Đại Lễ Cúng Dường Dâng Y Kathina Đã Sẵn Sàng

[lwptoc]

ĐẠI LỄ CÚNG DƯỜNG DÂNG Y KATHINA 2017 ĐÃ SẴN SÀNG

Đại lễ Cúng dường Dâng y Kathina tại Thiền viện Ta ma nê chô (Tharmanaykyaw), Yangon Myanmar sẽ được tổ chức lúc 9h sáng chủ nhật ngày 8/10/2017.

Mọi công việc chuẩn bị đã được tiến hành chu đáo, cẩn thận, tỉ mỉ sẵn sàng cho buổi lễ đặc biệt quan trọng này.

Thí Chủ chính cúng dường y Kathina tới Sangha – Tăng đoàn các tỳ khưu nhập hạ tại Thiền viện; cùng sự cúng dường vật dụng (túi công vụ sách tay cùng y, dao cạo, đèn pin, thuốc men…) tới 50 vị Tỳ Khưu tại Thiền viện và Tỳ Khưu khách mời; tặng quà tới 20 cô nữ tu; cúng dường thức ăn, đồ uống cho bữa ăn trưa của chư tăng, tu nữ và khoảng 200 khách mời (các thí chủ cúng dường, hộ độ chư tăng tại các làng xung quanh thiền viện) trong buổi đại lễ là cô nữ tu Tâm Từ, thiền viện Phước sơn, Đồng nai, Việt nam.

Cô Tâm Từ đã mong ước được cúng dường y Kathina tới Sangha – Tăng đoàn đã nhiều năm và cuối cùng đã được toại nguyện khi đăng ký làm thí chủ cúng dường y Kathina tới Tăng đoàn nhập kỳ an cư mùa mưa tại Thiền viện Ta ma nê chô cách đây hai năm.

Đại lễ Cúng Dường Dâng Y Kathina là đại lễ hằng năm duy nhất được chính Đức Phật và chư Phật quá khứ ban hành.

Trong cung cách cúng dường một bộ y Kathina đặc biệt với một số luật định khiến đại lễ nầy trở thành một thắng duyên cho cả hai giới xuất gia và tại gia.

Kathina có nghĩa là bền chặt, không dễ bị vỡ vụn. Gọi như vậy vì đại lễ nầy kết cấu nhiều qui định quan trọng dẫn đến thắng duyên. Một người làm phước sự gì quá đơn giản thì tâm của người cúng dường cũng như người thọ thí thường khó làm cho sự bố thí đạt đến chỗ viên mãn nếu thiếu những yếu tố thù thắng của ⚀ tâm thí, ⚁ thời thí, ⚂ vật thí, ⚃ người thọ thí, và ⚄ cung cách thí. Đại lễ Kathina bao hàm tất cả những điều đó nên gọi là bền vững, viên mãn.

⚀ Tâm thí:

Tấm y kathina được phát sinh một cách hoàn toàn trong sạch, do thiện tâm trong sáng của thí chủ. Nếu vải may y kathina (kathinadussa) hoặc tấm y kathina (kathinacīvara) được phát sinh không hợp pháp, bởi do một nguyên nhân, một trong những trường hợp mà Đức Phật đã quy định, thì nghi lễ thọ y kathina chắc chắn không thành tựu, và tất cả Tỳ khưu trong Sangha – Tăng đoàn cũng không hưởng được đặc ân 5 quả báu của kathina.

Trong chú giải bộ Luật Mahāvagga dạy rằng:

“Gọi tấm y kathina là tấm y được phát sinh một cách hoàn toàn trong sạch và cao quý tuyệt vời, cho nên Tỳ khưu làm lễ thọ y kathina không được phép xin tấm y, dù người thí chủ ấy là mẫu thân của mình. Tấm y Kathina nên được phát sinh một cách hoàn toàn trong sạch, ví như từ trên hư không rơi xuống”.

