Gieo Nhân Gì Để Đời Sau Được Xuất Gia

– DVT:

Bạch Sư: Xin Sư cho con hỏi nếu mình muốn gieo nhân lành kiếp này để đời sau may mắn được xuất gia thì bây giờ mình phải làm gì?

– Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala:

Hãy Xuất Gia Gieo Duyên trong truyền thống Phật giáo Nguyên thủy Theravada.

Bài viết liên quan

 • Xuất Gia Gieo Duyên, Web, FB
 • Đạt Tới Cái Khó Đạt Tới, Web, FB
 • Tân Tỳ Khưu Đi Khất Thực, FB
 • Tại Sao Myanmar, Web, FB
 • Vì Sao Xuất Gia, Web, FB
 • Đức Phật Đã Có Suy Nghĩ Gì Trước Khi Xuất Gia?, Web, FB
 • Ai Là Bhikkhu – Tỳ Khưu, Web, FB
 • Mười Pháp Mà Bậc Xuất Gia Phải Quán Tưởng Thường Xuyên., Web, FB
 • Như Thế Nào Là Tỳ Khưu Giới Hạnh Đầy Đủ?, Web, FB
 • Vị Thầy Chân Chính: Một Trợ Duyên Tối Quan Trọng Không Thể Thiếu, Web, FB
 • Tìm Gặp Thiện Tri Thức, Web, FB
 • Những Ai Là Vô Cùng Ít Ỏi? Những Ai Là Nhiều Vô Số Kể?, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 23 Tháng 7, 2020