Pháp Âm “Yếu Pháp Tu Tập Tuệ Giải Thoát”

Công trình và Bài viết giới thiệu của Nhóm ấn tống Loan Tran, Hà Đông, Cong Phap Huynh, Kim Phuong Nguyen

Những lời Đức Thế Tôn Chánh Đẳng Giác giảng dạy về tu tập Tuệ Giải Thoát trong một số bản kinh cốt yếu, trọng điểm về chủ đề này do Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala, Thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery Yangon Myanmar, tuyển chọn và hiệu đính dành cho tất cả hành giả đang tinh tấn dấn thân tu tập thực hành Bát Thánh Đạo hướng đến hạnh phúc thật sự, tự do thật sự – Niết Bàn.

Nhóm ấn tống xin được chuyển thể pháp âm từ quyển sách: YẾU PHÁP TU TẬP TUỆ GIẢI THOÁT – NXB Hồng Đức 2018 – gồm 16 bài:

1. Chuyển Pháp Luân, Youtube

2. Có Và Không, Youtube

3. Rỗng Không, Youtube

4. Thấ Chỉ Là Thấy, Youtube

5. Thân Xác Youtube.

6. Tứ Niệm Xứ, Youtube

7. Như Lý Tác Ý, Youtube

8. Như Thật Tuệ Quán, Youtube

9. Anatta – Vô Ngã, Youtube

10. Những Lời Dạy Cuối Cùng, Youtube

11. Tập KhởI – Đoạn Diệt, Youtube

12. Thân Bệnh Tâm Không Bệnh, Youtube

13. Sai Biệt Youtube

14. Vị Ngọt – Sự Nguy HiểmM – Sự Xuất Ly, Youtube

15. Thức Ăn Của Vô Minh, Youtube

16. Vô Vi – Niết Bàn, Youtube

Xin chia hết phần phước pháp thí thanh cao này đến tất cả quý Đạo hữu, cầu mong cho chúng ta luôn đi đúng theo con đường Đức Phật đã chỉ dạy. Và với sự thực hành chân chánh theo giáo Pháp của Đức Phật, nguyện mong thấy rõ Niết Bàn trong ngày vị lai.

Sadhu! Sadhu! Sadhu!

  • Audio BàI Giảng Giới Thiệu “Yếu Pháp Tu Tập Tuệ Giải Thoát” – Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, Archive

Nội Dung Cuốn “YếU PháP Tu TậP Tuệ GiảI ThoáT”:

Bài viết trên Facebook, 5 tháng 2, 2021