Tưởng – saññā là gì

TƯỞNG – SAÑÑĀ LÀ GÌ, MINH SÁT VỀ TƯỞNG NHƯ THẾ NÀO –––––––––––––––––––––––––––––– Tưởng Giống Như Ảo Cảnh –––––––––––––––––––––––––––––– … Tưởng saññā – tri giác [nhận thức], nhớ lại và nhận ra một đối tượng xem như thật – giống