Mưa & mưa

Ảnh Chư Tăng Thiền Viện Tharmanaykyaw Mahagandhayon, Yangon, Myanmar đi khất thực chụp ngày 3-8-2014.

MƯA & MƯA

Mưa như trút nước. Có thể nhìn rõ từng hạt mưa liên tục rơi trên da đầu chú sa di nhỏ đi ngay đằng trước, bắn lên thành những hạt li ti rồi lại rơi xuống. Thật kỳ diệu thay, cái thấy, cái biết đang hiện hữu. Thật kỳ diệu thay có thể thấy, có thể biết. Thật kỳ diệu thay, đang chính là điều kỳ diệu này!

Bài viết trên Facebook, 4 tháng 8, 2014