Thủ Dâm Có Phải Là Tà Dâm? Gây Tác Hại Như Thế nào?

THỦ DÂM CÓ PHẢI LÀ TÀ DÂM?

GÂY TÁC HẠI NHƯ THẾ NÀO?

☡☡☡☡☡☡☡☡☡☡☡☡

– TĐĐK: Trước kia khi chưa biết đạo con có thủ dâm để xả stress. Nghĩa là làm một mình không có người nữ nào ạ. Kính bạch Sư, Sư cho con hỏi cư sĩ thủ dâm thì có ⑴ phạm giới tà dâm không, và ⑵ việc đó ảnh hưởng nhiều đến việc hành thiền không ạ?

– @:

⑴ Đối với người tại gia thì đây không thuộc giới tà dâm, vì chỉ khi hội đủ 4 chi dưới đây thì mới phạm giới, tạo nghiệp tà dâm.

GIỚI TÀ DÂM CÓ 4 CHI:

1– Người nữ không nên tà dâm, nghĩa là gái có người gìn giữ (Agamanīyaṭṭhānaṃ).

2– Tính tà dâm với gái đó (Tasmiṃ sevanācittaṃ).

3– Ráng sức tà dâm (Upakkamo).

4 – Đã tà dâm (Maggena maggappaṭipādanaṃ).

(Tham khảo: Các Chi Phần Của Của Ngũ Giới & Bát Quan Trai Giới, WebFB)

⑵ Tuy đối với người tại gia, thủ dâm không bị phạm giới Tà dâm và không bị luật pháp thế tục ngăn cấm, thậm chí còn có tài liệu cho rằng nó mang lại một số lợi ích như giải tỏa tâm lý giảm stress…, nhưng việc này đối với hành giả trên con đường tu tập dẫn đến giác ngộ giải thoát lại có ảnh hưởng vô cùng lớn, có tính quyết định, tới quá trình thanh tịnh Tâm và Tuệ dẫn đến mục đích rốt ráo là giác ngộ giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau phiền não đạt được hạnh phúc thật sự tự do thật sự – Niết bàn: vì đây là tà hạnh, tà dục thuộc một trong 5 chướng ngại tâm, 5 ô nhiễm tâm – tức 5 triền cái: tham dục, sân hận, hôn trầm thụy miên, trạo cử hối tiếc, hoài nghi – cần phải được đoạn trừ – đây là điều kiện bắt buộc tối thiểu – thì mới có thể hành thiền vun bồi Tâm (Định) và Tuệ đạt kết quả.

Đức Phật đã chỉ dạy rõ ràng rằng:

“… ĐÂY GỌI LÀ PHẠM HẠNH BỊ BỂ VỤN, BỊ KHUYẾT PHẠM, BỊ NHIỄM Ô, BỊ ĐIỂM CHẤM.

NÀY BÀ–LA–MÔN, ĐÂY GỌI LÀ HÀNH PHẠM HẠNH KHÔNG THANH TỊNH, BỊ LIÊN HỆ, BỊ HỆ LỤY VỚI DÂM DỤC, KHÔNG GIẢI THOÁT KHỎI SANH, GIÀ, CHẾT, SẦU BI, KHỔ, ƯU, NÃO. TA NÓI RẰNG KHÔNG THOÁT KHỎI KHỔ.”

(Tăng chi bộ kinh – Chương Bảy pháp – Phẩm Chư Thiên)

Đối với tu sĩ xuất gia, Tỳ kheo, thì thủ dâm xuất tinh thuộc tội Tăng tàng (Tăng đoàn phải ra hình phạt) là loại tội nặng thứ hai, sau bốn tội bất cộng trụ. Trong số 13 tội Tăng tàn thì có 5 điều tà dục liên hệ tới phụ nữ, bao gồm:

“1. Cố ý làm di tinh, phạm tăng tàng, ngoại trừ mộng tinh.

2. Tỳ–kheo nào do tâm dục nhiễm dồn nén, xúc chạm thân người nữ, hoặc nắm tay hoặc nắm tóc hoặc rờ chạm bất cứ chi thể nào, phạm Tăng tàng.

