2019 India – Nepal. A

Hoàng hôn trên sông Hằng Ganga, India.

Ghat: các bến xuống sông Hằng Ganga để tắm rửa tẩy sạch tội lỗi thân thể theo niềm tin của người Hindi từ muôn đời.

Tượng trong Đền thờ Đức Bồ tát tu tập hành xác khổ hạnh 6 năm tại hang động Dungeshwari.

Đền thờ hình tượng lúc cúng dường cháo sữa của nàng Sujata tới Đức Bồ Tát do gia đình phật tử cúng dường mới xây dựng.

Trúc Lâm tịnh xá (Veluvan) – do nhà vua Bimbisara, vương quốc Magadha (Ma-kiệt-đà), đã cúng dường lên Đức Phật Trúc Lâm tịnh xá (Veluvana) để làm nơi cư trú cho Tăng chúng. Đây là tu viện đầu tiên cúng dường cho Tăng đoàn do Đức Phật đứng đầu.


Cột đá Ashoka tại Tháp bảo nơi Đức Phật thông báo Ananda 3 tháng sau sẽ Bát Niết Bàn, và giải đáp thắc mắc của ngài Anada tại sao trái đất rung chuyển như bị động đất. Khi Đức Phật tuyên bố nhập Niết Bàn, Ananda không để ý đến tầm quan trọng của tin này nên đã bỏ qua ba cơ hội mỗi khi Đức Phật nhắc lại điều này, để có thể đưa ra lời cầu xin Đức Phật với Phật lực của mình kéo dài thọ mạng, có thêm thời gian ở lại thêm vài chục năm nữa để có thể truyền dạy cho đệ tử của Đúc Phật. Khi đó trái đất rung chuyển làm Anada thắc mắc và Đức Phật đã giải thích về 7 trường hợp trái đất rung chuyển.

Bài viết trên Facebook, 2019 India – Nepal