⚁ Thời thí:

Trong một năm có 12 tháng, Đức Phật cho phép chư Tỳ khưu đã an cư nhập hạ suốt 3 tháng trong mùa mưa xong rồi, chư Tỳ khưu Tăng ấy được phép thọ y kathina, bắt đầu từ ngày 16 tháng 9 cho đến ngày rằm tháng 10. Trong khoảng thời gian 30 ngày ấy, chỉ có một ngày, đối với chư Tỳ khưu đã an cư nhập hạ tại một ngôi chùa, hoặc tại một nơi chốn nào đó, chư Tỳ khưu ấy chỉ được phép một lần thọ nhận y kathina, mà thí chủ đem đến làm lễ dâng y kathina mà thôi; còn lại 29 ngày khác, chư Tỳ khưu ấy không được phép thọ nhận y kathina nữa

Còn thí chủ có thể làm lễ dâng y kathina đến Sangha – Tỳ khưu Tăng đã an cư nhập hạ suốt 3 tháng trong mùa mưa, kể từ ngày 16 tháng 9 cho đến ngày rằm tháng 10. Trong khoảng thời gian 30 ngày hay 1 tháng ấy, thí chủ có thể làm lễ dâng y kathina, còn 11 tháng còn lại, thí chủ không thể làm lễ dâng y kathina được.

Như vậy mỗi chùa/ tu viện một năm chỉ tổ chức một lần bất cứ ngày nào từ này sau Rằm tháng Chín đến Rằm tháng Mười. Sau thời gian này nếu có người cúng một số tiền thật lớn để tổ chức thì cũng không làm được.

⚂ Vật thí:

Đức Phật chỉ cho phép tấm vải may y hoặc tấm y để làm lễ thọ kathina là 1 trong 3 tấm y: Tấm y hai lớp saṃghāti, hoặc tấm y vai trái uttarasaṅga, hoặc tấm nội y antaravāsaka, còn lại các tấm y khác không thể làm lễ dâng y kathina được.

Về vật thí là y Kathina, Tỳ khưu không được phép xin trực tiếp hoặc gián tiếp, hoặc biểu lộ bằng lời nói cho thí chủ biết, để làm lễ dâng y kathina đến Sangha – Tỳ khưu Tăng, dù thí chủ đó là mẫu thân, phụ thân của mình, huống gì những thí chủ khác. Bởi vì, y kathina phải được phát sinh một cách hoàn toàn trong sạch và cao quý (kathinaṃ nāma ati ukkaṭṭhaṃ).

⚃ Người thọ thí:

Y Kathina được cúng dường tới Tăng đoàn Sangha và sau đó được Tăng đoàn Sangha tiến hành trao cho một Tỳ Khưu đúng theo qui định trong Luật.

Nếu Tỳ khưu bị đứt hạ, Tỳ khưu an cư nhập hạ sau kể từ ngày 16 tháng 7 cho đến ngày 16 tháng 10, Tỳ khưu không an cư nhập hạ tại một nơi nào, Tỳ khưu an cư nhập hạ từ một nơi khác đến nơi này … thì tất cả những vị Tỳ khưu ấy không được phép thọ nhận y kathina của thí chủ, không hưởng đặc ân 5 quả báu của lễ thọ y kathina của chư Tăng, mà chỉ được phép thọ nhận y thường dùng mà thôi.

Chỉ các Tỳ khưu đã an cư nhập hạ suốt 3 tháng mùa mưa từ ngày sau rằm tháng sáu âm lịch đến ngày rằm tháng 9 âm lịch, tại một nơi cư trú đã phát nguyện, không bị đứt đoạn, mới được thọ y kathina.

Sau khi được Sangha trao y, Tỳ khưu đã thọ y kathina xong rồi; và các tỳ khưu đã cùng trải qua ba tháng an cư không đứt đoạn và đã cùng tùy hỷ trong tăng sự trao và nhận y Kathina sẽ được hưởng đặc ân 5 quả báu suốt 5 tháng, kể từ ngày 16 tháng 9 cho đến ngày rằm tháng 2, hết hạn quả báu kathina:

❶ Khi được thỉnh mời, vị Tỳ khưu ấy có thể ra khỏi chùa, mà không báo vị Tỳ khưu khác biết. (không phạm giới).

