Cúng dường tới các chùa Myanmar gặp khó khăn trong kỳ dịch bệnh Covid 19 đợt 7 – phần 2/2

Cúng Dường Đợt 7, 20 tháng 2/2021

 • Bố Thí Cúng Dường Đợt 7, 20 Tháng 2/2021 – Phần 1/2, Web, FB
 • Bố Thí Cúng Dường Đợt 7, 20 Tháng 2/2021 – Phần 2/2, Web, FB

Vô cùng hoan hỷ với những hình ảnh cuối cùng đợt cúng dường thứ 7 (2/2021) của các thí chủ tại Việt Nam và tại USA tới các chùa gặp khó khăn trong kỳ dịch bệnh covid 19 tại Mandalay, Sangaing, Yangon, Bago.

Sādhu, Sādhu, Sādhu anumodāma!

Chúng ta hãy cùng mừng vui, tùy hỷ công đức bố thí cúng dường thanh cao của hai nhóm thí chủ Việt Nam ở tại Việt Nam và ở tại USA (xem ảnh chụp danh sách các thí chủ ở phần cuối bài viết); công đức cung kính, phục vụ, hộ trì Tam Bảo của quý đạo hữu hộ tăng tại SG: Diệu Thiện & Trần Linh, và tại Thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery Yangon Myanmar: Cô Nữ tu Zavananani và các lái xe cùng các vị tình nguyện viên người Miến khác.

Nguyện cho thiện nghiệp cúng dường thanh cao này và thiện nghiệp cung kính, phục vụ, hộ trì Tam Bảo cao quí này sẽ mang lại phước báu vô lượng ngay trong kiếp sống này và mai sau tới các vị thí chủ, các đạo hữu cùng mọi người trong gia đình mình, và sẽ là duyên lành giúp sớm giác ngộ giải thoát hoàn toàn mọi khổ đau phiền não, chấm dứt luân hồi sinh tử, đạt được hạnh phúc thật sự, tự do thật sự – Niết bàn.

Hộ Tăng tại SG, đạo hữu Thiện Diệu (tên cũ Diệu Hòa) cũng đã và đang nhận được cúng dường trong sạch và cao quí của quý đạo hữu thí chủ cho đợt tiếp sau, và sẽ liên lạc để chuyển sang Myanmar trong những ngày tới sớm nhất có thể.

Nhưng tình hình Myanmar hiện tại do hỗn loạn từ cuộc đảo chính nên hoạt động ngân hàng bị hạn chế để tránh việc người dân lo sợ sẽ rút tiền mặt hàng loạt, vì vậy các ngân hàng, các atm, các dịch vụ tài chính đều hạn chế việc rút tiền mặt, chỉ cho rút tiền mặt với số lượng nhỏ.

Do vậy tuy có thể chuyển các khoản cúng dường tới tài khoản ngân hàng của Thiền viện nhưng phải chờ đợi cho đến khi rút ra được tiền mặt thì mới đi cúng dường tới các chùa đang gặp khó khăn.

Dự đoán là tình hình khó khăn bất ổn sẽ kéo dài ít nhất trong một vài tháng tới cho đến khi các cuộc biểu tình lắng dịu xuống.

Mong mọi người kiên nhẫn trong điều kiện hoàn cảnh cụ thể hiện nay.

🍀 Idaṁ no puññaṁ āsavakkhayāvahaṁ hotu.
Mong cho phước báu này của chúng tôi sẽ đem lại sự đoạn tận các lậu hoặc.

🍀 Idaṁ no danaṁ maggaphalañānassa paccayo hotu.
Mong cho cúng dường này của chúng tôi sẽ là duyên lành cho sự thành đạt Đạo, Quả.

🍀 Imaṁ no puññaṃ mātāpituācariyañatimittasamūhānaṃ dema.

Chúng tôi xin hồi hướng phước báu này của chúng tôi đến với cha mẹ, thầy tổ, quyến thuộc, bạn bè.

🍀 Imaṁ no puñña bhāgaṁ sabbasattānaṁ dema.
Chúng tôi xin hồi hướng phước báu đến tất cả chúng sanh.

🍀 Sabbe sattā sukhitā hontu.
Mong tất cả chúng sanh mạnh khỏe và an vui.

