Chuẩn bị tâm thái trước khi hành thiền

 

CHUẨN BỊ TÂM THÁI TRƯỚC KHI HÀNH THIỀN

Ba… Hai… Một… Bắt đầu: Thư giãn toàn thể thân và tâm, mắt nhắm lại, ngồi thẳng lưng nhưng không căng cứng, hơi thở tự nhiên nhẹ nhàng,… và Hãy Bắt Đầu giờ thiền tọa… nhưng không phải ngay lập tức chú tâm vào đề mục chính – mà hãy bắt đầu khởi phát tín tâm, tinh tấn tâm, và đặc biệt là hỷ tâm… thật sung mãn, rồi sau đó mới từ từ chú tâm vào đề mục chính, không vội vàng, không nóng vội, chấp nhận mọi thứ tốt cũng như xấu đang xảy ra với tâm quân bình … và hãy kiên nhẫn trở về đề mục chính cho đến phút cuối cùng của thời thiền.

Chúc các đạo hữu thành công trong từng thời thiền, từng bước dẫn đến giác ngộ giải thoát hoàn toàn mọi khổ đau phiền não đạt được hạnh phúc thật sự tự do thật sự Niết bàn!

Sadhu Sadhu Sadhu!

– Mọi bài viết và hình ảnh, video trên FB Sumangala Bhikkhu Viên Phúc có thể chia sẻ và sử dụng không cần xin phép.

 • Chuẩn Bị Tâm Thái Trước Khi Hành Thiền, Youtube
 • Cỗ Xe Dẫn Đến Niết Bàn, Archive
 • Các Bài Pháp Thoại Khác, Archive
 • Các Video Liên Quan: “Thiền Minh Sát Vipassana – Lý Thuyết Và Thực Hành”, Youtube

 

Bài Viết Liên Quan

 • Danh Mục Các Bài Viết Quan Trọng, Web, FB
 • Tôi Nguyện, Web, FB
 • Tại Sao Myanmar, Web, FB
 • Mục Đích Sử Dụng Facebook Là Gì?, Web, FB
 • Sàng Lọc Thông Tin Như Thế Nào?, Web, FB
 • Thế Nào Là Tu Đúng Đạo Phật, Web, FB
 • Điều Kiện Tham Dự Các Khóa Thiền Minh Sát Vipassana (Tứ Niệm Xứ) Theo Phương Pháp Ngài Trưởng Lão Thiền Sư Mahasi Sayadaw Tại Thiền Viện Ta-Ma-Nê-Chô, Yangon, Miến Điện, Web, FB
 • Cái Gì? What? Như Thế Nào? How? Để Làm Gì? For What? – Ba Câu Hỏi Cốt Lõi Trong Minh Sát Tu Tập – Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Các Danh Mục Bài Viết Theo Chủ Đề – Photo Albums Trên Fb Sumangala Bhikkhu Viên Phúc (P1/3), Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Kiếm Các Bài Viết Quan Trọng: (P2/3) Facebook Links List A Tam Bảo, Nghiệp…, Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Kiếm Các Bài Viết Quan Trọng: (P3/3) Facebook Links List B Tu Tập Định, Tuệ, Tứ Thánh Đế…, Web, FB

Audio – Video Bài Giảng – Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala – Thiền Viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar.

 • Youtube, Youtube
 • Archive, Archive
 • Yếu Pháp Tu Tập Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube
 • Thiền Minh Sát Vipassana Lý Thuyết Và Thực Hành, Youtube
 • Ehipassiko – Đến Để Thấy: Phóng Sự Về Khóa Tu Thiền Minh Sát Vipassana Tại Chùa Nam Tông SG, Youtube
 • Xin Hãy Đừng Phí Phạm Dù Chỉ Mỗi Một Giây – Thiền Sư Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, Youtube
 • Giới Và Luật Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube
 • Thọ Trì Tam Quy và Ngũ Giới, Web, FB
 • 9 Ân Đức Phật, 6 Ân Đức Pháp, 9 Ân Đức Tăng, Web, FB
 • Sám Hối – Tha Thứ – Rải Tâm Từ – Phát Nguyện – Hồi Hướng Công Đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 29 tháng 10, 2019