Điều gì hạnh phúc nhất trên đời

ĐIỀU GÌ HẠNH PHÚC NHẤT TRÊN ĐỜI?

Vui thay Phật ra đời!…

Câu chuyện này được kể lại khi đức Thế Tôn ở tại Kỳ Viên, liên hệ đến một số thầy Tỳ–kheo. Một hôm năm trăm Tỳ–kheo ngồi ở pháp đường và bàn luận:

– Chư hiền, điều gì là hạnh phúc nhất trên đời?

Người thì nói:

– Không có gì hạnh phúc bằng làm vua.

Người khác nói:

– Chỉ có tình yêu là hạnh phúc nhất.

Còn có người nói:

– Chỉ có ăn ngon là hạnh phúc nhất.

Ðức Phật đi đến chỗ các thầy và nói:

– Các ông ngồi đây bàn tán về vấn đề gì?

Các Tỳ–kheo kể lại, Phật dạy:

– Này các Tỳ–kheo! Các ông nói thế nào? Tất cả các hạnh phúc các ông vừa kể ĐỀU NẰM TRONG VÒNG LUÂN HỒI ĐAU KHỔ.

Ngược lại, GẶP PHẬT RA ĐỜI, ĐƯỢC NGHE CHÁNH PHÁP, SỐNG THANH TỊNH VÀ HÒA HỢP TRONG TĂNG ĐOÀN, NHỮNG ĐIỀU ẤY LÀ HẠNH PHÚC NHẤT.

Ngài nói kệ:

(194) Vui thay, Phật ra đời!

Vui thay, Pháp được giảng!

Vui thay, Tăng hòa hợp!

Vui thay, hòa hợp tu!

Nguồn trích dẫn:  Tích Truyện Pháp cú
Đại Lễ Vesak: Đản Sanh – Giác Ngộ – Niết Bàn

(ngày rằm tháng Vesak Phật lịch – 15 tháng 4 âm lịch)

 1. Câu chuyện đản sanh, Web, FB
 2. Câu chuyện giác ngộ, Web, FB
 3. Câu chuyện nhập Niết bàn, Web, FB

 

Bài viết liên quan

 • Ý nghĩa kỷ niệm đại lễ tam hợp Vesak, Web, FB
 • Bồ tát đạo là gì, Web, FB
 • Những phẩm chất căn bản giúp việc thành tựu 10 ba-la-mật, Web, FB
 • Thư tổng thống obama chúc mừng vesak 2016, Web Link
 • Thông điệp tổng thư ký liên hiệp quốc về lễ Vesak 2018, Web Link
 • Vesak 2019 at tamchuc, vietnam, Web Link
 • Vesak 2020 – cùng ôn lại con đường giác ngộ giải thoát, Web, FB
 • Happy Vesak day!, Web Link
 • Chớ quên lợi ích của chính mình (Pháp cú 166), Web, FB

🔊🔊 Audio pháp thoại sumangala bhikkhu Viên Phúc – thiền viện TharmanakyaMahagandhayon Monastery Yangon Myanmar

 • Bài pháp thoại 1: các thông lệ khi bồ tát đản sinh kiếp cuối cùng, Archive
 • Bài pháp thoại 2: câu chuyện về bồ tát giác ngộ thành phật chánh đẳng giác, Archive
 • Bài pháp thoại 3: bồ tát tu tập khổ hạnh – chuyển pháp luân – kinh vô ngã tướng, Archive
 • Bài pháp thoại 4: những câu chuyện trước khi đức phật nhập niết bàn, Archive

❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈

🔊🔊🔉🔈🔊🔉🔈🔊🔉🔈🔊🔉🔈

 • Audio video: thiền minh sát Vipassana: lý thuyết & thực hành, Youtube
 • Audio – yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada , Youtube
 • Audio – giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Youtube

Bài viết trên Facebook, 7 Tháng 5, 2020