01. Thiền Minh Sát Vipassana – Lý Thuyết & Thực Hành – Thiền Sư Viên Phúc Sumagala (2019)

Thiền Minh Sát Vipassana – Lý Thuyết & Thực Hành – Thiền Sư Viên Phúc Sumagala (2019)

 1. Lợi Ích, Thái Độ, Phương Pháp – Thiền Minh Sát Vipassana: Lý Thuyết & Thực Hành
 2. Nền Tảng Thiết Yếu Của Thiền Tập – Thiền Minh Sát Vipassana: Lý Thuyết & Thực Hành
 3. Lợi Ích Của Trình Pháp Đúng Đắn – Thiền Minh Sát Vipassana: Lý Thuyết & Thực Hành
 4. P1 Phát Triển Tín, Tấn, Niệm, Định, Tuệ – Thiền Minh Sát Vipassana: Lý Thuyết & Thực Hành
 5. P2 Phát Triển Tín, Tấn, Niệm, Định, Tuệ – Thiền Minh Sát Vipassana: Lý Thuyết & Thực Hành
 6. P1 Chiến Thắng 10 Đạo Binh Ma – Thiền Minh Sát Vipassana: Lý Thuyết & Thực Hành
 7. P2 Chiến Thắng 10 Đạo Binh Ma: Sợ Hãi, Hoài Nghi – Thiền Minh Sát Vipassana: Lý Thuyết & Thực Hành
 8. P3 Chiến Thắng 10 Đạo Binh Ma: Kiêu Mạn Vô Ơn, Danh Lợi, Khen Mình Chê Người – Thiền Minh Sát Vipassana: Lý Thuyết & Thực Hành
 9. Bổn Phận Hàng Ngày Của Cư Sĩ Tại Gia
 10. Đối Trị Đau Nhức Và Buồn Ngủ – Thiền Minh Sát Vipassana: Lý Thuyết & Thực Hành. Thiền Sư Viên Phúc Sumangala
 11. Thiền Hành – Thiền Minh Sát Vipassana: Lý Thuyết & Thực Hành. Thiền Sư Viên Phúc Sumangala
 12. Thiền Sư Viên Phúc Giải Đáp Thắc Mắc (Khóa Thiền Minh Sát Cơ Bản Hà Nội 12/2018)
 13. Thiền Sư Viên Phúc Giải Đáp Thắc Mắc (Khóa Thiền Minh Sát Cơ Bản Hà Nội 12/2018)
 14. Thiền Sư Viên Phúc Giải Đáp Thắc Mắc (Khóa Thiền Minh Sát Cơ Bản Hà Nội 12/2018)
 15. Thiền Sư Viên Phúc Giải Đáp Thắc Mắc (Khóa Thiền Minh Sát Cơ Bản Hà Nội 12/2018)
 16. Thiền Sư Viên Phúc Giải Đáp Thắc Mắc (Khóa Thiền Minh Sát Cơ Bản Hà Nội 12/2018)
 17. Thiền Sư Viên Phúc Giải Đáp Thắc Mắc (Khóa Thiền Minh Sát Cơ Bản Hà Nội 12/2018)
 18. Rải Tâm Từ, Phát Nguyện, Hồi Hướng (Thiền Sư Sumaṅgalā Bhikkhu Viên Phúc)
 19. Đảnh Lễ, Tam Quy, Thọ Trì Ngũ Giới (Thiền Sư Sumaṅgalā Bhikkhu Viên Phúc)