3. Tỳ–kheo nào do tâm dục nhiễm dồn nén, nói lời tục tĩu với phụ nữ, như thể trai với gái liên hệ dâm dục, phạm Tăng tàng.

4. Tỳ–kheo nào do tâm dục nhiễm dồn nén, đối trước phụ nữ lại ca ngợi sự cung phụng dục lạc cho mình, nói rằng “Này cô em, sự cung phụng này là tối thượng, tức là cô nào với pháp dâm dục cung phụng bậc giới hạnh thiện hạnh phạm hạnh như tôi đây”. Bởi liên hệ dâm dục, phạm Tăng tàng.

5. Tỳ–kheo nào làm mai mối, là đem ý người nam nói với người nữ, hoặc đem ý người nữ nói với người nam, để làm vợ chồng hoặc để làm tình nhân, dù chỉ cho họ đến nhau chốc lát, phạm Tăng tàng.”

Còn hành dâm là tội nặng nhất, tội bất cộng trụ, đối với Tỳ Kheo, đó là: “Vị Tỳ–kheo nào đã thọ trì học giới và hạnh sống của hàng Tỳ Kheo, khi chưa xả bỏ học giới, chưa bày tỏ sự yếu kém mà hành động dâm dục, thậm chí với loài thú vật, vị ấy bị tội triệt khai bất cộng trụ.”

Vậy xin quí vị hãy hết mình tinh tấn giữ gìn Phạm hạnh, chớ để lấm lem, nhơ nhuốc.

Nguyện cho quí đạo hữu luôn tinh tấn thiểu dục tri túc, thu thúc lục căn, chánh niệm tỉnh giác, đoạn trừ năm chướng ngại tâm, thanh tịnh viên mãn Giới Định Tuệ, chấm dứt sinh tử luân hồi, siêu thoát tam giới, hạnh phúc và bình an mãi mãi.

Trong tâm từ,

Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala.

[CHÁNH KINH: 7 LOẠI DÂM DỤC]

Bấy giờ có Bà–la–môn Jànussoni đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm… Ngồi xuống một bên, Bà–la–môn Jànussoni bạch Thế Tôn:

– Thưa Tôn giả Gotama, Tôn giả có tự xem mình là sống Phạm hạnh không?

– Này Bà–la–môn, ai nói một cách chơn chánh phải nói như sau: “Vị ấy sống Phạm hạnh, không có bể vụn, không có khuyết phạm, không có nhiễm ô, không bị điểm chấm, viên mãn, thanh tịnh”.

Này Bà–la–môn, nếu nói về Ta một cách chơn chánh, thời phải nói như vậy: “Ta sống Phạm hạnh, không có bể vụn, không có khuyết phạm, không có nhiễm ô, không bị điểm chấm, viên mãn, thanh tịnh”.

– Thưa Tôn giả Gotama, Phạm hạnh như thế nào, thưa Tôn giả Gotama, là bị bể vụn, bị khuyết phạm, bị ô nhiễm, bị điểm chấm?

– Ở đây, này Bà–la–môn, có Sa–môn hay Bà–la–môn, tự xem mình sống Phạm hạnh một cách chơn chánh,

❶ tuy không có hành dâm với nữ nhân, NHƯNG HƯỞNG THỤ ĐƯỢC NỮ NHÂN THOA, BÓP, TẮM, XỨC DẦU. VỊ ẤY THÍCH THÚ, ƯỚC MUỐN, BỊ KÍCH THÍCH BỞI NỮ NHÂN.

Này Bà–la–môn, đây gọi là Phạm hạnh bị bể vụn, bị khuyết phạm, bị nhiễm ô, bị điểm chấm.

Này Bà–la–môn, đây gọi là hành Phạm hạnh không thanh tịnh, bị liên hệ, bị hệ lụy với dâm dục, không giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu bi, khổ, ưu, não.

Ta nói rằng không thoát khỏi khổ.

