Danh mục các bài viết quan trọng

DANH MỤC CÁC BÀI VIẾT QUAN TRỌNG

Học dần mỗi ngày một ít – Thực hành mỗi ngày một nhiều

Danh mục một số bài viết được quan tâm trên FB Sumangala Bhikkhu Viên Phúc được liệt kê ở dưới đây.

Trong các Bài viết thì phần chính thường ngắn gọn, phần còn lại là ‘Ghi chú’ và ‘Danh mục các bài viết liên quan’ dành cho những người thực sự quan tâm muốn học hỏi cụ thể đầy đủ. Phần này không có chủ đích phục vụ làm hài lòng, thỏa mãn tất cả mọi người mọi đối tượng, nhất là những đối tượng hời hợt không quan tâm tới lời Phật dạy theo kinh điển, chỉ ưa lời hý luận; mà phần này là nhằm để giúp cho một số đạo hữu ham tìm hiểu nhưng chưa biết cách tìm kiếm trong biển kiến thức bao la, có thể tìm được nguồn Chánh kinh và tài liệu gốc trực tiếp khi cần thiết, một cách thuận tiện và nhanh chóng. Người đọc bình thường có thể bỏ qua phần chuyên sâu và mở rộng này.

 

❶ Tam bảo

 • Ý nghĩa quy y Tam Bảo là gì, Web, FB
 • Qui y Tam Bảo (tisaraṇagamana), Web, FB
 • Phó thác sinh mạng như thế nào, Web, FB
 • Tử vì đạo (thanh tịnh giới đến mức nào?), Web, FB
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • Ngày đầu năm mới canh tý tốt lành, Web, FB
 • Bố thí cúng dường tại gia, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Hâm mộ ngoại đạo, Web, FB
 • Phật nào, pháp nào, tăng nào, nương tựa nơi đâu, Web, FB
 • Giả và thật, Web, FB
 • Phân biệt tà với chánh, Web, FB
 • Chớ lầm đường lạc lối, kẻo hoài phí đời người, Web, FB
 • Tám đặc tính nhận biết pháp và luật thật sự, Web, FB
 • Phật pháp dành cho ai, Web, FB
 • Chánh pháp toàn hảo, Web, FB
 • 4 sự thuyết giáo chánh pháp, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • 969 ân đức Tam Bảo & giới thanh tịnh, Web, FB
 • Phật pháp, Phật giáo, đạo Phật là gì, Web, FB
 • Trả lời ngoại đạo, Web, FB
 • Tại sao không có hai Đức Phật xuất hiện một lần, Web, FB
 • Buddha – Đức Phật – Như Lai phần 1, Web, FB
 • Buddha – Đức Phật – Như Lai phần 2, Web, FB
 • Kāma – dục (tham ái) và chanda – dục (mong muốn), Web, FB
 • Có phải vô ngã là không nên phân biệt, Web, FB
 • Vô phân biệt cái gì, và phân biệt cái gì, Web, FB

❷ Giới và luật

 • Các chi phần của ngũ giới & bát quan trai giới, Web, FB
 • Quả báu đại thiện nghiệp trì ngũ giới, Web, FB
 • Sát sinh, Web, FB
 • Cá và thịt có được phép thọ dụng không, Web, FB
 • Ăn chay là tu, Web, FB
 • 4 loại thức ăn đưa đến tồn tại và chấp thủ tái sinh, Web, FB