❷ Vị Tỳ khưu ấy không giữ gìn đủ taṃ y (không phạm giới).

❸ Vị Tỳ khưu ấy được dùng vật thực cùng nhóm (4 vị Tỳ khưu trở lên), dù thí chủ gọi tên vật thực ấy (không phạm giới).

❹ Vị Tỳ khưu thọ nhận y dư (ngoài taṃ y) cất giữ quá 10 đêm (không phạm giới).

❺ Y phát sinh nơi nào, Tỳ khưu được phép thọ nhận nơi ấy.

⚄ Cung cách thí:

Chỉ cúng dường đến đại chúng Tăng già (Sangha), đã trải qua kỳ an cư mùa mưa ba tháng không đứt đoạn tại một trú xứ, rồi Sangha – Tăng đoàn giao y theo nghi luật chứ không cúng trực tiếp cá nhân tỳ khưu nào.

Sangha – Tăng đoàn luôn được hiểu là đại thể của tất cả những vị tỳ khưu truyền thừa giáo pháp. Ngày nào người Phật tử cúng dường nghĩ đến đại thể thì Phật Pháp còn hưng thịnh và sự cúng dường vô phân biệt nói lên tinh thần chung vượt ngoài những quan niệm cá nhân.

Như vậy thí chủ có đức tin trong sạch nơi Taṃ Bảo có trí tuệ hiểu biết rõ rằng: Tấm y kathina chỉ dâng đến Sangha – Tỳ khưu Tăng (saṃghikadāna) mà thôi, không phải dâng đến cá nhân Tỳ khưu (paṭipuggalikadāna).

Chiếc y Kathina cho dù trong hình thức đơn giản nhất cũng nói lên ba điều quan trọng là người cúng dường không cá nhân tuyển thí, chư tăng giao y theo cách lợi hoà đồng quân và lễ phẩm được trang trọng vì chuyên chở giá trị truyền thống.

Quả phước của Cúng dường y Kathina

Cơ hội tốt để làm lễ dâng y kathina là một điều rất hiếm có, rất hy hữu. Có khi thí chủ phải chờ đợi qua thời gian lâu, mới có được cơ hội tốt làm lễ dâng y kathina đến Sangha – Tỳ khưu Tăng.

Còn các buổi lễ làm phước thiện bố thí khác, thí chủ có thể làm bao nhiêu lần trong một năm, trong tháng, trong một ngày không bị giới hạn. Cho nên, làm lễ dâng y kathina dù chỉ một lần cũng thật là cao quý hơn các buổi lễ làm phước thiện bố thí khác gấp bội lần không thể so sánh được.

Người cúng dường y Kathina gieo tạo phước duyên thù thắng vì làm được Tăng thí – saṃghikadāna, vô phân biệt, cúng dường đúng thời, cúng dường hợp đạo. Người làm được điều nầy đời sau có duyên lành xuất gia, tác thành tăng tướng nhanh chóng, và đầy đủ phước vật. Đại lễ cúng dường dâng y Kathina mang lại an lạc cho Sangha – Tăng già, do vậy, là một phước hạnh thù thắng.

Quả báu của phước thiện dâng cúng dường đến Sangha – Tỳ khưu Tăng (saṃghikadāna) trong 7 trường hợp, chắc chắn nhiều hơn quả báu của phước thiện cá nhân thí (paṭipuggalikadāna) gấp bội phần.

Trong 7 trường hợp thí chủ làm phước thiện dâng cúng dường đến Sangha – Tỳ khưu Tăng, quả báu của mỗi trường hợp chắc chắn có sự khác biệt, nhưng vì lớn lao vô lượng nên không sao kể xiết được, như Đức Phật đã dạy rằng:

– Này Ānanda, phước thiện cúng dường đến Sangha – Tỳ khưu Tăng, mặc dù trong nhóm có Tỳ khưu không có giới trong thời kỳ ấy. Như Lai dạy rằng: “Quả báu của phước thiện bố thí ấy được vô lượng không sao kể được! (asaṅkheyyaṃ), không sao lường được! (appameyyaṃ)”.

