2016 Malaysia, Penang

Lễ cúng dường hoa, nến tới Đức Phật ngày rằm tháng giêng (âl)


Lễ cúng dường hoa, nến tới Đức Phật ngày rằm tháng giêng (âl)


Trong hang đá nơi Ngài Achan Suk.


Đại lễ cúng dường nhân dịp năm mới 2016 tại Hội Phật giáo Penang Malaysia.


Tại Lost Paradise Resort, Penang Malaysia.


Tại hang đá sát Thiền lâm của ngài Achan Suk, gần biên giới Thái lan.

Bài viết trên Facebook, 25 tháng 2, 2016