🍀 Con xin hồi hướng phước lành
Khắp cùng pháp giới chúng sanh gội nhuần
Mẹ cha thầy tổ thân nhân
Hiện tiền quá vãng trọn phần phước duyên
Cầu xin hộ pháp chư thiên
Phát tâm hoan hỷ báo truyền gần xa
Cầu cho mưa thuận gió hoà
Pháp luân thường chuyển nhà nhà an khang
Chúng sanh ba cõi sáu đường
Do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn
Nghiệp lành từ khẩu ý thân
Hoá thành phúc quả tùy nhân sở cầu (lạy)

🍀 Nguyện công đức tu trì
Hồi hướng khắp chư thiên
Bậc thiện thần hộ pháp
Nhiều oai đức thần lực
Ngự khắp cả trần hoàn
Hư không giới thiên giới
Xin các ngài tùy hỷ
Công đức đã thể hiện
Rồi hộ trì Phật pháp
Mãi soi sáng nhân – thiên
Quốc độ hưởng thái bình
Muôn người sống lạc nghiệp
Mẹ cha và thầy tổ
Quyến thuộc cùng chúng sanh
Ðược hạnh phúc dài lâu
Thiểu bệnh dứt khổ sầu
Ngày ngày vui tu tập
Tinh tiến trong đạo mầu
Nhất tâm cầu giác ngộ

🍀 Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Ðoạn nghiệp chướng não phiền
Quả niết bàn chứng đạt

Nguyện Chánh Pháp lưu truyền
Phổ cập khắp thế gian
Chúng sanh thường tịnh lạc
Phật đạo chóng viên thành (lạy)

Sādhu! Sādhu! Sādhu!
Lành thay! Lành thay! Lành thay!

Trong tâm từ,
Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala

PS:

Về tình hình Myanmar những ngày này:

Sư Sumangala Bhikkhu Viên Phúc cám ơn những lời thăm hỏi, quan tâm của quý đạo hữu về tình hình chỗ Sư. Tình hình bên trong chỗ sư vẫn đang an ổn, nhưng ở bên ngoài biểu tình, bất ổn xã hội vẫn đang tiếp tục và căng thẳng ở nơi các thành phố, thị trấn: ban ngày có các cuộc biểu tình, ban đêm gõ nồi niêu xoong chảo … v.v…, nhưng chỗ sư ở ngoại vi, vùng thưa dân nên không bị ảnh hưởng gì, hàng ngày chỉ sinh hoạt tu tập trong phạm vi thiền viện, không đi ra ngoài, thông tin thì nghe qua các vị hộ tăng người Miến và nghe qua mạng (internet có từ 9h sáng đến 1h khuya, có thể dùng VPN để truy cập FB ). Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar cũng thông báo cho mọi công dân đăng ký để được bảo hộ, giúp đỡ khi gặp khó khăn nguy hiểm.

Vậy quý đạo hữu có thể thông tin cho mọi người cùng biết để có thể an tâm.

Nguyện cho oai đức Tam Bảo hộ trì cho đạo hữu cùng tất cả mọi người trong gia đình luôn được khỏe mạnh, thành công, an vui, và hạnh phúc, luôn tinh tấn làm lành, lánh dữ, thanh lọc tâm, vun bồi phước thiện Bố thí – Trì giới – Tu Tập Tâm và Tuệ để tạo duyên lành giúp sớm giác ngộ, giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau, phiền não, chấm dứt luân hồi sinh tử, đạt được hạnh phúc thật sự, tự do thật sự – Niết bàn.

