Cúng dường hộ độ chư tăng nhập kỳ an cư ba tháng mùa mưa 2019

CÚNG DƯỜNG HỘ ĐỘ CHƯ TĂNG NHẬP KỲ AN CƯ BA THÁNG MÙA MƯA 2019

Hôm nay 16/7/2019 ngày trăng tròn tháng Vasso theo Phật lịch Myanmar; là ngày kỷ niệm Đức Phật Chánh Đẳng Giác Gotama Khởi chuyển Bánh Xe Pháp – Chuyển Pháp Luân: lần đầu tiên thuyết pháp giảng về Tứ Thánh Đế và Con Đường Trung Đạo Bát Thánh Đạo dẫn đến chấm dứt hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau phiền não đạt được hạnh phúc thật sự tự do thật sự Niết bàn; là ngày các phật tử thường đến các tu viện, trường thiền, tháp bảo cúng dường y áo, vật dụng, thịnh tài hộ độ cho kỳ nhập an cư mùa mưa của chư Tỳ khưu.

Ngày mai, 17/7/2019 sẽ là ngày đầu tiên của kỳ an cư 3 tháng mùa mưa, và các tỳ khưu sẽ nhập kỳ an cư thứ nhất mùa mưa này cho đến ngày trăng tròn ba tháng sau vào ngày 13/10/2019.

Kỳ nhập an cư 3 tháng mùa mưa thứ 2 sẽ sau đây 1 tháng vào ngày đầu tiên sau ngày trăng tròn tháng sau 16/8/2019. Tỳ Khưu nhập hạ kỳ 2 này, cũng như các Tỳ Khưu bị đứt hoặc không nhập an cư mùa mưa không được nhận Y Kathina cùng 5 quả báu do Y Kathina mang lại.

Trong ảnh dưới đây: Nhân dịp ngày trăng tròn Chuyển Pháp Luân các thí chủ và phật tử làm lễ kỷ niệm và cúng dường hộ độ chư tăng an cư 3 tháng mùa mưa năm nay tại “Tháp bảo thờ 28 vị Phật trong quá khứ” (các vị Phật có mặt trên thế gian kể từ khi Đức Bồ Tát tiền thân Đức Phật Gotama phát tâm nguyện trở thành Phật Chánh Đẳng Giác). Tháp bảo này tọa lạc ngay cạnh đường rẽ vào Thiền viện Tharmanaykyaw Mahagandhayon Monastery Yangon Myanmar.

Nguyện cho phước thiện cúng dường này mang lại phước báu vô lượng tới các thí chủ cùng gia đình ngay trong kiếp sống này và mai sau và tạo duyên lành giúp sớm chứng ngộ Đạo Quả giải thoát trong ngày vị lai.

Nguyện cho kỳ an cư mùa mưa của các tỳ khưu được chư thiên và phật tử hộ độ gặp nhiều thuận duyên, thành tựu viên mãn như ý nguyện.

Ghi Chú:

⑴ Kinh Chuyển Pháp Luân, Web Link

⑵ Tóm Tắt Lịch Sử Của 28 Vị Phật Trong Quá Khứ Từ Khi Đức Bồ Tát Tiền Thân Đức Phật Gotama Phát Nguyện Vun Bồi Các Ba La Mật Để Trở Thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác:

Chánh Giác Tông (Buddhavamsa)

Hòa Thượng Bửu Chơn, Web Link

 

 

Bài viết liên quan

 • Lợi Ích Của Bố Thí Cúng Dường Là Gì, Web, FB
 • Danh Mục Các Bài Viết Quan Trọng, Web, FB
 • Tôi Nguyện, Web, FB
 • Tại Sao Myanmar, Web, FB
 • Mục Đích Sử Dụng Facebook Là Gì?, Web, FB
 • Sàng Lọc Thông Tin Như Thế Nào?, Web, FB
 • Thế Nào Là Tu Đúng Đạo Phật, Web, FB
 • Điều Kiện Tham Dự Các Khóa Thiền Minh Sát Vipassana (Tứ Niệm Xứ) Theo Phương Pháp Ngài Trưởng Lão Thiền Sư Mahasi Sayadaw Tại Thiền Viện Ta-Ma-Nê-Chô, Yangon, Miến Điện, Web, FB
 • Cái Gì? What? Như Thế Nào? How? Để Làm Gì? For What? – Ba Câu Hỏi Cốt Lõi Trong Minh Sát Tu Tập – Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Các Danh Mục Bài Viết Theo Chủ Đề – Photo Albums Trên Fb Sumangala Bhikkhu Viên Phúc (P1/3), Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Kiếm Các Bài Viết Quan Trọng: (P2/3) Facebook Links List A Tam Bảo, Nghiệp…, Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Kiếm Các Bài Viết Quan Trọng: (P3/3) Facebook Links List B Tu Tập Định, Tuệ, Tứ Thánh Đế…, Web, FB

Audio – Video Bài Giảng – Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala – Thiền Viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar.

 • Youtube, Youtube
 • Archive, Archive
 • Yếu Pháp Tu Tập Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube
 • Thiền Minh Sát Vipassana Lý Thuyết Và Thực Hành, Youtube
 • Ehipassiko – Đến Để Thấy: Phóng Sự Về Khóa Tu Thiền Minh Sát Vipassana Tại Chùa Nam Tông SG, Youtube
 • Xin Hãy Đừng Phí Phạm Dù Chỉ Mỗi Một Giây – Thiền Sư Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, Youtube
 • Giới Và Luật Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube
 • Thọ Trì Tam Quy và Ngũ Giới, Web, FB
 • 9 Ân Đức Phật, 6 Ân Đức Pháp, 9 Ân Đức Tăng, Web, FB
 • Sám Hối – Tha Thứ – Rải Tâm Từ – Phát Nguyện – Hồi Hướng Công Đức, Web, FB

Bài viết trên facebook ngày 15 tháng 7, 2019