Lưu Lại Để Dễ Tìm Kiếm Các Bài Viết Quan Trọng (P2/3)

[lwptoc]

Các bài viết 

 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Kiếm Các Bài Viết Quan Trọng: (P2/3) Facebook Links List A Tam Bảo, Nghiệp…, Web, FB
 • Public (Old List A, B), FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Các Danh Mục Bài Viết Theo Chủ Đề – Photo Albums Trên Fb Sumangala Bhikkhu Viên Phúc (P1/3), Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Kiếm Các Bài Viết Quan Trọng: (P2/3) Facebook Links List A Tam Bảo, Nghiệp…, Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Kiếm Các Bài Viết Quan Trọng: (P3/3) Facebook Links List B Tu Tập Định, Tuệ, Tứ Thánh Đế…, Web, FB

❶ Tam Bảo

 • Ý nghĩa Quy Y Tam Bảo là gì, Web, FB
 • Qui Y Tam Bảo (Tisaraṇagamana), Web, FB
 • Thọ Trì Tam Quy và Ngũ Giới, Web, FB
 • Vận Mệnh Tương Lai Thành Tựu Rốt Ráo Hạnh Phúc Tối Thượng Bắt Đầu Bởi Giây Phút Hiện Tại Này Với Lòng Cung Kính, Tín Tâm Bất Động Nương Tựa Quy Y Tam Bảo: Phật – Pháp – Tăng!, Web, FB
 • Niệm Phật, Niệm Pháp, Niệm Tăng, Web, FB
 • Phó Thác Sinh Mạng Như Thế Nào, Web, FB
 • Tử Vì Đạo (Thanh Tịnh Giới Đến Mức Nào?), Web, FB
 • Ngày Đầu Năm Mới Canh Tý Tốt Lành, Web, FB
 • Bố Thí Cúng Dường Tại Gia, Web, FB
 • Mở Rộng Tâm Đón Nhận Ánh Sánh Trí Tuệ: Như Thế Nào Là Niềm Tin Chân Chính Trong Phật Giáo ?, Web, FB
 • Sàng Lọc Thông Tin Như Thế Nào?, Web, FB
 • Hâm Mộ Ngoại Đạo, Web, FB
 • Phật Nào? Pháp Nào? Tăng Nào? – Nương Tựa Nơi Đâu?, Web, FB
 • Giả Và Thật, Web, FB
 • Phân biệt Tà với Chánh, Web, FB
 • Chớ Lầm Đường Lạc Lối, Kẻo Hoài Phí Đời Người, Web, FB
 • Tám Đặc Tính Nhận Biết Pháp Và Luật Thật Sự Do Đức Phật Gotama Truyền Dạy, Web, FB
 • Phật Pháp Dành Cho Ai, Web, FB
 • Chánh Pháp Toàn Hảo, Web, FB
 • 4 Sự Thuyết Giáo Chánh Pháp, Được Thế Tôn, Bậc Tri Giả, Kiến Giả, Bậc A-La-Hán, Chánh Ðẳng Giác Giảng Dạy Là Gì?, Web, FB
 • 9 Ân Đức Phật, 6 Ân Đức Pháp, 9 Ân Đức Tăng, Web, FB
 • Phật Pháp, Phật Giáo, Đạo Phật Là Gì?, Web, FB
 • “Giải Thoát Hoàn Toàn Và Vĩnh Viễn”: Sự Thật Về Đạo Phật Giải Thoát., Web, FB
 • Trả Lời Ngoại Đạo, Web, FB
 • Phê Phán Ngoại Đạo (Và Cả Trong Nội Bộ) Có Nên Chăng?, Web, FB
 • Tha Thứ Như Thế Nào, Web, FB
 • Tại Sao Không Có Hai Đức Phật Xuất Hiện Một Lần?, Web, FB
 • Buddha – Đức Phật – Như Lai Phần 1, Web, FB
 • Buddha – Đức Phật – Như Lai Phần 2, Web, FB
 • “Giải Thoát Đạo” Khác “Bồ Tát Đạo” Như Thế Nào?, Web, FB
 • Kāma – Dục (Tham Ái) Và Chanda – Dục (Mong Muốn) Khác Nhau Như Thế Nào?, Web, FB
 • Có Phải Vô Ngã Là Không Nên Phân Biệt, Không Nên Lựa Chọn Đúng Sai, Tốt Xấu, Thiện Ác?, Web, FB
 • Vô Phân Biệt Cái Gì?Và Phân Biệt Cái Gì?, Web, FB
 • Không Nên Suy Tư Về Những Điều Gì Và Nên Suy Tư Về Những Điều Gì?, Web, FB