Trong tâm từ,
Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala

Bài viết liên quan

 • Bố Thí Cúng Dường Đợt 7, 20 Tháng 2/2021 – Phần 1/2, Web, FB
 • Bố Thí Cúng Dường Đợt 7, 20 Tháng 2/2021 – Phần 2/2, Web, FB
 • Cúng Dường Đợt 6 15/1/2021 – 18/1/2021, FB
 • Bài 3/3 – Bổ Xung Tiếp Các Hình Ảnh Chưa Đăng Hết Trong Bài Viết 1/3 Và 2/3 Về Cúng Dường Tới 128 Chùa Gặp Khó Khăn Trong Kỳ Dịch Bệnh Covid 19 – Đợt 4 & 5, Kết Thúc Ngày 16/12/2020., FB
 • Bài 2/3 – Danh Sách Các Thí Chủ & Các Hình Ảnh Cúng Dường Tới Các Chùa Gặp Khó Khăn Trong Kỳ Dịch Bệnh Covid 19 – Đợt 4 & 5, Kết Thúc Ngày 16/12/2020., FB
 • Bài 1/3: Cúng Dường Tới Các Chùa Gặp Khó Khăn Trong Kỳ Dịch Bệnh Covid 19. Đợt 4 – 23/11/2020), FB
 • Xin Xem Thêm Thông Tin Về Đợt 4 & 5 Cúng Dường Này Đăng Trên Facebook Của Kappiya Hộ Tăng Diệu Hòa:
 • Phần 1/2, FB
 • Phần 2/2, FB
 • Thiện Nghiệp Cúng Dường Đợt 3 – 28/10/2020 Của Các Thí Chủ Việt Nam Tới Các Chùa Tại Yangon, Myanmar Gặp Khó Khăn Trong Kỳ Dịch Bệnh Covid 19 Đã Thành Tựu Viên Mãn., FB
 • Hoan Hỷ Cùng Công Đức Của Các Thí Chủ Cúng Dường Tới Các Chùa Myanmar Gặp Khó Khăn Trong Kỳ Dịch Bệnh Covid 19 (10/2020 – Đợt 2), FB
 • Sādhu, Sādhu, Sādhu Anumodāmi!
 • Xin Được Tùy Hỷ Công Đức Bố Thí Cúng Dường Hộ Độ Tam Bảo (10/2020 – Đợt 1) Này Cùng Quý Đạo Hữu!, FB
 • Cuộc Sống Tu Hành Trong Kỳ Dịch Bệnh Covid 19, FB
 • Danh Mục Các Bài Viết Quan Trọng, Web, FB
 • Tôi Nguyện, Web, FB
 • Tại Sao Myanmar, Web, FB
 • Mục Đích Sử Dụng Facebook Là Gì?, Web, FB
 • Sàng Lọc Thông Tin Như Thế Nào?, Web, FB
 • Thế Nào Là Tu Đúng Đạo Phật, Web, FB
 • Điều Kiện Tham Dự Các Khóa Thiền Minh Sát Vipassana (Tứ Niệm Xứ) Theo Phương Pháp Ngài Trưởng Lão Thiền Sư Mahasi Sayadaw Tại Thiền Viện Ta-Ma-Nê-Chô, Yangon, Miến Điện, Web, FB
 • Cái Gì? What? Như Thế Nào? How? Để Làm Gì? For What? – Ba Câu Hỏi Cốt Lõi Trong Minh Sát Tu Tập – Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Các Danh Mục Bài Viết Theo Chủ Đề – Photo Albums Trên Fb Sumangala Bhikkhu Viên Phúc (P1/3), Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Kiếm Các Bài Viết Quan Trọng: (P2/3) Facebook Links List A Tam Bảo, Nghiệp…, Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Kiếm Các Bài Viết Quan Trọng: (P3/3) Facebook Links List B Tu Tập Định, Tuệ, Tứ Thánh Đế…, Web, FB

Audio – Video Bài Giảng – Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala – Thiền Viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar.

 • Youtube, Youtube
 • Archive, Archive
 • Yếu Pháp Tu Tập Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube
 • Thiền Minh Sát Vipassana Lý Thuyết Và Thực Hành, Youtube
 • Ehipassiko – Đến Để Thấy: Phóng Sự Về Khóa Tu Thiền Minh Sát Vipassana Tại Chùa Nam Tông SG, Youtube
 • Xin Hãy Đừng Phí Phạm Dù Chỉ Mỗi Một Giây – Thiền Sư Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, Youtube
 • Giới Và Luật Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube
 • Thọ Trì Tam Quy và Ngũ Giới, Web, FB
 • 9 Ân Đức Phật, 6 Ân Đức Pháp, 9 Ân Đức Tăng, Web, FB
 • Sám Hối – Tha Thứ – Rải Tâm Từ – Phát Nguyện – Hồi Hướng Công Đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 25 tháng 2, 2021