Ý Nghĩa Kỷ Niệm Đại Lễ Tam Hợp VESAK

Ý nghĩa kỷ niệm Đại lễ Tam Hợp VESAK

– CM: Đại lễ VESAK đó có ý nghĩa thật sự không thưa Sư?

– @: Chính phủ và Giáo hội Phật giáo Việt nam (công cụ quản lý nhà nước đối với tu sĩ và Tăng đoàn) muốn lợi dụng sự kiện như thế này để củng cố vị thế, phô trương thanh thế qua một số hoạt động thiên về hình thức, lòe loẹt, lãng phí… , tuy nhiên ít nhiều thì mọi người dân có cơ hội tìm hiểu thêm về Phật giáo chân chánh, Phật giáo cội rễ cùng giáo lý căn bản về con đường giác ngộ giải thoát khỏi mọi khổ đau phiền não trong xã hội hiện đại ngày nay, và oai đức Tam bảo cũng có cơ hội ảnh hưởng tác động tới các vị lãnh đạo chính phủ và Giáo hội, tới người dân, và tới hàng Phật tử cả tại gia và xuất gia, giúp tất cả chúng ta xem lại kỹ lưỡng mọi hành vi, thái độ ứng xử của bản thân về trách nhiệm, bổn phận của bản thân đối với chính mình và đối với cộng đồng xã hội.

– CM Thế còn ý nghĩa thật sự với những Phật tử thật sự thì ý nghĩa thế nào?

– @: Các Phật tử Ôn lại những câu chuyện liên quan đến các sự kiện lịch sử quan trọng này: ⑴ Về sự ra đời của một nhân vật lịch sử với nhất thiết chủng trí, chánh đẳng giác có một không hai trên thế gian này; ⑵ Về sự Giác Ngộ thành Phật là Giác Ngộ cái gì? và quá trình tu chứng vượt qua trở ngại thử thách như thế nào? đâu là Thánh Đạo đâu là Tà đạo?… ; ⑶ Về sự kiện nhập Niết Bàn: Đức Phật Gotama đã để lại di sản vô giá gì cho chư thiên và loài người với Pháp và Luật được ghi nhận trong kinh điển Tam Tạng Pali? … – để lấy đó làm bài học, lấy đó làm cảm hứng tu tập dẫn đến giác ngộ giải thoát hoàn toàn khỏi mọi khổ đau phiền não đạt được hạnh phúc thật sự tự do thật sự.

Nguyện cho tất cả các đạo hữu tận dụng được cơ hội làm người, cơ hội gặp được Chánh pháp hãy còn tỏa sáng trên thế gian để học và hành theo lời Phật dạy, thành tựu viên mãn như ý nguyện mong cầu chấm dứt khổ đau trong sinh tử luân hồi, đạt được bình an mãi mãi.

Lành thay! Lành thay Lành thay!
Sādhu! Sādhu! Sādhu!
TK Viên Phúc Sumangala

ĐẠI LỄ VESAK: ĐẢN SANH – GIÁC NGỘ – NIẾT BÀN

(Ngày Rằm Tháng Vesak Phật Lịch – 15 Tháng 4 Âm Lịch)

 1. Câu Chuyện Đản Sanh, Web, FB
 2. Câu Chuyện Giác Ngộ, Web, FB
 3. Bài 3/3: Câu Chuyện Nhập Niết Bàn., Web, FB

Bài viết liên quan

 • Ý Nghĩa Kỷ Niệm Đại Lễ Tam Hợp Vesak, Web, FB
 • Bồ Tát Đạo Là Gì, Web, FB
 • Những Phẩm Chất Căn Bản Giúp Việc Thành Tựu 10 Ba-La-Mật Thành Phật Là Gì?, Web, FB
 • Thư Tổng Thống Obama Chúc Mừng Vesak 2016, FB
 • Thông Điệp Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Về Lễ Vesak 2018, FB
 • Vesak 2019 At Tamchuc, Vietnam, FB
 • Vesak 2020 – Cùng Ôn Lại Con Đường Giác Ngộ Giải Thoát, Web, FB
 • Happy Vesak Day!, FB
 • Audio Pháp Thoại Sumangala Bhikkhu Viên Phúc – Thiền Viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery Yangon Myanmar
 • Bài Pháp Thoại 1: Các Thông Lệ Khi Bồ Tát Đản Sinh Kiếp Cuối Cùng, Archive
 • Bài Pháp Thoại 2: Câu Chuyện Về Bồ Tát Giác Ngộ Thành Phật Chánh Đẳng Giác, Archive
 • Bài Pháp Thoại 3: Bồ Tát Tu Tập Khổ Hạnh – Chuyển Pháp Luân – Kinh Vô Ngã Tướng, Archive
 • Bài Pháp Thoại 4: Những Câu Chuyện Trước Khi Đức Phật Nhập Niết Bàn, Archive