Và:

– Này Ānanda, Như Lai không dạy rằng: Làm phước thiện cúng dường đến cá nhân sẽ hưởng quả báu nhiều hơn làm phước thiện dâng cúng dường đến Sangha – Tỳ khưu Tăng.

Đức Phật cũng đã thuyết giảng bài pháp Pakinnakadesanà so sánh quả báu của một lần làm lễ dâng y kathina đến Sangha – Tỳ khưu Tăng như sau:

Này các hàng Thanh Văn đệ tử!

Các con lắng nghe quả báu một lần

Dâng y ka–thi–na đến Sangha – Tăng đoàn.

Hằng ngày dâng cúng dường đến Sangha – Tăng đoàn,

Nhiều vàng bạc và các thứ châu báu,

Chất cao từ cõi người đến cõi trời,

Phạm thiên sắc giới Sắc cứu cánh thiên,

Không bằng quả báu một phần mười sáu,

Của một lần dâng y kathina,

Đến Sangha – Tăng đoàn đã an cư nhập hạ.

Mỗi ngày có được trăm con voi quý,

Trăm con ngựa quý, trăm xe ngựa quý,

Trăm ngàn cô gái đeo bông tai ngọc,

Không bằng quả báu một phần mười sáu,

Của một lần dâng y ka–thi–na,

Đến Sangha – Tăng đoàn đã an cư nhập hạ.

Hằng ngày dâng cúng dường đến chư Tăng,

Những thứ vật dụng dù nhiều bao nhiêu,

Không bằng quả báu một phần mười sáu,

Của một lần dâng y ka–thi–na,

Đến Sangha – Tăng đoàn đã an cư nhập hạ.

Xây tám mươi bốn ngàn ngôi chùa lớn,

Làm pháp toà bằng các thứ châu báu,

Rồi hằng ngày cúng dường đến chư Tăng,

Sự cúng dường ấy có quả báu lớn,

Thật vĩ đại, cho quả được an lạc,

Không bằng quả báu một phần mười sáu,

Của một lần dâng y ka–thi–na,

Đến Sangha – Tăng đoàn đã an cư nhập hạ.

Hằng ngày dâng cúng dường đến chư Tăng,

Lâu đài bằng vàng và các châu báu,

Cao đến cõi trời Sắc cứu cánh thiên,

Sự cúng dường ấy có quả báu lớn,

Thật vĩ đại, là nhân sanh sự an lạc,

Không bằng quả báu một phần mười sáu,

Của một lần dâng y ka–thi–na,

Đến Sangha – Tăng đoàn đã an cư nhập hạ.

Bởi vì lễ dâng y ka–thi–na,

Đến Sangha – Tăng đoàn đã an cư nhập hạ,

Tỳ khưu thọ y, chư Tăng hoan hỷ,

Được hưởng quả báu 4 giới không phạm,

Suốt thời gian hưởng quả báu dâng y.

Vì vậy, Như Lai dạy các con rằng:

Phước dâng y ka–thi–na cao quý,

Hơn tất cả mọi phước bố thí khác,

Cho nên người có trí tuệ quán xét,

Sự lợi ích sự an lạc của mình,

Trong mùa lễ dâng y kathina,

Nên làm lễ dâng y kathina,

Đến Sangha – Tỳ khưu Tăng đã an cư,

Nhập hạ trong suốt 3 tháng mùa mưa.