Lại nữa, này Bà–la–môn, ở đây có Sa–môn hay Bà–la–môn, tự xem mình sống Phạm hạnh một cách chơn chánh,

❷ tuy không có hành dâm với nữ nhân, không có hưởng thụ được nữ nhân thoa, bóp, tắm, xức dầu, NHƯNG CƯỜI GIỠN, CHƠI ĐÙA, VUI CHƠI VỚI NỮ NHÂN…

❸ tuy không cười giỡn, chơi đùa, vui chơi với nữ nhân, NHƯNG LẤY MẮT NHÌN MẮT, TRỪNG MẮT NHÌN THEO NỮ NHÂN…

❹ tuy không lấy mắt nhìn mắt, trừng mắt nhìn theo nữ nhân, NHƯNG NGHE TIẾNG CỦA NỮ NHÂN, TIẾNG CƯỜI, TIẾNG NÓI, TIẾNG HÁT, TIẾNG KHÓC NGANG QUA VÁCH, NGANG QUA HÀNG RÀO…

❺ tuy không nghe tiếng của nữ nhân, tiếng cười, tiếng nói, tiếng hát, tiếng khóc ngang qua vách, ngang qua hàng rào, NHƯNG NHỚ ĐẾN TIẾNG CƯỜI, TIẾNG NÓI, TIẾNG ĐÙA GIỠN TRƯỚC KIA ĐÃ CÓ VỚI NỮ NHÂN…

❻ tuy không nhớ đến tiếng cười, tiếng nói, tiếng đùa giỡn trước kia đã có với nữ nhân, NHƯNG XEM GIA CHỦ HAY CON GIA CHỦ THỌ HƯỞNG, THƯỞNG THỨC THÍCH THÚ TRONG NĂM DỤC CÔNG ĐỨC…

❼ tuy không xem gia chủ hay con gia chủ thọ hưởng, thưởng thức thích thú trong năm dục công đức, NHƯNG SỐNG PHẠM HẠNH VỚI TÂM NGUYỆN HƯỚNG ĐẾN MỘT THÂN CHƯ THIÊN, NGUYỆN RẰNG: “VỚI GIỚI NÀY HAY VỚI GIỚI CẤM NÀY, HAY VỚI KHỔ HẠNH NÀY, HAY VỚI PHẠM HẠNH NÀY, TA SẼ THÀNH MỘT THIÊN NHÂN NÀY HAY MỘT THIÊN NHÂN KHÁC”. VỊ ẤY THÍCH THÚ, ƯỚC MUỐN, BỊ KÍCH THÍCH BỞI NỮ NHÂN.

Này Bà–la–môn, ĐẤY GỌI LÀ PHẠM HẠNH BỊ BỂ VỤN, BỊ KHUYẾT PHẠM, BỊ NHIỄM Ô, BỊ ĐIỂM CHẤM.

Này Bà–la–môn, ĐẤY GỌI LÀ HÀNH PHẠM HẠNH KHÔNG THANH TỊNH, BỊ LIÊN HỆ, BỊ HỆ LỤY VỚI DÂM DỤC, KHÔNG GIẢI THOÁT KHỎI SANH, GIÀ, CHẾT, SẦU BI, KHỔ, ƯU, NÃO.

TA NÓI RẰNG KHÔNG GIẢI THOÁT KHỎI KHỔ.

Cho đến khi nào, này Bà–la–môn, Ta còn tiếp tục thấy một hay một trong bảy hệ lụy đến dâm dục này chưa được đoạn tận ở nơi Ta, cho đến khi ấy, này Bà–la–môn, Ta không có xác chứng rằng, Ta đã chứng ngộ Vô thượng Chánh Ðẳng Giác trong thế giới chư Thiên với Ma giới, Phạm thiên giới, trong quần chúng Sa–môn, Bà–la–môn, chư Thiên và loài Người.

Và cho đến khi nào, này Bà–la–môn, Ta tiếp tục không còn thấy một hay một trong bảy hệ lụy đến dâm dục này đã được đoạn tận ở nơi Ta, cho đến khi ấy, này Bà–la–môn, Ta xác chứng rằng, Ta đã chứng ngộ Vô thượng Chánh Ðẳng Giác trong thế giới chư Thiên với Ma giới, Phạm thiên giới, trong quần chúng Sa–môn, Bà–la–môn, chư Thiên và loài Người. Tri và kiến được khởi lên nơi Ta: “Bất động là tâm giải thoát của Ta. Ðây là đời sống cuối cùng. Nay không còn tái sanh nữa”.