❷ Giới và luật

 • Thế Nào Là Giới Thế Gian Và Giới Xuất Thế Gian?, Web, FB
 • Cách Thức Thọ Trì Bát Quan Trai Giới, Web, FB
 • Chi Phần Của Ngũ Giới Và Bát Quan Trai Giới, Web, FB
 • Quả Báu Đại Thiện Nghiệp Trì Ngũ Giới, Web, FB
 • Sát Sinh, Web, FB
 • Cá Và Thịt Có Được Phép Thọ Dụng Không?Ba Điều Tuyệt Đối Thanh Tịnh Là Gì?Mười Loại Thịt Không Được Phép Thọ Dụng Là Gì?, Web, FB
 • Hỏi Đáp Về Đồ Ăn Nấu Rượu, Phần Mền Lậu Crack, Web, FB
 • Ăn Chay Là Tu, Web, FB
 • 4 Loại Thức Ăn Đưa Đến Tồn Tại Và Chấp Thủ Tái Sinh Cho Các Loại Hữu Tình Là Gì? Chúng Cần Phải Được Nhận Xét Như Thế Nào?, Web, FB
 • Lòng Tin, Chánh Niệm Tỉnh Giác, Tinh Tấn, Và Trí Tuệ Được Vun Bồi Phát Triển Đồng Thời Với Tu Tập Thực Hành Giới Sīla Như Thế Nào?, FB
 • Giới Và Phận Sự Khác Nhau Như Thế Nào? Quan Hệ Với Nhau Như Thế Nào?, Web, FB
 • Việc “Chư Tăng Chỉ Thọ Dụng Vật Thực Do Đi Khất Thực, Ăn Ngày Một Bữa, Với Ba Y, Một Bát” Là Khổ Hạnh Đầu Đà – Dhutanga, Không Phải Là Giới., Web, FB
 • Khổ Hạnh (Hạnh Đầu Đà – Dhutanga), Web, FB
 • Hạnh Ðầu-Đà (Khổ Hạnh) = Hạnh Rũ Bỏ, Web, FB
 • Thực Hành 3 Khổ Hạnh Đầu Đà Trong Kỳ An Cư Mùa Mưa, FB
 • Điều Gì Cao Hơn Cả Mạng Sống, Web, FB
 • Tác Bạch Ý Nguyện Làm Kappiya Hộ Tăng Như Thế Nào?, Web, FB
 • Vun Bồi Phước Nghiệp Cung Kính, Web, FB
 • Phục Vụ Với Mục Đích Gì Mang Lại Lợi Ích Lớn?, Web, FB
 • Cư Sĩ Giới Pháp, Web, FB
 • Bổn Phận Hàng Ngày Của Cư Sĩ Tại Gia, Web, FB
 • Phận Sự Của Tu Sĩ Xuất Gia Và Cư Sĩ Tại Gia Khác Nhau Như Thế Nào?, Web, FB
 • Phước – Tuệ Đồng Tu, Web, FB
 • “Thứ Nhất Là Tu Tại Gia, Thứ Nhì Tu Chợ, Thứ Ba Tu Chùa” Là Dễ Hay Khó?, Web, FB
 • Xưng Hô Thế Nào Cho Đúng, Web, FB
 • Namo: Nên Niệm Nam Mô Phật – Không Nên Niệm Mô Phật, Web, FB
 • Tỳ Khưu Đảnh Lễ Những Ai?, Web, FB
 • Tỳ Khưu Có Nên Chắp Tay Lễ Lạy, Đảnh Lễ Người Tại Gia: Ông, Bà, Cha, Mẹ, Chú, Bác, Anh Chị, Người Cao Tuổi Hoặc Người Quyền Cao Chức Trọng, Hoặc Lãnh Tụ Các Tôn Giáo Khác … Không?, Web, FB
 • Lợi Đắc – Cung Kính – Danh Vọng Mang Lại Khổ Lụy Gì Cho Các Tỳ-Kheo?, Web, FB
 • Phạm Hạnh Được Sống Vì Mục Đích Gì ?, Web, FB
 • Mục Tiêu Cuối Cùng Của Phạm Hạnh Là Gì?, Web, FB
 • Audio Việt & Pali – Giới Bổn Bhikkhu Patimokkha: 227 Điều Luật Đối Với Tỳ Khưu, FB

