Đảnh Lễ

Photo: San Suu Kyi, giải thưởng Nobel hòa bình, lãnh tụ Đảng Liên minh dân chủ Myanmar, đảnh lễ chú tiểu Sa di trong truyền thống Phật giáo Nguyên thủy Theravada.

Một vị Tỳ–kheo theo truyền thống Phật Giáo Nguyên Thuỷ (Theravada) có được đảnh lễ một vị Bồ Tát, chẳng hạn như, nếu vị ấy đảnh lễ đức Bồ tát Di lạc (Arimetteyya bodhisatta) việc đó có được không?

Pa Auk Sayadaw Trả lời:

Theo Giới Luật Thượng Toạ Bộ (Theravāda Vinaya), một vị Tỳ–kheo không nên đảnh lễ hoặc cúi đầu lạy trước một người tại gia nam hay nữ, trước một vị thiên (deva) hay phạm thiên (brahma). Vì thế, nếu bây giờ đức Bồ tát Di–lạc có trở thành một vị Tỳ–kheo và ngài là một vị Tỳ–kheo cao hạ, thì chúng tôi phải đảnh lễ ngài. Nhưng nếu ngài là một vị Tỳ–kheo nhỏ hạ, chúng tôi sẽ không đảnh lễ. Nếu ngài là một người tại gia, hay một vị thiên, hay một vị phạm thiên, thì chúng tôi cũng không được đảnh lễ ngài. Vì nếu một vị Tỳ–kheo đảnh lễ như vậy, họ sẽ phạm tội tác ác (dukkata)

Không nên lạy 10 hạng người – phạm tội Tác ác Dukkata:

1. Tỳ–khưu tu sau mình.

2. Sa–di và kẻ thế.

3. Tỳ–khưu tu lâu năm hơm mà hành sái theo kinh luật.

4. Phụ nữ.

5. Bán nam bán nữ.

6. Tỳ–khưu phạm phép “Tăng tàn”.

7. Tỳ–khưu đáng cho Giáo hội phạt lại như trước, vì đang khi bị phạt mà lại phạm thêm phép Tăng tàn.

8. Tỳ–khưu đang sửa mình để cho Giáo hội giao thiệp lại như trước.

9. Tỳ–khưu đang hành phạt sửa lỗi để cho Giáo hội giao thiệp lại.

10. Tỳ–khưu đã bị hành phạt rồi, mà Giáo hội đang chứng cho nhập vô Giáo hội lại.

Nguồn trích dẫn

 1. Pa Auk Sayadaw trả lời một số câu hỏi
 2. Luật Xuất-Gia Tóm Tắt (Pabbajita Vinaya Sankhepa), Tỳ-Khưu Hộ-Tông (Vansarakkhita Bhikkhu)

Bài Viết Liên Quan

 • Danh Mục Các Bài Viết Quan Trọng, Web, FB
 • Tôi Nguyện, Web, FB
 • Tại Sao Myanmar, Web, FB
 • Mục Đích Sử Dụng Facebook Là Gì?, Web, FB
 • Sàng Lọc Thông Tin Như Thế Nào?, Web, FB
 • Thế Nào Là Tu Đúng Đạo Phật, Web, FB
 • Điều Kiện Tham Dự Các Khóa Thiền Minh Sát Vipassana (Tứ Niệm Xứ) Theo Phương Pháp Ngài Trưởng Lão Thiền Sư Mahasi Sayadaw Tại Thiền Viện Ta-Ma-Nê-Chô, Yangon, Miến Điện, Web, FB
 • Cái Gì? What? Như Thế Nào? How? Để Làm Gì? For What? – Ba Câu Hỏi Cốt Lõi Trong Minh Sát Tu Tập – Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Các Danh Mục Bài Viết Theo Chủ Đề – Photo Albums Trên Fb Sumangala Bhikkhu Viên Phúc (P1/3), Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Kiếm Các Bài Viết Quan Trọng: (P2/3) Facebook Links List A Tam Bảo, Nghiệp…, Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Kiếm Các Bài Viết Quan Trọng: (P3/3) Facebook Links List B Tu Tập Định, Tuệ, Tứ Thánh Đế…, Web, FB

Audio – Video Bài Giảng – Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala – Thiền Viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar.

 • Youtube, Youtube
 • Archive, Archive
 • Yếu Pháp Tu Tập Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube
 • Thiền Minh Sát Vipassana Lý Thuyết Và Thực Hành, Youtube
 • Ehipassiko – Đến Để Thấy: Phóng Sự Về Khóa Tu Thiền Minh Sát Vipassana Tại Chùa Nam Tông SG, Youtube
 • Xin Hãy Đừng Phí Phạm Dù Chỉ Mỗi Một Giây – Thiền Sư Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, Youtube
 • Giới Và Luật Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube
 • Thọ Trì Tam Quy và Ngũ Giới, Web, FB
 • 9 Ân Đức Phật, 6 Ân Đức Pháp, 9 Ân Đức Tăng, Web, FB
 • Sám Hối – Tha Thứ – Rải Tâm Từ – Phát Nguyện – Hồi Hướng Công Đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 21/1/2016