Ngày Poya Trăng tròn – Lễ KAṬHINACĪVARA

Ngày Poya Trăng tròn – Lễ KAṬHINACĪVARA

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa 🙏 🙏 🙏 (3x)

Hôm nay ngày Trăng tròn rằm tháng mười là ngày sau cùng của mùa lễ hội dâng Y Kaṭhinacīvara, cũng là ngày chúng con Phát lộ thanh tịnh = Bát Quan Trai Giới = Bố tát Uposatha theo giờ mặt Trời mọc tại Tiệp Khắc. Chúng con là Nanda & Khema thành kính đảnh lễ Sư phụ Sumangala Bhikkhu Viên Phúc Viên Phúc và kính dâng lời khánh tuế chúc mừng đến toàn thể chư tôn đức Tăng được thêm một tuổi hạ.

Kính chúc đến Quý Ngài pháp thể khinh an, đạo thọ miên trường, mãi là các bậc tòng lâm thạch trụ che mát và dìu dắt hàng hậu học chúng con.

Cầu mong cho Chánh Pháp được trường tồn. Mong tất cả chúng sanh hãy kính trọng giáo Pháp. Cầu cho mưa thuận gió hòa (vh. mưa đúng thời). Những vị tiên đế nhân từ đã trị vì như thế nào, cầu mong đức vua này hãy trị vì quốc độ như con cháu của mình một cách đúng pháp như thế ấy.

Mong cho những thiện nghiệp mà chúng tôi đã làm được sẽ giúp cho chúng tôi đi đúng đường tu và chứng ngộ Niết Bàn ngay trong kiếp sống này, bình an mãi mãi. Nếu vẫn còn lang thang trong cõi luân hồi mong cho chúng tôi không gặp hiểm nguy, đau khổ, tai ương, thù địch hay tội ác.

Nguyện cho mọi điều mong ước tốt lành được thành tựu như ý nguyện.

Chúng tôi xin hồi hướng bất cứ phước báu nào mà chúng tôi đã tạo được hôm nay đến cha mẹ, thầy tổ, thân quyến, các vị hộ Pháp, chư thiên và tất cả chúng sinh trên khắp 31 cảnh giới !!!

Mong tất cả chúng sinh cùng nhau hoan hỷ bằng cách đồng thanh:

Lành thay! Lành thay! Lành Thay!

Sadhu! Sadhu! Sadhu! 🙏 🙏 🙏

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 27/11/2023