Chánh Tri Kiến Hiệp Thế, Chánh Tri Kiến Siêu Thế

[lwptoc]

CHÁNH TRI KIẾN HIỆP THẾ

CHÁNH TRI KIẾN SIÊU THẾ

🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿

Nếu cho rằng không có tái sinh, luân hồi, kiếp sau thì hãy bỏ qua lời gợi ý bên dưới đây.

Nếu không hoặc không thể bác bỏ sự tái sinh, luân hồi thì hãy tập trung thời gian, sức lực vô cùng quí báu còn lại trong kiếp sống hy hữu được làm người này trong khi Phật Pháp còn tỏa sáng trên thế gian, để tìm hiểu sâu sắc và thực hành trọn vẹn những hiểu biết về Chánh tri kiến Hiệp thế và Chánh tri kiến Siêu thế:

🔵 CHÁNH TRI KIẾN HIỆP THẾ – ÁNH SÁNG THẾ GIAN:

Đây là loại tri kiến thuộc Hữu lậu, thuộc Thế gian: dẫn đến tái sinh trong tam giới. Hiểu biết và thực hành đúng đắn Chánh tri kiến hiệp thế sẽ dẫn đến hạnh phúc thế gian trong hiện tại và hạnh phúc thế gian được tái sinh trong cảnh giới thiện lành.

🔵 CHÁNH TRI KIẾN SIÊU THẾ – ÁNH SÁNG PHẬT GIÁO

Đây là loại Tri Kiến thuộc Vô lậu, thuộc Siêu Thế gian: Hiểu biết và thực hành đúng đắn Chánh tri kiến siêu thế sẽ dẫn đến dẫn đến Hạnh Phúc tối thượng: chấm dứt tái sinh trong Tam Giới, bát Niết bàn.

⚀ ⑴ Nghiệp và Quả của nghiệp: tất cả sự nghiệp, gia đình, tài sản, danh vọng, kiến thức… đều không thể mang theo sang các kiếp sau, duy chỉ có nghiệp thiện hoặc ác sẽ theo sau như bóng theo hình. Đây Chánh tri kiến hiệp thế dẫn đến tái sinh trong Tam giới, chưa thoát khỏi mọi khổ đau phiền não hoàn toàn và vĩnh viễn.

– Thực hành: Bố Thí, Trì Giới, Hành Thiền – Tránh xa 10 bất thiện nghiệp, Vun bồi 10 phước nghiệp.

– Tài liệu tham khảo ban đầu:

⚁ ⑵ Bốn Chân lý cao thượng (Tứ Thánh Đế) và Con Đường (Bát Thánh Đạo) dẫn đến giác ngộ Bốn Chân lý cao thượng đó để giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau phiền não do tái sinh, luân hồi mang lại, đạt được hạnh phúc thật sự tự do thật sự – Niết bàn.

Đây thuộc về Tri Kiến Hiệp Thế ở giai đoạn đầu trước khi đắc Đạo, Quả, và trở thành Tri Kiến Siêu Thế ở giai đoạn thành tựu Đạo, Quả, là Tri Kiến Vô lậu, dẫn đến chấm dứt tái sinh trong Tam Giới, bát niết bàn, Hạnh Phúc tối thượng.

– Thực hành:

+ Bố Thí, Trì Giới, Hành Thiền – Tránh xa 10 bất thiện nghiệp, Vun bồi 10 phước nghiệp.

+ Tăng thượng Giới, Tăng thượng Định, Tăng thượng Tuệ, Thánh Giải Thoát.

– Tài liệu tham khảo ban đầu:

Đức Phật đã dạy những ghì?

Xin hãy đừng phí phạm, dù chỉ mỗi một giây!

Trong tâm từ,

TK Viên Phúc. 😊

❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈

 

Bài viết liên quan

 • Thế Nào Là Tu Đúng Đạo Phật, Web, FB
 • Vị Thầy Hộ Trì, Web, FB
 • Phân biệt Tà với Chánh, Web, FB
 • Chớ Lầm Đường Lạc Lối, Kẻo Hoài Phí Đời Người, Web, FB
 • Tà Kiến: “Tánh Biết Không Sinh Không Diệt”, Web, FB
 • Vô Phân Biệt Cái Gì?Và Phân Biệt Cái Gì?, Web, FB
 • Có Và Không: Con Đường Trung Đạo, Web, FB
 • Who Am I? Ta Là Ai, Web, FB
 • Tu Tập Chánh Kiến Đạo, Web, FB
 • Giác Ngộ Có Nghĩa Là Là Gì, Web, FB
 • Vesak 2020 – Cùng Ôn Lại Con Đường Giác Ngộ Giải Thoát , Web, FB
 • Phật Giáo (Buddhasasana) Là Gì?, Web, FB
 • Pháp Học, Pháp Hành, Pháp Thành , Web, FB
 • Bổn Phận Cư Sĩ Tại Gia Là Gì? Bổn Phận Tu Sĩ Xuất Gia Là Gì?, Web, FB
 • Danh Mục Audio Các Bài Giảng “Yếu Pháp Tu Tập Trong Phật Giáo Nguyên Thủy” – By Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, Youtube

Audio Pháp Thoại Chánh Kiến – By Sumangala Bhikkhu Viên Phúc – Thiền Viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery Yangon Myanmar.

 • 55 – Tu Tập Chánh Kiến Đạo, Youtube
 • 56 – Kinh Chánh Tri Kiến, Youtube
 • 57 – Chánh Tri Kiến Hiểu Đúng Và Thấy Đúng, Youtube
 • 58 – Thế Nào Là Tri Kiến Chánh Trực, Youtube
 • 59 – Chánh Tri Kiến Về Thiện Và Bất Thiện, Youtube
 • 60 – Chánh Tri Kiến Về Bốn Loại Thức Ăn, Youtube
 • 61- Chánh Tri Kiến Về Vô Minh, Youtube
 • 62 – Trí Về Khổ Đế, Youtube
 • 63 – Chánh Tri Kiến Về Sinh, Youtube
 • 64 – Chánh Tri Kiến Về Già Và Chết, Youtube
 • 65 – Khổ Đế Theo Thanh Tịnh Đạo, Youtube
 • 66 – Trí Về Tập Đế, Diệt Đế, Đạo Đế, Youtube
 • 67 – Tứ Thánh Đế Theo Thanh Tịnh Đạo, Youtube