Ðược nói như vậy, Bà–la–môn Jànussoni bạch Thế Tôn:

– Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn!… Mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ này cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng.

Nguồn trích dẫn: Tăng Chi Bộ – Anguttara Nikaya, Chương VII – Bảy Pháp – IV. Phẩm Chư Thiên – (VII) (47) Dâm Dục

QUẢ ÁC NGHIỆP CỦA NGƯỜI

PHẠM ĐIỀU GIỚI TÀ DÂM

🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂

Nguồn trích dẫn: Nền Tảng Phật Giáo – Quyển III. Hành Giới, Tỳ khưu Hộ Pháp

Người nào phạm điều giới tà dâm với vợ, chồng, con của người khác, tạo nên ác nghiệp tà dâm.

Nếu có tội nặng, thì sau khi người ấy chết, ác nghiệp tà dâm ấy cho quả tái sinh trong cõi ác giới, chịu quả khổ của ác nghiệp ấy cho đến khi mãn quả của ác nghiệp, mới thoát được khỏi cõi ác giới.

Sau khi thoát khỏi cõi ác giới, trường hợp nếu có thiện nghiệp nào khác cho quả tái sinh làm người. Và trường hợp, nếu người nào phạm điều giới tà dâm, tạo ác nghiệp, có tội nhẹ, thì sau khi người ấy chết, ác nghiệp tà dâm ấy không có khả năng cho quả tái sinh, mà thiện nghiệp nào khác cho quả tái sinh trở lại làm người; thì cả hai trường hợp này, người ấy sẽ còn phải chịu quả xấu của ác nghiệp tà dâm từ kiếp quá khứ.

Trong Chú giải Khuddakapātha giảng giải về 20 quả xấu của ác nghiệp tà dâm từ kiếp quá khứ như sau:

1– Là người có nhiều người oan trái.

2– Là người có nhiều người thù ghét.

3– Là người nghèo khổ, thiếu thốn.

4– Là người ngủ không được an lạc.

5– Là người thức không được an lạc.

6– Là người không tránh khỏi 4 cõi ác giới (địa ngục, atula, ngạ quỷ, súc sinh).

7– Là người ái nam, ái nữ (không phải đàn ông, cũng không phải đàn bà).

8– Là người có tính hay nóng giận.

9– Là người sinh vào dòng họ thấp hèn, hạng người thấp hèn.

10– Là người có tính không minh bạch, hay che giấu tội lỗi.

11– Là người có thân hình tật nguyền, xấu xí.

12– Là người có sắc diện mặt mày sầu não, khổ tâm.

13– Là người bị mọi người coi thường khinh bỉ, không tin tưởng.

14– Là người khuyết tật: Đui mù, câm điếc,…

15– Sinh làm người đàn bà (tiền kiếp là người đàn ông).

16– Là người có nhiều chứng bệnh đáng ghê sợ.

17– Là người không biết đủ, sống khổ cực.

18– Là người sống nơi nào cũng không được an lạc.

19– Là người gặp nhiều tai hại, oan trái với mọi người.

20– Là người sống xa người thân yêu, hay bị ruồng bỏ.

Đó là 20 quả xấu của ác nghiệp tà dâm từ kiếp quá khứ.

❈ Tham khảo:

  • Quả Báu Đại Thiện Nghiệp Trì Ngũ Giới Quả Xấu Ác Nghiệp Phạm Ngũ Giới, Web, FB

Audio Bài Giảng

YOUTUBE – THIỀN SƯ VIÊN PHÚC – THIỀN VIỆN THARMANAYKYAW MAHAGANDAYON MONASTERY YANGON MYANMAR – CÁC BÀI PHÁP THOẠI VỀ GIỚI LUẬT, youtube

Giới Và Luật Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada – Thiền Sư Viên Phúc Sumangala, Youtube

Audio Bài Giảng – Phần 1: Giới Bổn Patimokkha – “Giới & Luật Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada.” – Thiền Sư Viên Phúc Sumangala, Youtube

Danh Sách Các Bài Pháp Thoại Chủ Đề Giới Bổn Patimokkha – “Giới & Luật Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada”:
(01) Phạm Tội Apatti, Youtube
(02) Bậc Sa Môn Chân Chánh, Youtube
(03) Vatta 14 Pháp Hành, Youtube
(04) Giới Bổn Patimokkha 227 Điều, Youtube
(05) Bất Cộng Trụ Pārājika, Youtube

