Lần đầu tiên. Trải nghiệm Theravada & Vipassana

Photo: Hai vị khách theo chân chư tăng khất thực theo truyền thống Phật giáo Nguyên thủy Theravada ngày hôm nay 22/7/2017.

LẦN ĐẦU TIÊN. TRẢI NGHIỆM THERAVADA & VIPASSANA

Vượt qua ngàn dặm, từ Hà nội đến Yangon để trải nghiệm thực tế cuộc sống, văn hóa truyền thống Phật giáo Nguyên thủy Theravada và phương pháp thiền minh sát Vipassana. Hai vị khách, một là doanh nhân, một là kỹ sư, cả hai đều là những người từng trải và thành đạt trong lĩnh vực của mình, qua hai ngày tuy ngắn ngủi nhưng đã có được những kinh nghiệm thực tế quí báu, hoàn toàn mới mẻ về cuộc sống sinh hoạt, học tập và tu tập hết sức niêm mật từ 3h30 sáng tới 9h30 tối của chư tăng và thiền sinh tại Thiền viện Tharmanaykyaw Mahagandhayon Monastery Yangon Myanmar. Cả hai vị đã hoan hỉ trở về cuộc sống hàng ngày của mình với cách nhìn mới, với kỹ năng sống thực tế mới: tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác chấp nhận mọi chuyện xảy đến với một tư thái hiểu biết hơn, an nhiên hơn.

Nguyện cho các vị khách quí luôn mang theo mình món quà Vipassana – món quà Myamamar vô giá mọi lúc, mọi nơi trong cuộc sống này và mai sau cho đến khi hoàn toàn thoát khỏi mọi khổ đau phiền não đạt được hạnh phúc thật sự tự do thật sự.

Lành thay! Sadhu!

Bài viết trên Facebook, 22 tháng 7, 2017