❸ Tu tập định

 • Có cần tu tập thiền hay không, Web, FB
 • Vipassnā-jhāna: ‘thiền quán’/’định minh sát’, Web, FB
 • Jhana – thiền có đưa đến giác ngộ giải thoát hay không, Web, FB
 • Chỉ – samatha, quán – vipassanā, định – samādhi, tuệ – paññā, Web, FB
 • Có sự khác nhau rất lớn giữa chỉ – samatha và định – samādhi quán – vipassanā và tuệ – paññā, Web, FB
 • Lưu ý tập trung phát triển chánh định – không định, vô tướng định, vô nguyện định, Web, FB
 • Khéo an trú trong tứ niệm xứ, Web, FB
 • Ðịnh (samādhi) là gì? Thế nào là con bò núi ngu ngốc?, Web, FB
 • Tập thể dục không thể đánh bại kẻ thù, Web, FB
 • Không chánh định không thể có bát thánh đạo, Web, FB
 • Mở rộng hiểu biết về chánh định là gì, Web, FB
 • Chỉ bằng chánh niệm thì không thể biết và thấy các pháp như thật, Web, FB
 • Hiềm hận cần được trừ khử như thế nào, Web, FB
 • Xóa tan sân hận 1/2, Web, FB
 • Xóa tan sân hận 2/2, Web, FB
 • Tu tập thiền định với đề mục từ tâm – p1/4, Web, FB
 • Tu tập thiền định với đề mục từ tâm – p2/4, Web, FB
 • Tu tập thiền định với đề mục từ tâm – p3/4, Web, FB
 • Tu tập thiền định với đề mục từ tâm – p4/4, Web, FB
 • Niệm chết như thế nào, Web, FB
 • Quán niệm 32 thể trược, Web, FB
 • Thân hành niệm, Web, FB
 • Đến như thế nào là không biết đủ đối với thiện pháp, Web, FB
 • Yếu tố giác ngộ thứ ba: tinh tấn (phần 2: 11 cách ðể phát sanh tinh tấn), Web, FB
 • Duy trì việc quan sát cái đau, sự nóng bức, Web, FB
 • Kiên nhẫn và nghị lực để đương đầu với đau khổ, Web, FB
 • Thế nào là tám pháp đối trị dã dượi buồn ngủ, Web, FB
 • (09) đối trị đau nhức và buồn ngủ, Archive
 • Thánh lạc và phi thánh lạc khác nhau như thế nào, Web, FB

❹ Tu tập tuệ

 • Yếu pháp tu tập tuệ giải thoát
 • Yếu pháp tu tập tuệ giải thoát. Bài 2/6 – tứ niệm xứ, Web, FB
 • Quán thọ như thế nào để đạt tới ái tận giải thoát, Web, FB
 • Sắc – thọ – tưởng – hành – thức, Web, FB
 • Người hiền trí – bài 1/4: kẻ ngu & người hiền trí khác nhau thế nào?, Web, FB
 • Người hiền trí – bài 1/4: kẻ ngu & người hiền trí khác nhau thế nào?, Web, FB
 • Người hiền trí – bài 2/4: giới (dhatù – elements) là gì? Xứ (àyatana – spheres) là gì, Web, FB
 • Người hiền trí – bài 3/4: duyên khởi là gì? (paṭic­ca­samup­pāda­ – depending arising), Web, FB
 • Tà kiến: tánh biết không sinh không diệt, Web, FB
 • Người hiền trí – bài 3/4: duyên khởi là gì? (paṭic­ca­samup­pāda­ – depending arising), Web, FB
 • Lý duyên sinh p4 vô minh duyên hành, Web, FB
 • Lý duyên sinh p8 bánh xe sinh tử , Web, FB
 • Playlist loạt bài giảng: “lý duyên sinh” theo “thanh tịnh đạo”, Youtube
 • Kinh 7 trạm xe, Web, FB
 • Vesak 2020 – cùng ôn lại con đường giác ngộ giải thoát, Web, FB
 • Tất cả pháp lấy gì làm căn bản, Web, FB
 • Kāma – dục (tham ái) và chanda – dục (mong muốn), Web, FB
 • Cetanā – tác ý tư tâm sở và manasikāra – tác ý chú tâm, Web, FB
 • Lộn ngược là thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo, Web, FB
 • Thế nào là hão huyền, thế nào là vọng tưởng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB
 • Vị thầy chân chính: một trợ duyên tối quan trọng không thể thiếu, Web, FB
 • Tìm gặp thiện tri thức, Web, FB
 • Tích truyện tôn giả nhất cú, Web, FB