(06) Bất Cộng Trụ Pārājika P2, Youtube
(07) Tăng Tàn P1 Di Tinh, Youtube
(08) Tăng Tàn P2 Xúc Chạm Phụ Nữ, Youtube
(09) Tăng Tàn P3, Youtube
(10) Bất Định, Ưng Xả Đối Trị 10, Youtube

(11) Ưng Xả (Nissaggiya) 20, Youtube
(12) Ưng Xả (Nissaggiya) 30, Youtube
(13) Ưng Đối Trị (Pācittiya) 1 Nói Dối, Youtube
(14) Ưng Đối Trị (Pācittiya) 2 Thảo Mộc, Youtube
(15) Ưng Đối Trị (Pācittiya) 3, Youtube

(16) Ưng Đối Trị (Pācittiya) : Phẩm Lõa Thể, Uống Rượu, Youtube
(17) Ưng Đối Trị (Pācittiya) Ba Phẩm Cuối, Youtube
(18) Ưng Phát Lộ (Pāṭidesanīya) & Ưng Học Pháp (Sekhiya), Youtube
(19) Pháp Diệt Tranh (Adhikaraṇasamathādhammā), Youtube
(20) Tứ Thanh Tịnh Giới, Youtube
(21) Các Bổn Phận Khác Của Tỳ Khưu, Youtube

Audio Bài Giảng – Phần 2: Giới Theo Thanh Tịnh Đạo – “Giới & Luật Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada” – Thiền Sư Viên Phúc Sumangala, Youtube

Danh Sách Các Bài Pháp Thoại Chủ Đề Giới Theo Thanh Tịnh Đạo – “Giới & Luật Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada.”:
(22) 01-Dẫn Nhập: Giới Trong Tam Học, Youtube
(23) 02-Giới Phân Loại 1, 2, 3, Youtube
(24) 03-Giới Phân Loại 4, Youtube
(25) 04-Giới Phân Loại 4, 5, Youtube
(26) 05-Thế Nào Là Giới Ô Nhiễm, Giới Thanh Tịnh?, Youtube
(27) 06-Khổ Hạnh “Đầu Đà – Dhutanga” 1, Youtube
(28) 07-Khổ Hạnh “Đầu Đà – Dhutanga” 2, Youtube

Audio Bài Giảng – Phần 3: Tăng Sự – “Giới & Luật Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada.” – Thiền Sư Viên Phúc Sumangala , Youtube

Danh Sách Các Bài Pháp Thoại Chủ Đề Tăng Sự – “Giới & Luật Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada.”:
(29) 00 – Lễ Xuất Gia Sa Di, Tỳ Khưu, Youtube
(30) 01 – Hành Sự Lễ Bố Tát Uposatha, Lễ Tự Tứ Pavāraṇā, Youtube
(31) 02 – Giao Y Kathina, Kết Giới Sima, Youtube
(32) 03 – Gián Nghị, Xây Cất, Lìa Tam Y, Youtube
(33) 04 – Xử Lý Tăng Tàn, Sám Hối, Nhập Hạ, Y Bát, Youtube

Audio Giới Thiệu Chi Tiết Tạng Luật – Vinayapiṭaka: Phần 3 – Đại Phẩm – Mahāvagga, Youtube

Danh Sách Các Bài Pháp Thoại Chủ Đề ‘Giới Thiệu Chi Tiết Tạng Luật – Vinayapiṭaka: Phần 3 – Đại – Phẩm – Mahāvagga Do Thiền Sư Viên Phúc Giảng Tại Thiền Viện Tharmanaykyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar:
V01:-Giác-Ngộ,-Chuyển-Pháp-Luân, Youtube
V02:-Vô-Ngã-Tướng, Youtube
V03:-Tất-Cả-Đều-Bốc-Cháy, Youtube
V04:-Thầy-Tế-Độ-Và-Đệ-Tử, Youtube
V05:-Tiêu-Chuẩn-Thầy-Tế-Độ-&-Thầy-Nương-Nhờ, Youtube

