Mọi Việc Rồi Sẽ Qua

Photo: Chư Tăng Thiền Viện Tharmanakyaw, Yangon Myanmar Đi Khất Thực Hàng Ngày Trước Kỳ Dịch Bệnh Covid 19.

[lwptoc]

MỌI VIỆC RỒI SẼ QUA

✴✴✴✴✴✴✴✴

Thời kỳ dịch bệnh covid 19 là thời kỳ khó khăn cho tất cả mọi người. Nhưng trong khó khăn này, người Việt Nam đã vươn lên trở thành một đất nước được thế giới nhìn nhận bởi trái tim là một “ĐẤT NƯỚC TRÀN ĐẦY NHÂN ÁI”.

Mở Facebook lên là được thấy toàn tin “ chia sẻ”, “ giúp đỡ”, “ từ thiện”, “ hỗ trợ “, ”phục vụ”, ”phát minh ATM gạo miễn phí “, “siêu thị 0 đồng”, “lắp máy lọc nước ngọt cho đồng bào miền tây”, “ô tô chở bệnh nhân miễn phí “, “tạm hoãn thu phí tiền thuê nhà “…

Thật vô cùng hoan hỷ và xin được tùy hỷ với phước thiện vô lượng của tất cả bà con, thiện nam tín nữ Việt Nam cũng như trên toàn thế giới trong thời dịch bệnh này.

Và cũng nguyện mong cho các tăng đoàn, mọi tu sĩ xuất gia tại các chùa, tu viện, thiền viện khắp mọi nơi trên thế giới, và đặc biệt tại Việt Nam luôn là những địa chỉ hàng đầu nhận được sự hộ trì, bố thí cúng dường tứ vật dụng, không chỉ trong mùa dịch bệnh covid 19 này, của các thiện nam tín nữ đang vun bồi phước nghiệp dẫn đến giác ngộ giải thoát của bản thân trong việc phụng sự hết mình đối với Tam Bảo.

Tại Miến điện, nơi sư ở, Thiền viện Tharmanakyaw, Yangon Myanmar và các nơi khác, người dân Miến – mặc dù còn nghèo khó, nhưng lúc nào cũng tận tâm tận lực phụng sự Tam Bảo, lo lắng cúng dường chu đáo các nhu cầu thức ăn, vật dụng thiết yếu cho chư tăng, nhất là trong kỳ dịch bệnh covid 19 này, khi mà chư Tăng không thể đi khất thực hàng ngày.

Đây là thời kỳ khó khăn cho tất cả mọi người, đặc biệt là cho các tu sĩ xuất gia theo truyền thống Phật giáo Nguyên thủy Theravada hàng ngày, hiện nay, không thể đi khất thực, nhưng đây cũng chính là cơ hội lớn cho hàng cư sĩ tại gia vun bồi phước nghiệp cúng dường bố thí, cung kính, phục vụ tới Tam bảo.

Không thể không tinh tấn thực hành cho đúng lời Phật dạy ngõ hầu để sớm tự giác ngộ giải thoát và cũng là sự báo ơn, đáp nghĩa công đức xứng đáng nhất tới các vị thí chủ hộ tăng, hộ trì Giáo Pháp toàn tâm toàn ý như vậy.

Nguyện hồi hướng mọi công đức và phước báu đã tạo được trong muôn lượng kiếp tới tất cả các chúng sinh, nguyện cho oai đức Tam Bảo luôn hộ trì cho tất cả mọi người sớm giải thoát hoàn toàn khỏi mọi khổ đau, hiểm nguy do dịch bệnh, thiên tai, chiến tranh, và đặc biệt do đại dịch covid 19 này mang lại, có được cuộc sống an ổn, an vui và hạnh phúc.

Sādhu Sādhu Sādhu!

Trong tâm từ,

Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala.

GHI CHÚ:

⚀ BỐ THÍ HỢP THỜI (KĀLA DĀNA).

