Yếu Pháp Tu Tập Tuệ Giải Thoát. Bài 1/6 – Thân Xác

YẾU PHÁP TU TẬP TUỆ GIẢI THOÁT. Bài 1/6 – Thân Xác

(Thân xác) được chứa đầy các vật ghê tởm khác loại, có nguồn xuất xứ là hầm phân lớn, tựa như ao nước bị tù đọng, mụt nhọt to, vết thương lớn.

(Thân xác) được chứa đầy mủ và máu, được cưu mang bởi hố phân, có sự rò rỉ nước, thân xác luôn luôn tuôn trào chất hôi thối.

(Thân xác) được buộc lại bằng sáu mươi dây chằng, được tô trét với sự tô trét bằng thịt, được buộc chặt với lớp áo bằng da, thân xác hôi thối là không có lợi ích.

(Thân xác) được nối lại bằng sự nối nhau của những khúc xương, được buộc lại bằng những sợi chỉ gân, do sự tập hợp của nhiều thứ mà thân xác tạo ra sự cử động.

(Thân xác) chắc chắn tiến đến sự chết, ở gần bên Thần Chết, sau khi từ bỏ (thân xác) ngay tại nơi ấy, con người ra đi theo ý muốn.

Thân xác bị che lấp bởi vô minh, bị buộc lại bởi các mối buộc thắt, thân xác có sự chìm đắm trong cơn lũ, bị trùm lên bởi màng lưới ngũ ngầm.

(Thân xác) bị gắn liền với năm sự che lấp, bị bận rộn với sự suy tầm, bị đeo đuổi bởi cội rễ tham ái, bị che đậy bởi sự che đậy của si mê.

Thân xác này vận hành như vậy, bị thúc đẩy bởi động lực của nghiệp, và sự thành tựu có sự tiêu hoại là điểm kết thúc, (dầu) có bản thể khác biệt (nhưng) đều bị tiêu hoại.

Những kẻ phàm phu nào, mù quáng, ngu dốt, cho rằng thân xác này là của tôi, (những kẻ ấy) làm phát triển cái nghĩa địa ghê rợn; chúng nắm lấy việc tái sanh.

Những người nào tránh né thân xác này, tựa như tránh né con rắn bị lấm lem bởi phân, (những người ấy) sau khi nhổ tận gốc rễ của tái sinh, thành tựu Niết Bàn, không còn lậu hoặc.”

Đại đức trưởng lão Kappa đã nói những lời kệ như thế.

Kệ ngôn của trưởng lão Kappa.

 • Tiểu Bộ Kinh – Trưởng Lão – Nhóm Mười – 237. Kappa, Web Link
 • Thân Xác Này (Pháp Cú 150), Web, FB
 • Già, Web, FB

 

Body

Filled with different kinds of dirt,

A great producer of dung,

Like a stagnant cesspool,

A great boil, a great wound,Full of pus and blood,

Sunk in a toilet–pit,

Trickling with fluids

This putrid body always oozes.Bound by sixty tendons,

Coated with a fleshy coating,

Clothed in a jacket of skin,

This putrid body is worthless.

Held together by a skeleton of bones,

And bound by sinews;

It assumes postures

Due to a complex of many things.

We set out in the certainty of death,

In the presence of the king of death;

And having discarded the body right here,

A person goes where he likes.

Enveloped by ignorance,

Tied by the four ties,

This body is sinking in the flood,

Caught in the net of underlying tendencies.

Yoked with the five hindrances,

Afflicted by thought,

Accompanied by the root of craving,

Hidden by delusion.

So the body goes on,

Propelled by the mechanism of deeds.

But existence ends in perishing;

Separated, the body perishes.

Those blind, unawakened people

So think of this body as theirs,

Swell the horrors of the charnel–ground,

And take up rebirth again in some state of existence.

Those who avoid this body,

Like a snake smeared with dung,

They expel the root of rebirth,

And realise nibbāna, without defilements.

Nguồn trích dẫn: Theragāthā. Verses of the Senior Monks. Chapter of the Tens. 10.5. Kappa.

Bài viết liên quan

 • Thân Xác Này (Pháp Cú 150), Web, FB
 • Già, Web, FB
 • Danh Mục Các Bài Viết Quan Trọng, Web, FB
 • Tôi Nguyện, Web, FB
 • Tại Sao Myanmar, Web, FB
 • Mục Đích Sử Dụng Facebook Là Gì?, Web, FB
 • Sàng Lọc Thông Tin Như Thế Nào?, Web, FB
 • Thế Nào Là Tu Đúng Đạo Phật, Web, FB
 • Điều Kiện Tham Dự Các Khóa Thiền Minh Sát Vipassana (Tứ Niệm Xứ) Theo Phương Pháp Ngài Trưởng Lão Thiền Sư Mahasi Sayadaw Tại Thiền Viện Ta-Ma-Nê-Chô, Yangon, Miến Điện, Web, FB
 • Cái Gì? What? Như Thế Nào? How? Để Làm Gì? For What? – Ba Câu Hỏi Cốt Lõi Trong Minh Sát Tu Tập – Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Các Danh Mục Bài Viết Theo Chủ Đề – Photo Albums Trên Fb Sumangala Bhikkhu Viên Phúc (P1/3), Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Kiếm Các Bài Viết Quan Trọng: (P2/3) Facebook Links List A Tam Bảo, Nghiệp…, Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Kiếm Các Bài Viết Quan Trọng: (P3/3) Facebook Links List B Tu Tập Định, Tuệ, Tứ Thánh Đế…, Web, FB

Audio – Video Bài Giảng – Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala – Thiền Viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar.

 • Youtube, Youtube
 • Archive, Archive
 • Yếu Pháp Tu Tập Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube
 • Thiền Minh Sát Vipassana Lý Thuyết Và Thực Hành, Youtube
 • Ehipassiko – Đến Để Thấy: Phóng Sự Về Khóa Tu Thiền Minh Sát Vipassana Tại Chùa Nam Tông SG, Youtube
 • Xin Hãy Đừng Phí Phạm Dù Chỉ Mỗi Một Giây – Thiền Sư Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, Youtube
 • Giới Và Luật Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube
 • Thọ Trì Tam Quy và Ngũ Giới, Web, FB
 • 9 Ân Đức Phật, 6 Ân Đức Pháp, 9 Ân Đức Tăng, Web, FB
 • Sám Hối – Tha Thứ – Rải Tâm Từ – Phát Nguyện – Hồi Hướng Công Đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 14 tháng 08, 2017