 20. Chuẩn Bị Tâm Thái Trước Khi Hành Thiền (Thiền Sư Viên Phúc)
 21. Căn Bản Thực Hành Tứ Niệm Xứ – Minh Sát Vipassana: Thiền Hành Và Thiền Trong Sinh Hoạt Hàng Ngày.
 22. Căn Bản Thực Hành Tứ Niệm Xứ – Minh Sát Vipassana: Thiền Tọa.
 23. Ba Loại Hạnh Phúc
 24. Giải Đáp Vướng Mắc Của Thiền Sinh Trong Thực Tập Tứ Niệm Xứ – Thiền Minh Sát Vipassana – P1/4.
 25. Giải Đáp Vướng Mắc Của Thiền Sinh Trong Thực Tập Tứ Niệm Xứ – Thiền Minh Sát Vipassana – P2/4.
 26. Giải Đáp Vướng Mắc Của Thiền Sinh Trong Thực Tập Tứ Niệm Xứ – Thiền Minh Sát Vipassana – P3/4.
 27. Giải Đáp Vướng Mắc Của Thiền Sinh Trong Thực Tập Tứ Niệm Xứ – Thiền Minh Sát Vipassana – P4/4.
 28. Sám Hối – Rải Tâm Từ – Phát Nguyện – Hồi Hướng Công Đức Cùng Thiền Sư Viên Phúc Sumangala”
 29. Làm Khô Cạn Biển Khổ Luân Hồi – Thuyết Giảng: Thiền Sư Viên Phúc.
 30. Tu Tập Tứ Niệm Xứ Chính Là Tu Tập Bát Thánh Đạo – Thuyết Giảng: Thiền Sư Viên Phúc.
 31. Cốt Tủy Trong Thực Hành Thiền Minh Sát Vipassana – Thuyết Giảng: Thiền Sư Viên Phúc
 32. Các Yếu Tố Để Phát Triển Thiền Minh Sát Và Bảo Vệ Hành Giả – Thuyết Giảng – Thiền Sư Viên Phúc
 33. Chẳng Có Gì Là Quan Trọng – Thuyết Giảng – Thiền Sư Viên Phúc
 34. Con Đường Dẫn Tới Niết Bàn – Thuyết Giảng – Thiền Sư Viên Phúc
 35. Xin Hãy Đừng Phí Phạm Dù Chỉ Mỗi Một Giây – Thuyết Giảng – Thiền Sư – Viên Phúc
 36. Lễ Khai Mạc & Lễ Bế Mạc Khóa Tu Thiền Tứ Niệm Xứ – Minh Sát Vipassana
 37. The Venerable Mahasi Sayadaw’s Vipassana Meditation Instructions (English)
 38. Gate Keeper (Audio Book In English And Thai Language)
 39. Căn Bản Thiền Minh Sát | Thiền Sư Mahāsi
 40. Phương Pháp Hành Thiền Đúng Đắn | Hướng Dẫn Hành Thiền Minh Sát | Thiền Sư Mahāsi
 41. Duyên Khởi | Hướng Dẫn Hành Thiền Minh Sát | Thiền Sư Mahāsi
 42. Sự Biền Biệt | Hướng Dẫn Hành Thiền Minh Sát | Thiền Sư Mahāsi
 43. Ngài Có Tin Tưởng Trọn Vẹn Pháp Hành Thiền Minh Sát Mới Bắt Đầu Thực Tập Không ?
 44. Lời Sách Tấn | Hướng Dẫn Hành Thiền Minh Sát | Thiền Sư Mahāsi
 45. Hướng Dẫn Trình Pháp Sau Khi Thiền Vipassanā | Thiền Sư Mahāsi
 46. Tiểu Sử Hòa Thượng Thiền Sư Mahāsi | Căn Bản Thiền Minh Sát
 47. Căn Bản Thiền Minh Sát – Vấn Đạo – Mahasi Sayadaw
 48. Hướng Dẫn & Nội Quy – Khóa Thiền Minh Sát Vipassana
 49. Kỹ Thuật & Phương Pháp Thực Hành Thiền Vipassana
 50. Trả Lời Câu Hỏi (Buổi Sáng 18-12-2019) – Khóa Thiền Vipassana
 51. Pháp Thoại ( Buổi Chiều 18-12-2019 ) – Khóa Thiền Vipassana
 52. Lễ Bế Mạc Khóa Thiền Vipassana – Ngày 18 – 12 – 2019
 53. Bát Quan Trai Giới – Tiếng Pali
 54. Lễ Khai Mạc – Khóa Thiền Minh Sát Vipassana
 55. Kinh Rải Tâm Từ
 56. Thất Giác Chi 1 Viên Phúc
 57. Thất Giác Chi 2 Viên Phúc
 58. Thất Giác Chi 3 Viên Phúc
 59. Thất Giác Chi 4 Viên Phúc
 60. Thất Giác Chi 5 Viên Phúc
 61. Chư Tăng Thiền Viện Tharmanaykyaw Mahagandhayon Yangon Myanmar Khất Thực Hàng Ngày
 62. Ehipassiko – Đến Để Thấy: Khoá Thiền Minh Sát Vipassana Tại Chùa Nam Tông, Thiền Sư Viên Phúc