❺ Nghiệp và quả của nghiệp

 • Quả Của Nghiệp Là Công Lý Vũ Trụ Không Có Mắt, Web, FB
 • Địa Ngục Có Hay Không, Web, FB
 • Không Chỗ Nào Trên Đời, Trốn Được Quả Ác Nghiệp., Web, FB
 • Nghiệp Và Quả (Kamma Và Vipaka), Web, FB
 • Nghiệp Và Qc Của Nghiệp, Web, FB
 • Quả Của Thiện Và Ác Nghiệp Rất Lạ Lùng, Web, FB
 • Quả Của Nghiệp (Kammaphala), Web, FB
 • Thế Nào Là Nghiệp Trọng Yếu (Garukakamma), Web, FB
 • Các Chúng Sinh Là Chủ Nhân Của Nghiệp Do Mình Tạo Ra., Web, FB
 • Hồi Hướng Công Đức Phước Báu Tới Thân Nhân Quá Vãng Như Thế Nào?, Web, FB
 • Như Nắm Muối Bỏ Chén, Web, FB
 • Như Bóng Không Rời Hình, Web, FB
 • Như Nước Nhỏ Từng Hạt, Rồi Bình Cũng Đầy Tràn., Web, FB
 • Vì Sao Có Kẻ Ác Lại Gặp Điều Thiện Lành? Vì Sao Có Người Thiện Lại Gặp Điều Ác Dữ?, Web, FB
 • Công Bằng Có Không? Công Bằng Ở Đâu?, Web, FB
 • Nhân & Quả – Cái Chết Của Đệ Nhất Thần Thông Ðại Mục-Kiền-Liên, Web, FB
 • Trạo Cử Hối Tiếc, Web, FB
 • Sám Hối Như Thế Nào? Để Làm Gì, Web, FB
 • Sám Hối – Tha Thứ – Rải Tâm Từ – Phát Nguyện – Hồi Hướng Công Đức:, Web, FB

