Chỉ Có Thể Là Myanmar

ÁNH ĐẠO NGÀN NĂM

Tập phim giới thiệu về đạo Phật Nguyên Thủy Theravada tại Myanmar.

Tập 1 -5: https://youtu.be/GvA3iZuUQhE
Tập 1: Trở lại ngàn năm
Tập 2: Trái tim Shwedagon
Tập 3: Mandalay – Miền đất thiêng
Tập 4: Kiệt tác Shwenandaw
Tập 5: Mahamuni – Biểu tượng vàng Mandalay

Tập 6 – 10: https://youtu.be/zvm1Y6W79Xc
Tập 6: Pho Đại Tạng Kinh KUTHODAW
Tập 7: Hoàng hôn trên U BEIN
Tập 8: Chùa làng bên dòng IRRAWADDY
Tập 9: BAGAN – Miền Phật Tích
Tập 10: DHAMMAYANGYI – Ngôi đền hình kim tự tháp

Tập 11 – 14: https://youtu.be/wsegV8dM6PA
Tập 11: Những người con Phật
Tập 12: ANANDA – Đỉnh tháp ngàn năm
Tập 13: Chùa làng ở BAG0
Tập 14: Đất Phật không xa.

Các Video Clips Khác

 1. Khóa Tu “Văn Hóa Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada Tại Thiền Viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery Yangon Myanmar, Youtube
 2. Chư Tăng Thiền Viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery Yangon Myanmar Đi Khất Thực Hàng Ngày, Youtube

Bài viết liên quan

 • Bài viết trên Facebook,
 • Danh Mục Các Bài Viết Quan Trọng, WebFB
 • Tôi Nguyện, WebFB
 • Tại Sao Myanmar, WebFB
 • Mục Đích Sử Dụng Facebook Là Gì?, WebFB
 • Sàng Lọc Thông Tin Như Thế Nào, WebFB
 • Thế Nào Là Tu Đúng Đạo Phật, WebFB
 • Điều Kiện Tham Dự Các Khóa Thiền Minh Sát Vipassana (Tứ Niệm Xứ) Theo Phương Pháp Ngài Trưởng Lão Thiền Sư Mahasi Sayadaw Tại Thiền Viện Ta-Ma-Nê-Chô, Yangon, Miến Điện, WebFB
 • Cái Gì? What? Như Thế Nào? How? Để Làm Gì? For What? – Ba Câu Hỏi Cốt Lõi Trong Minh Sát Tu Tập – Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, WebFB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Các Danh Mục Bài Viết Theo Chủ Đề – Photo Albums Trên Fb Sumangala Bhikkhu Viên Phúc (P1/3), FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Kiếm Các Bài Viết Quan Trọng: (P2/3) Facebook Links List A Tam Bảo, Nghiệp…, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Kiếm Các Bài Viết Quan Trọng: (P3/3) Facebook Links List B Tu Tập Định, Tuệ, Tứ Thánh Đế…, FB

Audio – Video Bài Giảng – Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala – Thiền Viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar.

 • Yếu Pháp Tu Tập Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube
 • Thiền Minh Sát Vipassana Lý Thuyết Và Thực Hành, Youtube
 • Ehipassiko – Đến Để Thấy: Phóng Sự Về Khóa Tu Thiền Minh Sát Vipassana Tại Chùa Nam Tông Sg, Youtube
 • Xin Hãy Đừng Phí Phạm Dù Chỉ Mỗi Một Giây – Thiền Sư Sumangala Bhikkhu Viên Phúc: , Youtube
 • Giới Và Luật Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube
 • Thọ Trì Tam Quy và Ngũ Giới, WebFB
 • 9 Ân Đức Phật, 6 Ân Đức Pháp, 9 Ân Đức Tăng, WebFB
 • Sám Hối – Tha Thứ – Rải Tâm Từ – Phát Nguyện – Hồi Hướng Công Đức, WebFB

Bài viết trên Facebook, 26 tháng 11, 2020