Trở lại Miến Điện

Ảnh chụp cùng Thapyay (người hỗ trợ Tăng tự nguyện, thường chở ra và đón về từ sân bay) sau khi về tới Tu viện Tharmanaykyaw Mahagandhayon hôm qua ngày 14 /7.
Photo with Sannthapyay Htun (the volunteer, giving me a lift to and from airport) after arriving Tharmanaykyaw Mahagandhayon Monastery yesterday 14 July 2015.
Back to Myanmar
Trở lại Miến ĐiệnI am safely back to Myanmar yesterday after two months teaching Vipassana meditation in Vietnam. I love so much Myanmar and its people.Đã về tới Myanmar an toàn sau hai tháng dạy các khóa thiền Vipassana tại Việt nam. Rất yêu quí đất nước và con người Myanmar.