Là bố thí vật thích hợp đúng lúc, như: Trong giờ thọ thực thì vật thực là thích hợp, trong mùa dâng y kaṭhina thì cúng dường y là thích hợp….

“Này các tỳ khưu, có năm bố thí đúng thời. Thế nào là năm?.

– Bố thí cho người vừa đến (āgantuka dāna).

– Bố thí cho người sắp đi (gamika dāna).

– Bố thí đến người bịnh (gilāna dāna).

– Bố thí trong thời đói (dubhikkha dāna).

– Phàm có những hoa quả gì gặt hái được, dành chúng đấu tiên để cúng dường các bậc có giới hạnh. (nava dāna: bố thí trái cây đầu mùa).[29]

* Người vừa đến là người đang cần những tư cụ để trú lại lâu dài, bố thí những vật ấy, gọi là đúng thời thí (kāla dāna).

* Người sắp đi xa, cần có tư cụ mới để dùng trong cuộc du hành dài.

* Người bịnh, bố thí thuốc trị bịnh cùng vật thực thích hợp, gọi là đúng thời thí.

* Bố thí trong thời đói. Có hai loại thời đói:

– Thời kỳ có nạn đói, dịch bệnh, thiên tai phát sanh. Như tiền thân Trưởng giả Mendaka bố thí trong lúc có nạn đói.

– Thời người ấy đang bụng đói, bố thí cả hai thời như thế, gọi là bố thí đúng thời.

Nguồn trích dẫnBố Thí Độ (Dāna Pāramitā) – Tỳ khưu Chánh Minh

⚁ BẬC THIỆN TRÍ BỐ THÍ CÓ 5 CHI

1– Saddhadāna: bậc Thiện trí bố thí có đức tin trong sạch nơi nghiệp và quả của nghiệp.

Bố thí bằng đức tin này có quả báu giàu sang phú quý, và đặc biệt nhất là có sắc thân xinh đẹp, đáng chiêm ngưỡng.

2– Sakkaccadāna: bậc Thiện trí bố thí bằng sự cung kính, và vật thí phát sanh một cách trong sạch.

Bố thí bằng sự cung kính có quả báu giàu sang phú quý, và đặc biệt nhất là toàn thể gia đình vợ con, tôi tớ, bà con, bạn bè, thuộc hạ… cả thảy đều ngoan ngoãn vâng lời, dễ dạy.

3– Kāladāna: bậc Thiện trí bố thí đúng thời, đúng lúc như trong các lễ dâng y tắm mưa, dâng y kathina, bố thí đến Tỳ khưu khách, Tỳ khưu đi xa, Tỳ khưu bệnh, người bệnh, người đang đói khát….

Bố thí cúng dường đúng thời, đúng lúc, có quả báu giàu sang phú quý; và đặc biệt nhất là có quả báu tốt lành từ thuở ấu niên cho đến lão niên, có những vật mà người khác khó có, được những vật mà người khác khó được….

4– Anuggahadāna: bậc Thiện trí bố thí với tâm tế độ người thọ thí.

Bố thí với tâm tế độ, có quả báu giàu sang phú quý, và đặc biệt nhất là quan tâm đến sự hưởng thụ của cải cho được an lạc.

5– Anupahaccadāna: bậc Thiện trí bố thí không làm khổ mình, không làm khổ người.

Bố thí không làm khổ mình, không làm khổ người có quả báu giàu sang phú quý, và đặc biệt nhất là tất cả của cải không bị thiệt hại do bởi lửa thiêu hủy, không bị nước ngập lụt cuốn trôi, không bị kẻ trộm cướp chiếm đoạt, không bị Ðức Vua tịch thu, không bị người không ưa thích tranh giành.

Như trong kinh Sappurisadānasutta [Aṅguttaranikāya, phần 5 chi, kinh Sappurisadānasutta], Ðức Phật dạy:

Này chư Tỳ khưu, bậc Thiện trí làm phước thiện bố thí bằng đức tin trong sạch sẽ được quả báu nhiều tiền của, giàu sang phú quý và đặc biệt là người có sắc thân rất xinh đẹp, có màu da mịn màng trắng trẻo sạch sẽ, đáng để cho mọi người ngưỡng mộ.

