Nghiệp Và Quả Của Nghiệp

– PVDH: Đạo Phật sẽ đi về đâu? Ai giết chùa?,
(Thiện Đức Nguyễn Mạnh Hùng – Hung Manh Nguyen)
Xin nhờ Sư Sumangala Bhikkhu Viên Phúc giải đáp dùm.

@:
Thực tại của Phật giáo Việt nam nói riêng và của Phật giáo nói chung, cũng như của nền tảng đạo đức tinh thần của nhân loại một cách tổng quát, là đáng đau lòng, điều này thật dễ nhận thấy, và thực tại đau lòng này luôn đồng hành cùng cuộc sống loài người từ trong quá khứ xa xôi cho tới tương lai vô tận.

Thực tại là như vậy nhưng quan trọng là ứng xử của mỗi chúng ta trước thực tại này. Thực tại là kết quả của các nhân, duyên tạo thành trong quá khứ và chúng ta không một ai có thể thay đổi các nhân duyên này được nữa, mỗi người trong chúng ta chỉ có thể tác động đến các nhân, duyên trong hiện tại để có được kết quả tốt lành theo ý nguyện trong ngày vị lai.

Người Phật tử chân chánh hiểu rõ lý nhân quả, nhân duyên, nghiệp và quả của nghiệp như đã được chỉ ra ở trên nên không còn lo lắng sợ hãi (hay vui mừng) với QUẢ của hiện tại mà chỉ chăm chú, toàn tâm toàn ý gieo NHÂN lành trong hiện tại để có QUẢ lành trong tương lai.

Và để làm được điều này, tức làm lành, lánh dữ, giữ tâm trong sạch, Đức Phật đã dạy rằng cần phải tiếp kiến, thân cận các bậc thiện trí thức, các bậc chân nhân, các bậc thánh nhân để có thể được chỉ dạy giáo lý chân chánh, được huấn luyện thực hành giáo lý đó để có thể thực chứng giác ngộ giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn khỏi mọi khổ đau, đạt tới hạnh phúc thật sự, tự do thật sự.

Những bậc thiện trí thức đó, những bậc chân nhân đó, những bậc thánh nhân đó vẫn luôn tồn tại, luôn có mặt ngày nay, trong thời kỳ chánh pháp còn tồn tại trên thế gian này.

Chỉ cần quí vị phát tâm mong muốn tìm cầu. Hãy đi, sẽ đến; hãy tìm, sẽ thấy; hãy gõ, cửa sẽ mở cho.

Nguyện cho quí vị có được thuận duyên, may mắn, thành tựu như ý nguyện.

Trong tâm từ.
Tỳ Khưu Viên Phúc.

Bài viết liên quan

 1. Hàng Ngày Không Quên: Sám Hối – Rải Tâm Từ – Phát Nguyện – Hồi Hướng Công Đức, WebFB
 2. Sát Sinh, WebFB
 3. Các Chi Phần Của Ngũ Giới Và Bát Quan Trai Giới, WebFB
 4. Không Chỗ Nào Trên Đời, Trốn Được Quả Ác Nghiệp, WebFB
 5. Quả Báu Đại Thiện Nghiệp Trì Ngũ Giới, WebFB

Các Bài Viết Liên Quan Đến Nghiệp Và Quả Của Nghiệp

 1. Nghiệp Và Quả (Kamma Và Vipaka), WebFB
 2. Nghiệp Và Quả Của Nghiệp, WebFB
 3. Quả Của Thiện Và Ác Nghiệp Rất Lạ Lùng, WebFB
 4. Quả Của Nghiệp (Kammaphala), WebFB
 5. Thế Nào Là Nghiệp Trọng Yếu (Garukakamma), WebFB
 6. Như Nắm Muối Bỏ Chén, WebFB
 7. Sám Hối Như Thế Nào? Để Làm Gì, WebFB
 8. Sám Hối – Tha Thứ – Rải Tâm Từ – Phát Nguyện – Hồi Hướng Công Đức:, WebFB
 9. Tụng Buổi Tối Sau Thời Thiền, WebFB