Lễ hội ánh sáng

Photo: Lễ hội Ánh Sáng tại thiền viện Tharmaneykyaw Mahagandhayon Yangon Myanmar tối 16/10/2016.

 

LỄ HỘI ÁNH SÁNG

Hôm nay ngày rằm, là ngày Tự Tứ của Chư tăng kết thúc kỳ an cư ba tháng mùa mưa hàng năm, và cũng là lễ hội ánh sáng nhân dịp Đức Phật trở về từ cõi trời sau ba tháng hạ thuyết Vi Diệu Pháp cho mẫu hậu Maya. Cùng người dân trên mọi miền đất nước Myanmar, các thiền sinh Thiền viện Tharmaneykyaw Mahagandhayon Monastery Yangon Myanmar, cũng đang thắp nến đó, thật đẹp, sau đó sẽ hồi hướng công đức và rải tâm từ tới muôn loài chúng sinh.

Lành thay Lành thay Lành thay!

We are lighting in our monastery Tharmaneykyaw Mahagandhayon, Yangon, Myanmar, to welcome Buddha on occasion of the Thadingyut Festival. The Lighting Festival of Myanmar, is held on the full moon day of the Burmese Lunar month of Thadingyut. As a custom, it is held at the end of the Buddhist lent (Vassa) and is the second most popular festival in Myanmar after Thingyan Festival (New Year Water Festival). Thadingyut festival is the celebration to welcome the Buddha’s descent from the heaven after he preached the Abhidhamma to his mother, Maya, who was reborn in the heaven.