Bậc Thiện trí làm phước thiện bố thí bằng sự cung kính sẽ được quả báu nhiều tiền của, giàu sang phú quý và đặc biệt vợ con tôi tớ, người làm công, bè bạn, v.v… đều lắng nghe và cung kính vâng lời làm theo lời khuyên dạy.

Bậc Thiện trí làm phước thiện bố thí hợp thời, hợp lúc, sẽ được quả báu nhiều tiền của giàu sang phú quý và đặc biệt khi cần được thứ gì sẽ có được thứ ấy theo sự mong muốn của mình.

Bậc Thiện trí làm phước thiện bố thí với tâm tế độ người thọ thí, sẽ được quả báu nhiều tiền của, giàu sang phú quý và đaëc biệt là người ấy thường quan tâm đến sự thọ hưởng của cải, đầy đủ sung túc ngũ trần.

Bậc Thiện trí làm phước thiện bố thí không làm khổ đến mình và người sẽ được quả báu nhiều tiền của, giàu sang phú quý, và đặc biệt tất cả của cải tài sản không bị thiệt hại bởi lửa cháy, nước lụt, trộm cướp, vua chiếm đoạt và kẻ không ưa thích phá hoại.

Này các Tỳ khưu đó là 5 cách phước thiện bố thí của bậc Thiện trí và quả báu của nó.

Nguồn trích dẫn:

 1. Tìm Hiểu Phước Bố Thí – Tỳ khưu Hộ Pháp
 2. Tăng Chi Bộ – Anguttara Nikaya, Chương VIII – Tám Pháp, (VII) (37) Người Chân Nhân (1)

⚂ NĂM LỢI ÍCH CỦA SỰ BỐ THÍ (DĀNĀNISAṂSA)

1. Được nhiều người thương mến (Bahuno janassa piyo hoti manāpo).

2. Các bậc chân nhân thiện đức thân cận (Santo sappurisā bhajanti).

3. Danh thơm tiếng tốt loan truyền (Kalyāṇo kittisaddo abbhuggacchati).

4. Không đi lệch đạo đức người cư sĩ (Gihidhammā anapagato hoti).

5. Sau khi thân hoại mạng chung được sanh vào nhàn cảnh thiên giới (Kāyassa bhedā parammaraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjati).

Nguồn trích dẫn: KHO TÀNG PHÁP HỌC – Tỳ Khưu Giác Giới

Bài viết liên quan

 • Cúng Dường Là Gì, Web, FB
 • Từ Thiện – Bố Thí – CúNg DườNg – Dāna Với Sự Hiểu Biết, Web, FB
 • Suy Xét Làm Phước Thiện Bố Thí, Web, FB
 • Xây Chùa, Tháp, Dựng Tượng Phật Có Thuộc Vào Thí Sự Không?, Web, FB
 • Bỏ Công Trực Tiếp Bố Thí Có Lợi Ích Gì?, Web, FB
 • Sai Khác Giữa Có Bố Thí Và Không Bố Thí?, Web, FB
 • Bố Thí Xứng Bậc Chân Nhân, Web, FB
 • Bố Thí Ba-La-Mật, Web, FB
 • Video 2A/4: Dāna – Charity – Bố Thí Cúng Dường, Web, FB
 • Video 4/4: Pattidāna – Sharing Merits – Hồi Hướng Chia Sẻ Công Đức Cúng Dường, FB

Youtube

 • Pháp Thoại Tại Thiền Viện Tharmanakyaw, Yangon Myanmar – Sumangala Bhikkhu Viên Phúc
 • Phước Nghiệp Bố Thí Cúng Dường, Youtube
 • Quả Báu Và Phân Loại Phước Nghiệp Bố Thí Cúng Dường, Youtube
 • Tích Truyện Về Quả Báu Phước Nghiệp Bố Thí, Youtube

Bài viết trên Facebook, 19 Tháng 4, 2020