Sunshine & Sunshine

SUNSHINE & SUNSHINE

Nắng & Nắng

Ngày ngày khi đi khất thực, mỗi khi bàn chân trần chạm cát, sỏi cháy bỏng ven đường nhựa thì ghi nhận “Rát bỏng! Rát bỏng! Rát bỏng!”.Day by day we are going alms round. It’s horrific and terrible hot, and when the foots touched sands and stones on road I had been noting “Burning hot! Burning hot! Burning hot!”.

Bài viết liên quan

  • Nhớ quá khóa tu, Web, FB
  • Video khóa tu văn hóa phật giáo nguyên thủy theravada nhân dịp lễ hội nước tại thiền viện Tharmanaykyaw Monastery 2013, Youtube
  • Khóa tu thực tập văn hóa phật giáo nguyên thủy 2013 , Web Link
  • Khóa thiền lễ hội nước đón mừng năm mới 2016 tại thiền viện, Web, FB
  • Làm lễ Qui Y & Truyền 10 sa di giới, Web, FB
  • Khóa tu nhân dịp lễ hội nước 2017, Web Link, Web Link
  • Khất thực, Web, FB