V06:-Sống-Nương-Nhờ,-Không-Nên-Cho-Tu-Nên-Bậc-Trên, Youtube
V07:-Phép-Tu-Nên-Bậc-Trên, Youtube
V08:-Phép-Hành-Sự-Uposatha,-Định-Ranh-Giới, Youtube
V09:-Tiền-Phận-Sự,-Hành-Sự-Uposatha, Youtube
V10:-Hành-Sự-Uposatha,-Các-Chế-Định-Khác, Youtube

V11Tạng-Luật—Đại-Phẩm:-An-Cư-Mùa-Mưa, Youtube
V12:-Lễ-Tự-Tứ-Pavarana-P1, Youtube
V13:-Lễ-Tự-Tứ-Pavarana-P2, Youtube
V14:-Da-Thú,-Giày-Dép,-Vùng-Biên-Địa, Youtube
V15:-Dược-Phẩm-7-Ngày-&-Suốtđời,-10-Loại-Thịt, Youtube

V16:-Ba-Loại-Thịt,-Lợi-Ích-Giữ-Giới,-Bất-Động-Hành, Youtube
V17:-Bốn-Pháp-Dung-Hòa,-Thời-Hạn-Vật-Thực, Youtube
V18:-Kathina, Youtube
V19:-Y-Phục-P1, Youtube
V20:-Y-Phục-P2, Youtube

V21:-Campa,-Các-Hành-Sự-Đúng-Pháp-Luật, Youtube
V22:-Campa-2—Các-Hành-Sự-Đúng-Pháp-Luật, Youtube
V23:-Kosambi-1–Hội-Chúng-Chia-Rẽ, Youtube
V24:-Kosambi-2—Hợp-Nhất-Hội-Chúng, Youtube

Audio Giới Thiệu Chi Tiết Tạng Luật – Vinayapiṭaka: Phần 4 – Tiểu Phẩm Cullavagga, Youtube

Danh Sách Các Bài Pháp Thoại Chủ Đề ‘Giới Thiệu Chi Tiết Tạng Luật – Vinayapiṭaka: Phần 4 – Tiểu Phẩm Cullavagga’ Do Thiền Sư Viên Phúc Giảng Tại Thiền Viện Tharmanaykyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar:
V25: Khiển Trách, Chỉ Dạy, Xua Đuổi, Youtube
V26: Hành Sự Án Treo, Youtube
V27: Chương Parivasa – Phận S, Youtube
V28: Chương Tích Lũy Tộ, Youtube
V29: Hình Phạt Parivasa, Youtube
V30: Hình Phạt Manata, Youtube

V31: Chương Dàn Xếp, Youtube
V32: Cách Giải Quyết Tranh Tụng, Youtube
V33: Chương Tiểu Sự, Youtube
V34: Chương Tiểu Sự P2, Youtube
V35: Chương Sàng Tọa, Youtube

V36: Chương Sàng Tọa P2, Youtube
V37: Chương Chia Rẽ Hội Chúng, Youtube
V38: Chương Phận Sự, Youtube
V39: Chương Đình Chỉ Giới Bổn Patimokkha, Youtube
V40: Chương Tỳ Kheo Ni, Youtube
V41: Chương 500 Vị Và Chương 700 Vị, Youtube

Audio Giới Thiệu Chi Tiết Tạng Luật – Vinayapiṭaka: Phần 5 Tập Yếu – Parivāra, Youtube

Danh Sách Các Bài Pháp Thoại Chủ Đề ‘Giới Thiệu Chi Tiết Tạng Luật – Vinayapiṭaka: Phần 5 Tập Yếu – Parivāra’ Do Thiền Sư Viên Phúc Giảng Tại Thiền Viện Tharmanaykyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar:
V42: Đại Phân Tích – Qui Định Tại Đâu, Youtube
V43: Chương Pacittiya, Youtube
V44: Chương Patidesaniya, Youtube
V45: Phần Bao Nhiêu Tội, Youtube

V46: Sự Trùng Lặp Liên Tục, Youtube
V47: Phân Tích Cách Dàn Xếp, Youtube
V48: Các Câu Hỏi Tăng Dần 1 3, Youtube
V49: Tăng Dần Nhóm 4 Và 5, Youtube
V50: Tăng Dần Nhóm 6 Đến 11, Youtube

