Cúng dường tới các chùa Myanmar gặp khó khăn trong kỳ dịch bệnh Covid 19 đợt 9

CÚNG DƯỜNG TỚI CÁC CHÙA MYANMAR GẶP KHÓ KHĂN TRONG KỲ DỊCH BỆNH COVID 19 ĐỢT 9

Cập nhật tình hình Myanmar 10/5/2021

Sư và Chư Tăng tại Thiền viện Tharmanakyaw vẫn an ổn, sinh hoạt bình thường, tình hình bên ngoài vẫn căng thẳng, không có internet nên sẽ rất ít khi có thể lên mạng (hôm nay đang ngồi dùng nhờ wifi cáp quang của cửa hàng ngoài đường). Khi cần có thể nhắn tin hoặc gọi điện thoại cho Sư: +95 9798 456 105 vào khoảng sau 7 pm.

 
Cầu mong cho tất cả mọi người luôn được an ổn, an vui trong các thiện pháp dẫn đến chấm dứt khổ đau phiền não.
Sādhu! Sādhu! Sādhu!
 
Trong tâm từ,
Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala

Cúng dường đợt 9, ngày 6 tháng 5 – 2021

Dưới đây là những hình ảnh cúng dường đợt 9, ngày 6 tháng 5 – 2021, tới các chùa gặp khó khăn của các thí chủ Việt Nam. Trong đợt này đã cúng dường tới 3 chùa của các cô tiểu nữ tu, mỗi người nhận được phần đậu, cá khô và xuất gạo cho 1 tháng.

Ngài sư Cả, Thiền sư Ta ma nê chô đã ghi nhận sự cúng dường của các thí chủ Việt Nam trong suốt năm qua là sự cúng dường hợp thời: đúng lúc dịch bệnh và đói ăn, mang lại vô lượng lợi lạc thiết thực hiện tại và tương lai cho cả người thọ thí và thí chủ.

Khi bố thí chân chính, hạnh Bố Thí sẽ mang lại các lợi ích: “Tùy theo vật bố thí, tùy theo cung cách bố thí, kết quả sẽ đưa đến cho người bố thí với tài sản sung mãn, với dung sắc thù thắng như hoa sen, với vợ con, các người làm công tận tụy phục vụ tuân hành, với các vật dụng đến đúng thời, đúng lúc, với năm dục công đức được thọ hưởng đầy đủ, và với các tai nạn không hề xảy đến.”

Trong các đoạn kinh khác, Đức Phật dạy thêm về các lợi ích khác:

“Này các Tỳ–khưu, có năm lợi ích này của bố thí. Thế nào là năm?

– Được nhiều người ái mộ, ưa thích;

– Được bậc thiện nhân, chân nhân thân cận;

– Tiếng đồn tốt đẹp được truyền đi,

– Không có sai lệch khi thuyết pháp;

– Khi thân hoại mạng chung, được sanh lên cỏi lành thiên giới.”

––––––––––––––––––––––––––––––

Tăng chi bộ kinh – IV. Phẩm Sumanà

5.36. Cho Ðúng Thời

––––––––––––––––––––––––––––––

– Này các Tỷ–kheo, có năm bố thí đúng thời này. Thế nào là năm?

❶ Bố thí cho người đến, ❷ bố thí cho người đi, ❸ bố thí cho người đau bệnh, ❹ bố thí trong thời đói, ❺ phàm có những hoa quả gì mới gặt hái được, dành chúng đầu tiên để cúng dường các bậc giữ giới.

Này các Tỷ–kheo, năm pháp này là năm bố thí đúng thời.

Có trí, thí đúng thời,

Lời từ ái, không tham,

Ðúng thời, thí bậc thánh,

Bậc Chánh trực, Thế Tôn.

Cúng dường vậy to lớn,

Ðưa đến lòng tịnh tín,

Ở đây người tùy hỷ,

Cùng người làm nghiệp vụ.

Không ai thiếu cúng dường,

Họ san sẻ công đức,

Do vậy hãy bố thí,

Với tâm không hạn chế.

Chỗ nào với bố thí,

Ðưa đến kết quả lớn,

Ðối với các hữu hình,

Công đức được an lập,

Cho đến trong đời sau.

Bài Viết Liên Quan

 • Danh Mục Các Bài Viết Quan Trọng, Web, FB
 • Tôi Nguyện, Web, FB
 • Tại Sao Myanmar, Web, FB
 • Mục Đích Sử Dụng Facebook Là Gì?, Web, FB
 • Sàng Lọc Thông Tin Như Thế Nào?, Web, FB
 • Thế Nào Là Tu Đúng Đạo Phật, Web, FB
 • Điều Kiện Tham Dự Các Khóa Thiền Minh Sát Vipassana (Tứ Niệm Xứ) Theo Phương Pháp Ngài Trưởng Lão Thiền Sư Mahasi Sayadaw Tại Thiền Viện Ta-Ma-Nê-Chô, Yangon, Miến Điện, Web, FB
 • Cái Gì? What? Như Thế Nào? How? Để Làm Gì? For What? – Ba Câu Hỏi Cốt Lõi Trong Minh Sát Tu Tập – Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Các Danh Mục Bài Viết Theo Chủ Đề – Photo Albums Trên Fb Sumangala Bhikkhu Viên Phúc (P1/3), Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Kiếm Các Bài Viết Quan Trọng: (P2/3) Facebook Links List A Tam Bảo, Nghiệp…, Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Kiếm Các Bài Viết Quan Trọng: (P3/3) Facebook Links List B Tu Tập Định, Tuệ, Tứ Thánh Đế…, Web, FB

Audio – Video Bài Giảng – Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala – Thiền Viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar.

 • Youtube, Youtube
 • Archive, Archive
 • Yếu Pháp Tu Tập Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube
 • Thiền Minh Sát Vipassana Lý Thuyết Và Thực Hành, Youtube
 • Ehipassiko – Đến Để Thấy: Phóng Sự Về Khóa Tu Thiền Minh Sát Vipassana Tại Chùa Nam Tông SG, Youtube
 • Xin Hãy Đừng Phí Phạm Dù Chỉ Mỗi Một Giây – Thiền Sư Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, Youtube
 • Giới Và Luật Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube
 • Thọ Trì Tam Quy và Ngũ Giới, Web, FB
 • 9 Ân Đức Phật, 6 Ân Đức Pháp, 9 Ân Đức Tăng, Web, FB
 • Sám Hối – Tha Thứ – Rải Tâm Từ – Phát Nguyện – Hồi Hướng Công Đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 10 tháng 5, 2021