Video

 • Tụng Buổi Tối Sau Thời Thiền, Youtube
 • Rải Tâm Từ, Youtube
 • Phước Thiện – Puñña, Web, FB
 • Nhà Bao Việc, Web, FB
 • 10 Thiện Nghiệp Là Gì, Web, FB
 • Tác Bạch Ý Nguyện Làm Kappiya Hộ Tăng Như Thế Nào?, Web, FB
 • Vun Bồi Phước Nghiệp Cung Kính, Web, FB
 • Vận Mệnh Tương Lai Thành Tựu Rốt Ráo Hạnh Phúc Tối Thượng Bắt Đầu Bởi Giây Phút Hiện Tại Này Với Lòng Cung Kính, Tín Tâm Bất Động Nương Tựa Quy Y Tam Bảo: Phật – Pháp – Tăng!, Web, FB
 • Phục Vụ Với Mục Đích Gì Mang Lại Lợi Ích Lớn?, Web, FB
 • Cư Sĩ Giới Pháp, Web, FB
 • Bổn Phận Hàng Ngày Của Cư Sĩ Tại Gia, Web, FB
 • Phận Sự Của Tu Sĩ Xuất Gia Và Cư Sĩ Tại Gia Khác Nhau Như Thế Nào?, Web, FB
 • Tự Cứu Mình Rồi Mới Có Thể Cứu Người!, Web, FB
 • Phước – Tuệ Đồng Tu, Web, FB
 • “Thứ Nhất Là Tu Tại Gia, Thứ Nhì Tu Chợ, Thứ Ba Tu Chùa” Là Dễ Hay Khó?, Web, FB
 • Cúng Dường Là Gì, Web, FB
 • Lợi Ích Của Bố Thí Cúng Dường Là Gì?, Web, FB
 • Bố Thí Ba-La-Mật, Web, FB
 • Bố Thí Là Việc Dễ Làm, Song Bố Thí Để Tạo Được Phước Thiện Không Phải Là Việc Dễ, Mà Được Phước Thiện Vô Lượng Càng Khó Hơn…, Web, FB
 • Từ Thiện – Bố Thí – CúNg DườNg – Dāna Với Sự Hiểu Biết, Web, FB
 • Suy Xét Làm Phước Thiện Bố Thí, Web, FB
 • Sai Khác Giữa Có Bố Thí Và Không Bố Thí?, Web, FB
 • Bố Thí Xứng Bậc Chân Nhân, Web, FB
 • Video 2A/4: Dāna – Charity – Bố Thí Cúng Dường, Web, FB
 • Bố Thí Nơi Nào Cho Quả Lớn, Cho Lợi Ích Lớn, Có Rung Cảm Lớn, Web, FB
 • Các Pháp Nào Tác Thành Sakka – Vị Thiên Chủ Đế Thích Thống Lãnh Và Trị Vì “Tam Thập Tam Thiên Giới”?, Web, FB
 • Xây Chùa, Tháp, Dựng Tượng Phật Có Thuộc Vào Thí Sự Không?, Web, FB
 • Bỏ Công Trực Tiếp Bố Thí Có Lợi Ích Gì?, Web, FB
 • Thỉnh Mời Chư Tăng Tới Cúng Dường, Trai Tăng Tại Gia Để Làm Gì? Nên Như Thế Nào? , Web, FB
 • Cung Thỉnh Người Xuất Gia Giữ Giới Tới Gia Đình Có Được Nhiều Công Đức Gì ?, Web, FB
 • Tiền Nhiều Để Làm Gì, Web, FB
 • Mọi Việc Rồi Sẽ Qua, Web, FB
 • Generous Country: Myanmar Is The First In 2016 World Giving Index
 • Đất Nước Hào Phóng: Miến Điện Là Số Một Trong Bảng Đánh Giá Xếp Hạng Thế Giới 2016 Của World Giving Index., FB
 • 5 Đại Thí – Mahādāna, Web, FB
 • Video 2A/4: Dāna – Charity – Bố Thí Cúng Dường, Web, FB

Youtube

 • Phước Nghiệp Bố Thí Cúng Dường, Youtube
 • Quả Báu Và Phân Loại Phước Nghiệp Bố Thí Cúng Dường, Youtube
 • Tích Truyện Về Quả Báu Phước Nghiệp Bố Thí, Youtube