V51 Tạng Luật -Tập Yếu: Uposatha Cho Đến Hết Chương, Youtube
V52 Tạng Luật -Tập Yếu: Xung Đột, Youtube
V53 Tạng Luật -Tập Yếu: Nhóm Năm Về Upali, Youtube
V54: Nhóm Năm Về Upali, Trình Bày Quan Điểm, Youtube
V55: Nhóm Năm Về Upali Nguồn Sanh Khởi, Youtube

V56: Bài Kệ Làm Xuất Mồ Hôi, Youtube
V57: Chương Năm Phẩm, Youtube
V22:-Campa-2—Các-Hành-Sự-Đúng-Pháp-Luật, Youtube
V23:-Kosambi-1–Hội-Chúng-Chia-Rẽ, Youtube
V24:-Kosambi-2—Hợp-Nhất-Hội-Chúng, Youtube

Audio Giới Thiệu Chi Tiết Tạng Luật – Vinayapiṭaka: Phần 4 – Tiểu Phẩm Cullavagga, Youtube

Danh Sách Các Bài Pháp Thoại Chủ Đề ‘Giới Thiệu Chi Tiết Tạng Luật – Vinayapiṭaka: Phần 4 – Tiểu Phẩm Cullavagga’ Do Thiền Sư Viên Phúc Giảng Tại Thiền Viện Tharmanaykyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar:
V25: Khiển Trách, Chỉ Dạy, Xua Đuổi, Youtube
V26: Hành Sự Án Treo, Youtube
V27: Chương Parivasa – Phận S, Youtube
V28: Chương Tích Lũy Tộ, Youtube
V29: Hình Phạt Parivasa, Youtube
V30: Hình Phạt Manata, Youtube

V31: Chương Dàn Xếp, Youtube
V32: Cách Giải Quyết Tranh Tụng, Youtube
V33: Chương Tiểu Sự, Youtube
V34: Chương Tiểu Sự P2, Youtube
V35: Chương Sàng Tọa, Youtube

V36: Chương Sàng Tọa P2, Youtube
V37: Chương Chia Rẽ Hội Chúng, Youtube
V38: Chương Phận Sự, Youtube
V39: Chương Đình Chỉ Giới Bổn Patimokkha, Youtube
V40: Chương Tỳ Kheo Ni, Youtube
V41: Chương 500 Vị Và Chương 700 Vị, Youtube
Audio Giới Thiệu Chi Tiết Tạng Luật – Vinayapiṭaka: Phần 5 Tập Yếu – Parivāra, Youtube
Danh Sách Các Bài Pháp Thoại Chủ Đề ‘Giới Thiệu Chi Tiết Tạng Luật – Vinayapiṭaka: Phần 5 Tập Yếu – Parivāra’ Do Thiền Sư Viên Phúc Giảng Tại Thiền Viện Tharmanaykyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar:
V42: Đại Phân Tích – Qui Định Tại Đâu, Youtube
V43: Chương Pacittiya, Youtube
V44: Chương Patidesaniya, Youtube
V45: Phần Bao Nhiêu Tội, Youtube

V46: Sự Trùng Lặp Liên Tục, Youtube
V47: Phân Tích Cách Dàn Xếp, Youtube
V48: Các Câu Hỏi Tăng Dần 1 3, Youtube
V49: Tăng Dần Nhóm 4 Và 5, Youtube
V50: Tăng Dần Nhóm 6 Đến 11, Youtube

V51 Tạng Luật -Tập Yếu: Uposatha Cho Đến Hết Chương, Youtube
V52 Tạng Luật -Tập Yếu: Xung Đột, Youtube
V53 Tạng Luật -Tập Yếu: Nhóm Năm Về Upali, Youtube
V54: Nhóm Năm Về Upali, Trình Bày Quan Điểm, Youtube
V55: Nhóm Năm Về Upali Nguồn Sanh Khởi, Youtube
V56: Bài Kệ Làm Xuất Mồ Hôi, Youtube
V57: Chương Năm Phẩm, Youtube

Bài viết Facebook, ngày 13 tháng 3, 2020