Bốn Loại Người Là Những Loại Người Nào

Bốn loại người là những loại người nào?

 

… Bốn loại người:

❶ Này các Hiền giả, ở đây, có người tự làm khổ mình và siêng năng làm khổ mình.

❷ Này các Hiền giả, ở đây, có loại người làm khổ người khác, siêng năng làm khổ người khác.

❸ Này các Hiền giả, ở đây, có loại người làm khổ mình, siêng năng làm khổ mình; làm khổ người, siêng năng làm khổ người.

❹ Này các Hiền giả, ở đây, có loại người không làm khổ mình, không siêng năng làm khổ mình; không làm khổ người, không siêng năng làm khổ người. VỊ NÀY KHÔNG LÀM KHỔ MÌNH, KHÔNG LÀM KHỔ NGƯỜI NGAY TRONG HIỆN TẠI SỐNG LY DỤC, TỊCH TỊNH, THANH LƯƠNG, AN LẠC, THÁNH THIỆN.

🍀 Lại có bốn loại người khác:

❶ Này các Hiền giả, ở đây, có loại người hành tự lợi, không hành lợi tha.

❷ Này các Hiền giả, ở đây, có loại người hành lợi tha, không hành tự lợi.

❸ Này các Hiền giả, ở đây, có loại người, không hành tự lợi và không hành lợi tha.

❹ Này các Hiền giả, ở đây, có loại người hành tự lợi và hành lợi tha.

🍀 Lại có bốn loại người khác:

❶ Sống trong bóng tối và hướng đến bóng tối,

❷ sống trong bóng tối hướng đến ánh sáng,

❸ sống trong ánh sáng hướng đến bóng tối,

❹ sống trong ánh sáng hướng đến ánh sáng.

🍀 Lại có bốn loại người khác:

❶ Bất động Sa môn,

❷ Xích liên hoa Sa môn,

❸ Bạch liên hoa Sa môn,

❹ Diệu thiện Sa môn.

Này các Hiền giả, bốn Pháp này được Thế Tôn chơn chánh giảng dạy, vị đã biết, đã thấy, bậc A la Hán, Chánh Ðẳng Giác.

Ở đây, MỌI NGƯỜI CẦN PHẢI CÙNG NHAU TỤNG ĐỌC, KHÔNG CÓ TRANH LUẬN, ĐỂ PHẠM HẠNH NÀY ĐƯỢC TRƯỜNG TỒN, ĐƯỢC DUY TRÌ LÂU NGÀY, VÌ HẠNH PHÚC CHO CHÚNG SANH, VÌ AN LẠC CHO CHÚNG SANH, VÌ LÒNG THƯƠNG TƯỞNG CHO ĐỜI, VÌ LỢI ÍCH, VÌ HẠNH PHÚC, VÌ AN LẠC CHO CHƯ THIÊN VÀ LOÀI NGƯỜI.


Nguồn trích dẫn: Trường bộ kinh – 33. Kinh Phúng tụng

 

Bài Viết Liên Quan

 • Danh Mục Các Bài Viết Quan Trọng, Web, FB
 • Tôi Nguyện, Web, FB
 • Tại Sao Myanmar, Web, FB
 • Mục Đích Sử Dụng Facebook Là Gì?, Web, FB
 • Sàng Lọc Thông Tin Như Thế Nào?, Web, FB
 • Thế Nào Là Tu Đúng Đạo Phật, Web, FB
 • Điều Kiện Tham Dự Các Khóa Thiền Minh Sát Vipassana (Tứ Niệm Xứ) Theo Phương Pháp Ngài Trưởng Lão Thiền Sư Mahasi Sayadaw Tại Thiền Viện Ta-Ma-Nê-Chô, Yangon, Miến Điện, Web, FB
 • Cái Gì? What? Như Thế Nào? How? Để Làm Gì? For What? – Ba Câu Hỏi Cốt Lõi Trong Minh Sát Tu Tập – Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, Web, FB

 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Các Danh Mục Bài Viết Theo Chủ Đề – Photo Albums Trên Fb Sumangala Bhikkhu Viên Phúc (P1/3), Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Kiếm Các Bài Viết Quan Trọng: (P2/3) Facebook Links List A Tam Bảo, Nghiệp…, Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Kiếm Các Bài Viết Quan Trọng: (P3/3) Facebook Links List B Tu Tập Định, Tuệ, Tứ Thánh Đế…, Web, FB

Audio – Video Bài Giảng – Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala – Thiền Viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar.

 • Youtube, Youtube
 • Archive, Archive
 • Yếu Pháp Tu Tập Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube
 • Thiền Minh Sát Vipassana Lý Thuyết Và Thực Hành, Youtube
 • Ehipassiko – Đến Để Thấy: Phóng Sự Về Khóa Tu Thiền Minh Sát Vipassana Tại Chùa Nam Tông SG, Youtube
 • Xin Hãy Đừng Phí Phạm Dù Chỉ Mỗi Một Giây – Thiền Sư Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, Youtube
 • Giới Và Luật Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube
 • Thọ Trì Tam Quy và Ngũ Giới, Web, FB
 • 9 Ân Đức Phật, 6 Ân Đức Pháp, 9 Ân Đức Tăng, Web, FB
 • Sám Hối – Tha Thứ – Rải Tâm Từ – Phát Nguyện – Hồi Hướng Công Đức, Web, FB

 

Bài viết trên Facebook, 28 tháng 1, 2021