Hãy gấp làm điều lành

HÃY GẤP LÀM ĐIỀU LÀNH

(Đại lễ Kathina 2022 tại Thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Taunggyi đã được chuẩn bị sẵn sàng.

––––––––––––––––––––––––––––––

(116) Hãy gấp làm điều lành,

Ngăn tâm làm điều ác.

Ai chậm làm việc lành,

Ý ưa thích việc ác.

(118) Nếu người làm điều thiện,

Nên tiếp tục làm thêm.

Hãy ước muốn điều thiện,

Chứa thiện, được an lạc.

(122) Chớ khinh chê điều thiện,

Cho rằng “chưa đến mình”.

Như nước nhỏ từng giọt,

Rồi bình cũng đầy tràn.

Người trí đầy thiện đức,

Do chất chứa dần dần.

(126) Một số sanh bào thai,

Kẻ ác sanh địa ngục,

Người thiện lên cõi trời,

Vô lậu chứng Niết–bàn.

– Kinh Pháp cú

––––––––––––––––––––––––––––––

Ngày mai 15/10 Đại lễ Kathina 2022 tại Thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Taunggyi sẽ khai mạc với sự tham dự của Tăng đoàn gồm 30 vị tỳ khưu, 20 vị nữ tu, 16 vị sa di và các khách mời khác từ những làng xung quanh Thiền viện và các vị thí chủ hộ độ Thiền viện Taunggyi trong suốt thời gian vừa qua.

Khoảng 50 vị – nữ tu, thiện nam tín nữ, từ Yangon đã lên Taungyi (12 giờ chạy ô tô) để góp phần chuẩn bị cho Đại lễ Kathina được thành tựu mang lại phước báu công đức cho tất cả quý đạo hữu đã tham gia cúng dường, lao tác phục vụ.

Không có thí chủ cúng dường thì không thể có được Đại lễ Kathina, nhưng chỉ có cúng dường không thôi thì Đại lễ chưa thể thành tựu viên mãn nếu không có sự đóng góp thời gian công sức vô giá của các thiện nam tín nữ nhiệt tâm, chu đáo, tỷ mỉ trong từng việc tưởng chừng như nhỏ bé, bình thường như dọn dẹp vệ sinh đường xá, cắt cỏ vườn cây, lau chùi bàn ghế nhà cửa, kê đặt xắp xếp trang trí, cắm hoa, nấu nướng chuẩn bị thức ăn, chuẩn bị các phần cúng dường tới chư tăng khách mời … v.v….

Tất cả đã được phối hợp hoàn thiện để cho Đại lễ Kathina được thành tựu viên mãn như ý nguyện, mang lại phước báu vô lượng ngay trong kiếp sống này và mai sau tới quý thí chủ, quý đạo hữu phục vụ, cùng mọi người trong gia đình mình, nguyện cho tất cả mọi người được Hồng Ân Tam Bảo hộ trì luôn được khỏe mạnh, thành công, an vui, và hạnh phúc, luôn tinh tấn làm lành, lánh dữ, thanh lọc tâm, vun bồi phước thiện Bố thí – Trì giới – Hành thiền tạo duyên lành giúp sớm giác ngộ, giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau, phiền não, chấm dứt luân hồi sinh tử, đạt được hạnh phúc thật sự, tự do thật sự – Niết bàn.

Sādhu, Sādhu, Sādhu anumodāmi!

Xin được tùy hỷ công đức này cùng quý đạo hữu.

Dưới đây là những hình ảnh về công việc chuẩn bị sẵn sàng cho Đại lễ, để tất cả chúng ta cùng hoan hỷ với những thiện nghiệp của quý đạo hữu thí chủ, quý đạo hữu phục vụ, đã và đang được vun bồi, đã và đang được thành tựu – mang lại quả lành cho đời này, cho đời sau – cho đến khi hoàn toàn giác ngộ, giải thoát vĩnh viễn mọi khổ đau, phiền não, chấm dứt luân hồi sinh tử, đạt được hạnh phúc thật sự, tự do thật sự – Niết bàn.

Sādhu, Sādhu, Sādhu anumodāmi!

Trong tâm từ,

Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala

Bài viết liên quan

 • Ý nghĩa, phước báu, nhân duyên đại lễ cúng dường y kathina trong truyền thống phật giáo nguyên thủy Theravada, Web Link
 • Như nước nhỏ từng hạt, rồi bình cũng đầy tràn., Web Link
 • Kathina: nguyên do kathina? Đặc ân cho các vị tỳ khưu? Lợi ích cho các thí chủ, Web, FB, Web Link
 • Lễ cúng dường y kathina 8/11/2020 tại Tharmanaykyaw Mahagandayon Monastery, Web, FB
 • Kathina 2019 perfect fulfillment – thành tựu viên mãn, Web Link
 • Đại lễ kathina 2019 tại thiền viện Tharmanaykyaw Mahagandhayon monastery, Yangon, Myanmar đã sẵn sàng, Web Link
 • Kathina 2018 thành tựu viên mãn, Web Link
 • Đại lễ cúng dường dâng y kathina đã sẵn sàng, Web, FB
 • Cô thí chủ – nữ tu tâm từ metta tác bạch cúng dường dâng y kathina tới tăng đoàn sangha tại đại lễ kathina 2017, thiền viện Tharmanaykyaw Mahagandhayon monastery, Yangon, Myanmar 8/10/2017., Web Link
 • Ảnh chụp tại đại lễ cúng dường dâng y kathina tới tăng đoàn sangha tại thiền viện Tharmanaykyaw Mahagandhayon monastery, Yangon, Myanmar, 8/10/2017., Web Link
 • Đại lễ cúng dường y kathina 2014, Web Link
 • Kathina robes offring ceremony at Tharmanaykyaw Mahagandhayon monastery, Yangon, Myanmar – 9 oct 2014., Web Link

Bài viết trên Facebook, 14 October 2022