Tỳ khưu và sadi xuất gia gieo duyên khóa tu Thingyan

Photo: Trên đường trở về. Nắng, Nóng, Mệt nhưng vui vì thiện pháp.

TỲ KHƯU VÀ SADI XUẤT GIA GIEO DUYÊN KHÓA TU THINGYAN

Dẫn chư Tỳ Khưu và Sadi xuất gia gieo duyên khóa tu “Thingyan – Lễ hội té nước đón mừng năm mới 4/2017” tại thiền viện Tharmaneykyaw Mahagandhayon, Yangon, Myanmar, hàng ngày đi khất thực.

Trong không khí tưng bừng của lễ hội té nước đón mừng năm mới như vậy, rất nhiều thiện nam tín nữ trung niên, thanh thiếu niên Myanmar lại tìm đến các tu viện, thiền viện để tham dự khóa tu thiền tập, hoặc tham dự khóa tu Văn Hóa Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada dành cho các vị xuất gia gieo duyên làm Tỳ Khưu, Sadi, hoặc nữ tu trong khoảng một tuần, mười ngày, hoặc hơn.

Thiền viện Tharmaneykyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon Myanmar cũng là một trong những địa điểm được tìm đến trong số hàng nghàn các tu viện, thiền viện trên khắp đất nước Myanmar. Năm nay, thiền viện đón nhận gần 100 vị trung niên, thanh thiếu niên thiện nam tín nữ tới tu tập nhân dịp Lễ hội té nước đón mừng năm mới 2017.

Tại khóa tu vào dịp này mọi người tham dự đều sống trong điều kiện sinh hoạt rất chật trội do số lượng người tham dự thường quá đông. Trong khóa tu, hàng ngày chỉ ăn hai bữa sáng và trưa, không ăn sau 12 h trưa, họ tuân thủ nội quy kỷ luật nghiêm mật từ 3h sáng tới 9h30 tối để học Phật học cơ bản, thực tập thiền tọa và thiền hành, tụng kinh rải tâm từ và hồi hướng mọi công đức phước báu của thiện nghiệp này tới tất cả các chúng sinh. Các vị xuất gia gieo duyên ngoài các trách nhiệm trên còn học cách sống của người xuất gia thật sự như học cách vấn y, sử dụng bình bát, đi khất thực hàng ngày, giữ giới của người xuất gia…

Bằng cách đó mọi người học hỏi và vun bồi nhiều phẩm hạnh đạo đức cao quí như khiêm tốn, khiêm nhường, nhường nhịn, thông cảm, kham nhẫn, bền bỉ, kiên trì, dũng cảm, tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác, định tĩnh… Bằng cách đó mọi người tạo nên công đức và phước báu vô lượng, gieo nhân lành để tạo nên lợi ích, an lạc và hạnh phúc không chỉ trong kiếp sống này mà còn cho các cảnh giới tái sinh trong các kiếp sống tương lai và là duyên lành giúp sớm chứng ngộ Đạo Quả giải thoát hoàn toàn khỏi mọi khổ đau phiền não trong ngày vị lai.

Nguyện cho người dân Myanmar cùng mọi người dân trên thế giới được nhiều sức khỏe, thành công, hòa bình, hạnh phúc .

Tỳ Khưu Viên Phúc

Bài viết có thể chia sẻ không cần xin phép.