Tài liệu tham khảo

Lễ Dâng Y Kathina, Tỳ Khưu Hộ Pháp

 1. http://trungtamhotong.org/NoiDung/ThuVien/LeDangY/LDY1.htm
 2. http://trungtamhotong.org/NoiDung/ThuVien/LeDangY/LDY2.htm
 3. http://trungtamhotong.org/NoiDung/ThuVien/LeDangY/LDY3.htm
 4. http://trungtamhotong.org/NoiDung/ThuVien/LeDangY/LDY4.htm

Bài viết liên quan

 • Có Phải Vô Ngã Là Không Nên Phân Biệt, Không Nên Lựa Chọn Đúng Sai, Tốt Xấu, Thiện Ác?, Web, FB
 • Hâm Mộ Ngoại Đạo, Web, FB
 • Phê Phán Ngoại Đạo Có Nên Chăng?, Web, FB
 • Trả Lời Ngoại Đạo, Web, FB
 • Tại Sao Không Thể Tin Tưởng, Nương Tựa Vào Thần Linh Đấng Tạo Hóa, Đấng Sáng Thế? Nơi Đâu Là Nơi Nương Tựa Vững Chắc Nhất?, Web, FB
 • Hồi Hướng Công Đức Phước Báu Tới Thân Nhân Quá Vãng Như Thế Nào?, Web, FB
 • Phật Nào? Pháp Nào? Tăng Nào? – Nương Tựa Nơi Đâu?, Web, FB
 • Vận Mệnh Tương Lai Thành Tựu Rốt Ráo Hạnh Phúc Tối Thượng Bắt Đầu Bởi Giây Phút Hiện Tại Này Với Lòng Cung Kính, Tín Tâm Bất Động Nương Tựa Quy Y Tam Bảo: Phật – Pháp – Tăng!, Web, FB
 • Giả Và Thật, Web, FB
 • Buddha – Đức Phật – Như Lai Phần 1, Web, FB
 • Buddha – Đức Phật – Như Lai Phần 2, Web, FB
 • “Từ Bi Hỷ Xả Vô Lượng” Có Thể Hiện Phật Tính Hay Không? “Ta Là Phật Đã Thành, Các Chúng Sinh Là Phật Sẽ Thành” Có Phải Là Phật Ngôn Không?, Web, FB
 • Phật Pháp, Phật Giáo, Đạo Phật Là Gì?, Web, FB
 • 969 Là Gì, Web, FB
 • 9 Ân Đức Phật, 6 Ân Đức Pháp, 9 Ân Đức Tăng, Web, FB
 • Học Từ Từ, Tập Từ Từ, Thực Hành Từ Từ, Web, FB
 • Như Thế Nào Là Lộ Trình Tu Tập Thánh Đạo Giác Ngộ?, Web, FB
 • Trong Pháp Và Luật Này Có Một Tuần Tự Học Tập, Một Tuần Tự Công Trình, Một Tuần Tự Đạo Lộ?, Web, FB
 • Như Thế Nào Là Tu Tập Định-Samādhi Minh Sát Quán-Vipassnā Ngũ Uẩn Để Đạt Tuệ-Paññā Đoạn Tận Lậu Hoặc-Āsavānaṃ?, Web, FB
 • Quí Vị Thiền Vì Mục Đích Gì, Web, FB
 • Thế Nào Là Tu Đúng Đạo Phật, Web, FB
 • Phân biệt Tà với Chánh, Web, FB
 • Tà Kiến: “Tánh Biết Không Sinh Không Diệt”, Web, FB
 • Vô Phân Biệt Cái Gì?Và Phân Biệt Cái Gì?, Web, FB
 • Cả Tin, Dễ Dãi, Nông Cạn, Hồ Đồ, Web, FB
 • Tái Lập Ni Đoàn. Tại Sao Không?
 • Tái Lập Tỳ Khưu Ni Sẽ Đưa Theravada Về Đâu., Web, FB
 • Như Thế Nào Là Phá Hòa Hợp Tăng Và Quả Báo Của Phá Hòa Hợp Tăng, Web, FB
 • Bài Viết Liên Quan:
 • Ngu Thì Khổ, Web, FB
 • Cuộc Đời Là Đau Khổ Hay Không Đau Khổ? Có Lối Thoát Hay Không Có Lối Thoát?, Web, FB
 • Khổ – Dukkha, Web, FB
 • Có Cần Tu Tập Thiền Hay Không, Web, FB
 • Vị Thầy Chân Chính: Một Trợ Duyên Tối Quan Trọng Không Thể Thiếu, Web, FB
 • Phó Thác Sinh Mạng Như Thế Nào, Web, FB