❼ Tu Sĩ Xuất Gia

 • Vì Sao Xuất Gia, Web, FB
 • Phạm Hạnh Được Sống Vì Mục Đích Gì ?, Web, FB
 • Mục Tiêu Cuối Cùng Của Phạm Hạnh Là Gì?, Web, FB
 • Đôi Lời Nhắn Nhủ Tới Những Vị Sắp Xuất Gia Theo Truyền Thống Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada. , Web, FB
 • Đức Phật Đã Có Suy Nghĩ Gì Trước Khi Xuất Gia?, Web, FB
 • Tại Sao Myanmar, Web, FB
 • Câu Chuyện Myanmar:
 • Aung San Suu Kyi & Hồn Của Nước, Web, FB
 • Ai Là Bhikkhu – Tỳ Khưu, Web, FB
 • Phàm Tăng Và Thánh Tăng, Web, FB
 • Phân Biệt Tỳ Khưu Thật Và Không Thật Dựa Vào Đâu? Phân Hiệt Rõ Vai Trò, Chức Năng Của Giáo Hội Khác Với Tăng Đoàn Sangha Như Thế Nào?, Web, FB
 • Xuất Gia Gieo Duyên, Web, FB
 • Đạt Tới Cái Khó Đạt Tới, Web, FB
 • Mười Pháp Mà Bậc Xuất Gia Phải Quán Tưởng Thường Xuyên., Web, FB
 • Lễ Xuất Gia Thọ Giới Tỳ Khưu
 • Bài 1/4 – Thầy Tế Độ – Ācariyupajjhāya, Web, FB
 • Bài 2/4 – Xét Hỏi Sa Di, Web, FB
 • Bài 3/4 -Tuyên Ngôn & Thành Sự Ngôn, Web, FB
 • Bài 4/4 – Bốn Pháp Nương Nhờ & Bốn Pháp Không Nên Hành, Web, FB
 • Miếng Ăn Của Tu Sĩ Xuất Gia Không Có Dễ Chút Nào, Web, FB
 • Đi Khất Thực Là Khổ, Web, FB
 • Như Thế Nào Là Tỳ Khưu Giới Hạnh Đầy Đủ?, Web, FB
 • Điều Gì Cao Hơn Cả Mạng Sống, Web, FB
 • Tử Vì Đạo – Thanh Tịnh Giới Đến Mức Nào?, Web, FB
 • Tu Sĩ Và Tiền Bạc
 • Phần 5/5: Hỏi Và Đáp Với Thiền Sư Pa-Auk Tawya Sayadaw, Web, FB
 • Giới Luật “Chỉ Là Phương Tiện”, Web, FB
 • Thế Nào Là Bốn Điều Đáng Sợ Hãi Chờ Đợi Những Người Xuất Gia?, Web, FB
 • Bổn Phận Cư Sĩ Tại Gia Là Gì? Bổn Phận Tu Sĩ Xuất Gia Là Gì?, Web, FB
 • Vì Sao Tỳ Kheo Sinh Sống Bằng Nghề Hèn Hạ Nhất Là Nghề Khất Thực – Ăn Xin?, Web, FB
 • Đã Về Đến “nhà”, Web, FB
 • Lợi Đắc – Cung Kính – Danh Vọng Mang Lại Khổ Lụy Gì Cho Các Tỳ-Kheo?, Web, FB
 • Xưng Hô Thế Nào Cho Đúng, Web, FB
 • Tỳ Khưu Đảnh Lễ Những Ai?, Web, FB
 • Namo: Nên Niệm Nam Mô Phật – Không Nên Niệm Mô Phật, Web, FB
 • Vun Bồi Phước Nghiệp Cung Kính, Web, FB

❽ Cầu An Cầu Siêu

 • Hộ Trì Người Sắp Ra Đi Như Thế Nào?, Web, FB
 • Siêu Thoát Và Con Đường Đưa Tới Siêu Thoát, Web, FB
 • Cầu Xin, Cầu An, Cầu Siêu Hay Trì Giới:, Web, FB
 • Các Chúng Sinh Là Chủ Nhân Của Nghiệp Do Mình Tạo Ra, Web, FB
 • Làm Gì Thay Thế Mê Tín Tế Lễ Cầu Siêu Cô Hồn Ngạ Quỉ Trong Dịp “Lễ Vu Lan Của Đạo Tầu”?, Web, FB
 • Hồi Hướng Phước Báu Tới Người Qúa Vãng, Web, FB
 • Cầu Siêu, Web, FB
 • Video Tụng Kinh Cầu An – Chúc Phúc Nhân Dịp Năm Mới:, FB
 • Video Rải Tâm Từ, Youtube