❺ Nghiệp và qủa của nghiệp

 • Địa ngục có hay không, Web, FB
 • Không chỗ nào trên đời, trốn được quả ác nghiệt (pháp cú 127), Web, FB
 • Như bóng không rời hình, Web, FB
 • Như nước nhỏ từng hạt, rồi bình cũng tràn đầy (pháp cú 122), Web, FB
 • Vì sao có kẻ ác lại gặp điều thiện lành, vì sao có người thiện lại gặp điều ác dữ, Web, FB
 • Công bằng có không? Công bằng ở đâu? (pháp cú 161), Web, FB
 • Nhân & quả – cái chết của đệ nhất thần thông (pháp cú 137 – 140), Web, FB
 • Không chỗ nào trên đời, trốn được quả ác nghiệt (pháp cú 127), Web, FB
 • Sám hối như thế nào? Để làm gì, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB
 • Phước thiện – puñña, Web, FB
 • Nhà bao việc, Web, FB
 • 10 thiện nghiệp là gì, Web, FB
 • Thỉnh mời chư tăng tới cúng dường, trai tăng tại gia để làm gì, Web, FB
 • Cúng dường là gì, Web, FB
 • Mọi việc rồi sẽ qua, Web, FB
 • Dāna – từ thiện – bố thí – cúng dường với sự hiểu biết, Web, FB
 • Suy xét làm phước thiện bố thí, Web, FB
 • Xây chùa, tháp, dựng tượng Phật có thuộc vào thí sự không, Web, FB
 • Bỏ công trực tiếp bố thí có lợi ích gì, Web, FB
 • Sai khác giữa có bố thí và không bố thí, Web, FB
 • Bố thí xứng bậc chân nhân, Web, FB
 • Bố thí ba-la-mật, Web, FB
 • Từ thiện, bố thí là việc dễ làm, song…, Web, FB
 • 5 đại thí – mahādāna, Web, FB
 • Video 2a/4: dāna – charity – bố thí cúng dường, Web, FB

Youtube

 • Phước nghiệp bố thí cúng dường, Youtube
 • Quả báu và phân loại phước nghiệp bố thí cúng dường, Youtube
 • Tích truyện về quả báu phước nghiệp bố thí, Youtube

❻ Tứ thánh đế

 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều này không thể xảy ra, Web, FB
 • Ngu thì khổ, Web, FB
 • Cuộc đời là đau khổ hay không đau khổ, Web, FB
 • Người già cao tuổi, đầy bệnh hoạn, luôn ốm đau, Web, FB
 • Giác ngộ giải thoát là giác ngộ tứ thánh đế, Web, FB
 • Khổ – dukkha, Web, FB
 • Tứ thánh đế – bài 1/4, Web, FB
 • Tứ thánh đế – bài 2/4, Web, FB
 • Tứ thánh đế – bài 3/4, Web, FB
 • Tứ thánh đế – bài 4/4, Web, FB
 • 4 thánh đế, 4 bậc thánh, 4 đạo & 4 quả, 4 bậc alahán, Web, FB
 • Học gì hết ngu, tu gì hết khổ, Web, FB
 • Bát thánh đạo, Web, FB
 • Bát chánh đạo là đường tối thượng, Web, FB

❼ Tu sĩ xuất gia

 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Vì sao xuất gia, Web, FB
 • Đức Phật đã có suy nghĩ gì, Web, FB
 • Ai là bhikkhu – tỳ khưu, Web, FB
 • Lễ xuất gia thọ giới tỳ khưu (bài 1/4 – thầy tế độ), Web, FB
 • Lễ xuất gia thọ giới tỳ khưu (bài 2/4 – xét hỏi sa di), Web, FB
 • Lễ xuất gia thọ giới tỳ khưu (bài 3/4 – tuyên ngôn & thành sự ngôn), Web, FB
 • Lễ xuất gia thọ giới tỳ khưu (bài 4/4 – bốn pháp nương nhờ & bốn pháp không nên hành), Web, FB
 • Xuất gia gieo duyên, Web, FB
 • Đạt tới cái khó đạt tới, Web, FB
 • Mười pháp mà bậc xuất gia phải quán tưởng thường xuyên, Web, FB
 • Như thế nào là tỳ khưu giới hạnh đầy đủ, Web, FB
 • Điều gì cao hơn cả mạng sống, Web, FB
 • Tử vì đạo (thanh tịnh giới đến mức nào?), Web, FB
 • Tu sĩ và tiền bạc (phần 5/5: hỏi và đáp với thiền sư Pa-auk Tawya Sayadaw), Web, FB
 • Giới luật “chỉ là phương tiện”, Web, FB
 • Thế nào là bốn điều đáng sợ hãi chờ đợi những người xuất gia, Web, FB
 • Bổn phận cư sĩ tại gia là gì? Bổn phận tu sĩ xuất gia là gì?, Web, FB
 • Vì sao tỳ kheo sinh sống bằng nghề …, Web, FB
 • Đã về đến “nhà”, Web, FB
 • Lợi đắc – cung kính – danh vọng mang lại khổ lụy gì, Web, FB
 • Xưng hô thế nào cho đúng, Web, FB
 • Tỳ khưu đảnh lễ những ai?, Web, FB
 • Namo: nên niệm nam mô Phật – không nên niệm mô Phật, Web, FB
 • Vun bồi phước nghiệp cung kính, Web, FB
 • Phàm tăng và thánh tăng, Web, FB
 • Lợi đắc – cung kính – danh vọng mang lại khổ lụy gì, Web, FB
 • Phạm hạnh được sống vì mục đích gì, Web, FB
 • Mục tiêu cuối cùng của phạm hạnh là gì, Web, FB

