Feb – 2 Mach

Một số hình ảnh thăm Thiền Viện Phước Sơn 25Feb – 2 Mach 2014

Thiền viện Phước Sơn tọa lạc trên ngọn đồi Lá Giang thơ mộng, rộng 30 hécta với nhiều nhiều cây xanh, có dòng suối chạy dọc dưới chân đồi dài trên 600m nước chảy quanh năm.
Thiền viện Phước Sơn được cố Hòa Thượng Thiền sư Giới Nghiêm, nguyên Tăng Thống Phật Giáo Nam Tông Việt Nam, dày công sáng lập từ năm 1970 với mục đích làm nơi tăng gia sản xuất nhằm cung cấp lương thực cho chư Tăng của Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam tu học.

Từ năm 1984, Thượng Tọa Tiến sĩ Bửu Chánh có duyên lành về trụ trì ngôi chùa thiếu vắng bàn tay con người chăm sóc của con người.
Hiện nay, Thiền viện Phước Sơn Đồi Lá Giang có trên 300 cốc thiền, để dành cho 300 Tăng, Ni và Phật tử thực tập thiền hàng ngày theo phương pháp Vipassanā, còn gọi là thiền Minh Sát, Tứ Niệm Xứ hoặc thiền Tuệ Quán – một pháp tu đã bị ngăn che, khuất lấp từ đời các cổ Phật và được Đức Phật Gotama khai sáng trở lại và khai thị cho chúng sanh toàn bộ giáo lý do Ngài tự chứng ngộ.
Thiền viện Phước Sơn Đồi Lá Giang hoan hỷ đón tiếp các thiền sinh đến đây để tham dự các khóa thiền ngắn ngày hoặc dài ngày thường xuyên được tổ chức tại thiền viện để thanh lọc thân tâm, mở mang tuệ giác, để có sự thường vui trong cuộc sống.

Đức Phật dạy:
“ Ai sống một trăm năm
Ác giới không thiền định
Không bằng sống một ngày
Có giới, có thiền định ”

Kinh Pháp Cú
“ Có thiền trí tuệ sanh
Không thiền trí tuệ diệt
Người có thiền có tuệ

Nhất định tới Niết-bàn ”

Để có thông tin thêm về thiền viện và các khóa tu xin vui lòng liên hệ:

Email: doilagiang@gmail.com
Website: http://www.thienvienphuocson.net/

(With TT Bửu Chánh, Sayadaw U Jatila, Vayama Bhante, Ashin Paññissara, Thanh Tinh Visuddha)