Ăn Chay Là Tu?

Ăn Chay Là Tu?

Lục tặc và lục thông – HT Thích Thanh Từ  

… Có nhiều vị tu rất đáng thương. Như nghe nói ăn chay là tu nên bắt đầu ăn chay nhưng không đủ phương tiện thành ra xanh xao, khổ sở. Lại nghe người ta quở ăn chay ốm quá, từ đó sanh buồn nhưng không dám bỏ ăn chay, sợ mất công đức. Do ức chế như vậy nên ai nói động tới liền giận, ai chọc tới liền phiền. Cứ giận phiền hoài thì ăn chay có lợi ích gì? Đó chỉ là giỏi ăn chay thôi chớ không giỏi tu.Tu là đừng dính nhiễm, nghe khen chẳng vội mừng, nghe chê không vội giận, thấy đẹp đừng ưa thích, thấy xấu đừng ghét bỏ v.v… Tất cả sáu căn không dính nhiễm sáu trần, đó là tu kỹ, tu đúng. Nếu còn dễ dính nhiễm thì chúng ta tu chưa đúng, chưa kỹ. Nhiều người vì việc ăn chay của mình nên khi đến nhà ai, cầm đôi đũa ngửi hơi tanh liền buông đũa lắc đầu. Đó là còn chấp hơn thiên hạ nữa.

Đạo Phật không đặt ăn chay là trên hết, như các sư Nguyên thủy đi khất thực, Phật tử cho gì nhận nấy chớ đâu có chê khen. Còn người tu kỹ quá, đũa hơi hôi cũng chê. Đó là những điểm không khéo, chỉ chuộng về hình thức, không phải tu ngay trong tâm tánh của mình.

Tăng Ni chúng ta được phúc duyên lớn, nên ngày nay biết thức tỉnh vào chùa tu, bỏ hết triền phược của thế gian để cầu giải thoát. Vì vậy cần phải nắm cho vững, hiểu cho thấu đáo lời dạy của Phật, Tổ để ứng dụng vào đời tu của mình, như vậy mới không uổng phí cuộc đời. Ngược lại, chúng ta tu để mà tu chớ không biết gì hết thì chỉ uổng một đời, không đi tới đâu cả.

Người xuất gia cần phải tu tiến mới có thể dạy cho hàng cư sĩ tu được. Nếu người xuất gia tu không ra gì thì dạy Phật tử tu cũng không ra gì. Đó là mối họa lớn. Mong rằng tất cả Tăng Ni hãy ý thức được điều đó, nỗ lực tu hành, đủ tài đức mai kia dẫn dắt Phật tử đi đúng đường. Đó là biết lợi mình, lợi người hay tự giác giác tha, giác hạnh viên mãn. Có thế mới xứng đáng dự vào hàng Thích tử của Như Lai.

HT Thích Thanh Từ.

Hỏi & Đáp Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala:

– HĐB: Con xin đảnh lễ Sư! Thật hoan hỷ con biết đến một bài pháp mà Sư dạy về Ba la mật quyết định đã giúp con thay đổi rất nhiều trong những việc làm hàng ngày ah. Hôm nay con có một câu hỏi như thế này muốn được Sư chỉ bảo ah: Con ăn chay nhưng vẫn phải đi chợ mua đồ ăn về cho chồng con, vậy việc con ra chợ nói người bán làm con gà còn sống kia, hay con cá đang bơi kia để con mang về làm cơm cho chồng con, vậy hành động này của con đã gọi là sát sinh, xúi dục người khác sát sinh không ah? Con xin kính tri ân Sư ah!

– @ Tu Giữ giới Không sát sinh là Tác Ý tránh xa việc tự mình sát sinh và việc bảo người khác sát sinh, thậm chí không ăn thịt cá nếu nhìn thấy, nghe thấy hoặc nghi ngờ thịt cá bị sát sinh để làm thức ăn cho mình. Sát sinh hoặc bảo người khác sát sinh là đường ngắn nhất đi xuống địa ngục, hoặc nhẹ là đoản mạng nếu được làm người. Ăn Chay không phải là tu, tác ý tránh xa sát sinh mới là tu, ăn chay mà tự mình sát sinh hoặc bảo người khác sát sinh thì vẫn xuống địa ngục.

“Ngũ giới bất trì Nhân, Thiên lộ triệt” – “Không giữ Ngũ Giới là đoạn tuyệt con đường tái sanh về Người và Trời”: Hãy khắc cốt ghi tâm lời dạy này nếu muốn tránh rơi vào bốn ác xứ Địa ngục, súc sinh, ngạ quỉ, atula.

Nguyện cho đạo hữu cùng gia đình luôn được khỏe mạnh thành công an vui và hạnh phúc.

Trong tâm từ,

Tỳ khưu Viên Phúc Sumangala

Bài viết liên quan

  • Sát Sinh, Web, FB
  • Sám Hối Như Thế Nào? Để Làm Gì, Web, FB
  • Cá Và Thịt Có Được Phép Thọ Dụng Không?Ba Điều Tuyệt Đối Thanh Tịnh Là Gì?Mười Loại Thịt Không Được Phép Thọ Dụng Là Gì?, Web, FB
  • 4 Loại Thức Ăn Đưa Đến Tồn Tại Và Chấp Thủ Tái Sinh Cho Các Loại Hữu Tình Là Gì? Chúng Cần Phải Được Nhận Xét Như Thế Nào?, Web, FB
  • Quả Báu Đại Thiện Nghiệp Trì Ngũ Giới Quả Xấu Ác Nghiệp Phạm Ngũ Giới, Web, FB