❽ Cầu an cầu siêu

 • Hộ trì người sắp ra đi như thế nào, Web, FB
 • Siêu thoát và con đường đưa tới siêu thoát, Web, FB
 • Cầu xin, cầu an, cầu siêu , Web, FB
 • Các chúng sinh là chủ nhân của nghiệp do mình tạo ra, Web, FB
 • Làm gì thay thế mê tín tế lễ cầu siêu cô hồn ngạ quỉ, Web, FB
 • Hồi hướng phước báu tới người quá vãng, Web, FB
 • Cầu siêu, Web, FB

📺📺 Video tụng kinh cầu an – chúc phúc nhân dịp năm mới. Web Link

❾Văn hóa Phật giáo Theravada

 • Lần đầu tiên. Trải nghiệm Theravada & Vipassana, Web, FB
 • Tu tập thiền chỉ samatha, thiền quán Vipassnā: truyền thống văn hóa Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web Link
 • Nhớ quá khóa tu 1, Web Link
 • Nhớ quá khóa tu 2, Web Link
 • Video khóa tu văn hóa Phật giáo nguyên thủy Theravada nhân dịp lễ hội nước tại thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon, Yangon Myanmar 2013, Youtube
 • Khóa tu thực tập văn hóa Phật giáo nguyên thủy 2013 Web Link
 • Tết myanmar – lễ hội té nước – xuất gia gieo duyên 2014
 • Fb Ashin Ratanadipa. Web Link
 • Thingyan 2016, Tharmanakyaw Mahagandhayon, Yangon Myanmar, Web Link
 • Lễ qui y & truyền 10 sa di giới cho các vị xuất gia gieo duyên tại khóa tu lễ té nước đón năm mới 2017, Web Link
 • Khóa tu nhân dịp lễ hội nước 2017, Web Link
 • “ăn tết” & “chơi tết” hay “tu tết”?, Web Link
 • Khất thực: truyền thống văn hóa Phật giáo nguyên thủy Theravada 2018, Web Link
 • Tết “tu” tại Miến điện – 2019, Web Link
 • Tết “thiền” tại Miến điện – 2019, Web Link
 • Chính phủ liên bang Myanmar tổ chức lễ cúng dường Waso-robe (y an cư mùa mưa) tại thủ đô Nay pyi taw., Web Link
 • Cúng dường an cư ba tháng mùa mưa 4/8 – 31/10/2020 – hộ độ tăng đoàn sangha thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon, Yangon Myanmar, Web Link
 • Phước – tuệ đồng tu (cúng dường hộ độ chư tăng nhân dịp kỳ an cư mùa mưa 2020), Web Link
 • Cúng dường nhân dịp an cư mùa mưa 2019, Web Link
 • Lễ cúng dường hộ độ chư tăng nhập kỳ an cư mùa mưa 2019, Web Link
 • Lễ nhập kỳ an cư mùa mưa 2019, Web Link
 • Lễ nhập kỳ an cư mùa mưa 2016, Web Link
 • Cúng dường nhân dịp an cư mùa mưa 2014, Web Link
 • Thực hành 3 khổ hạnh đầu đà trong kỳ an cư mùa mưa, Web Link

❿ Tìm hiểu thêm

 • Pháp thượng nhân. Uttarimanussadhammo, Web, FB
 • Có cần học thuộc lòng kinh điển không, Web, FB
 • Phải tự mình bước đi, sau khi đã được chỉ đường, Web, FB
 • Pháp học, pháp hành và pháp thành, Web, FB
 • Những ai là vô cùng ít ỏi, những ai là nhiều vô số kể, Web, FB
 • Như đứa bé đeo bầu vú, Web, FB

Bài giảng trên youtube

 • Thiền minh sát Vipassana: lý thuyết & thực hành, Youtube
 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada , FB, Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube

“Đã là quá đủ khổ đau trong luân hồi!

Xin hãy đừng phí phạm, dù chỉ mỗi một giây!”

“It is more than enough suffering in samsara!

Please don’t waste even a second!”

– Sumangala Bhikkhu Viên Phúc.