❾ Văn Hóa Phật Giáo Theravada

 • Lần Đầu Tiên Trải Nghiệm Theravada Và Vipassnā, FB
 • Tu Tập Thiền Chỉ Samatha, Thiền Quán Vipassnā: Truyền Thống Văn Hóa Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, FB
 • Nhớ Quá Khóa Tu 1, FB
 • Nhớ Quá Khóa Tu 2, FB
 • Video Khóa Tu Văn Hóa Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada Nhân Dịp Lễ Hội Nước Tại Thiền Viện Tharmanaykyaw Monastery 2013, Youtube
 • Khóa Tu Thực Tập Văn Hóa Phật Giáo Nguyên Thủy 2013 , FB
 • Tết Myanmar – Lễ Hội Té Nước – Xuất Gia Gieo Duyên 2014
 • Fb Ashin Ratanadipa:, FB
 • Thingyan 2016, Tharmanaykyaw Monastery, FB
 • Lễ Qui Y & Truyền 10 Sa Di Giới Cho Các Vị Xuất Gia Gieo Duyên Tại Khóa Tu Lễ Té Nước Đón Năm Mới 2017, FB
 • Khóa Tu Nhân Dịp Lễ Hội Nước 2017, FB, FB
 • “Ăn Tết” & “Chơi Tết” Hay “Tu Tết”?, FB
 • Khất Thực: Truyền Thống Văn Hóa Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada 2018, Web, FB
 • Tết “Tu” Tại Miến Điện – 2019, FB
 • Tết “Thiền” Tại Miến Điện – 2019, FB
 • Sādhu, Sādhu, Sādhu Anumodāmi!
 • Xin Được Tùy Hỷ Công Đức Bố Thí Cúng Dường Hộ Độ Tam Bảo Này Cùng Quý Đạo Hữu!, FB

Có Thực Mới Vực Được Đạo:

 • Cúng Dường Đợt 7, 20 Tháng 2/2021
 • Phần 1/2: FB
 • Phần 2/2: Các Hình Ảnh Mới Nhận Thêm Được, FB
 • Cúng Dường Đợt 6 15/1/2021 – 18/1/2021, FB
 • Cúng Dường Tới Các Chùa Myanmar Gặp Khó Khăn Trong Kỳ Dịch Bệnh Covid 19 Đợt 1, Web, FB
 • Cúng Dường Tới Các Chùa Myanmar Gặp Khó Khăn Trong Kỳ Dịch Bệnh Covid 19 Đợt 2, Web, FB
 • Cúng Dường Tới Các Chùa Myanmar Gặp Khó Khăn Trong Kỳ Dịch Bệnh Covid 19 Đợt 3, Web, FB
 • Cúng Dường Tới Các Chùa Myanmar Gặp Khó Khăn Trong Kỳ Dịch Bệnh Covid 19 Đợt 4, Web, FB
 • Cúng Dường Tới Các Chùa Myanmar Gặp Khó Khăn Trong Kỳ Dịch Bệnh Covid 19 Đợt 5, Web, FB
 • Sādhu, Sādhu, Sādhu Anumodāmi!
 • Xin Được Tùy Hỷ Công Đức Bố Thí Cúng Dường Hộ Độ Tam Bảo (10/2020 – Đợt 1) Này Cùng Quý Đạo Hữu!, FB
 • Cuộc Sống Tu Hành Trong Kỳ Dịch Bệnh Covid 19, FB
 • Bài Học Covid – 19, FB
 • Ratana Sutta – Kinh Châu Báu, FB
 • Chính Phủ Liên Bang Myanmar Tổ Chức Lễ Cúng Dường Waso-Robe (Y An Cư Mùa Mưa) Tại Thủ Đô Nay Pyi Taw., FB
 • Cúng Dường An Cư Ba Tháng Mùa Mưa 4/8 – 31/10/2020 – Hộ Độ Tăng Đoàn Sangha Thiền Viện Tharmanakyaw Mahagandhayon, Yangon Myanmar., FB
 • Phước – Tuệ Đồng Tu (Cúng Dường Hộ Độ Chư Tăng Nhân Dịp Kỳ An Cư Mùa Mưa 2020), FB
 • Cúng Dường Nhân Dịp An Cư Mùa Mưa 2019, FB
 • Lễ Cúng Dường Hộ Độ Chư Tăng Nhập Kỳ An Cư Mùa Mưa 2019, FB
 • Lễ Nhập Kỳ An Cư Mùa Mưa 2019, FB
 • Lễ Nhập Kỳ An Cư Mùa Mưa 2016, FB
 • Cúng Dường Nhân Dịp An Cư Mùa Mưa 2014, FB
 • Thực Hành 3 Khổ Hạnh Đầu Đà Trong Kỳ An Cư Mùa Mưa, FB
 • Phước Báu Cúng Dường Y Kathina Tới Sangha – Tăng Đoàn, FB
 • Như Nước Nhỏ Từng Hạt, Rồi Bình Cũng Đầy Tràn., Web, FB
 • Kathina: Nguyên Do Kathina? Đặc Ân Cho Các Vị Tỳ Khưu? Lợi Ích Cho Các Thí Chủ?, Web, FB
 • Phước Báu Cúng Dường Y Kathina Tới Sangha – Tăng Đoàn, FB
 • Lễ Cúng Dường Y Kathina 8/11/2020 Tại Tharmanaykyaw Mahagandayon Monastery Yangon Myanmar Đã Thành Tựu Viên Mãn, Web, FB
 • Kathina 2019 Perfect Fulfillment – Thành Tựu Viên Mãn, FB
 • Đại Lễ Kathina 2019 Tại Thiền Viện Tharmanaykyaw Đã Sẵn Sàng, FB
 • Kathina 2018 Thành Tựu Viên Mãn, FB
 • Đại Lễ Cúng Dường Dâng Y Kathina 2017 Đã Sẵn Sàng, Web, FB
 • Cô Thí Chủ – Nữ Tu Tâm Từ Metta Tác Bạch Cúng Dường Dâng Y Kathina Tới Tăng Đoàn Sangha Tại Đại Lễ Kathina 2017, Thiền Viện Tharmanaykyaw Mahagandhayon Monastery Yangon Myanmar 8/10/2017., FB
 • Ảnh Chụp Tại Đại Lễ Cúng Dường Dâng Y Kathina Tới Tăng Đoàn Sangha Tại Thiền Viện Ta Ma Nê Chô, Yangon Myanmar, 8/10/2017., FB
 • Đại Lễ Cúng Dường Y Kathina 2014, FB
 • Kathina Robes Offring Ceremony At Tharmanaykyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar – 9 Oct 2014., FB
 • Pavāraṇā – Lễ Tự Tứ (Lễ Mời Phê Bình), FB

❿ Khất Thực

 • Khất Thực Hàng Ngày, Web, FB
 • Khất Thực, Web, FB, FB, FB, FB
 • Nắng Và Nóng, Web, FB, FB
 • Khất Thực: Truyền Thống Văn Hóa Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada 2018, Web, FB
 • Khóa Tu Nhân Dịp Lễ Hội Nước 2017, FB, FB
 • Nhận Đồ Khất Thực Trước Giờ Thọ Thực, FB
 • Các Tiểu Sa Di Khất Thực Hàng Ngày, FB
 • Kham Nhẫn, Web, FB
 • Miếng Ăn Của Tu Sĩ Xuất Gia Không Có Dễ Chút Nào, Web, FB
 • Mỗi Một Hạt Cơm Bởi Trăm Công Sức, Web, FB
 • Đi Khất Thực Là Khổ, Web, FB
 • Khất Thực Thanh Tịnh Thế Nào?, FB, FB
 • Ý Nghĩa Hạnh Trì Bình Khất Thực, Web, FB, FB
 • Vì Sao Tỳ Khưu Sinh Sống Bằng Nghề Hèn Hạ Nhất Là Nghề Khất Thực?, Web, FB
 • Gia Chủ Tại Gia Và Tu Sĩ Xuất Gia, Web, FB
 • Theo Bước Chân Khất Thực, FB
 • Video Khóa Tu Văn Hóa Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada Nhân Dịp Lễ Hội Nước Tại Thiền Viện Tharmanaykyaw Monastery 2013, Youtube

⑪ Tìm Hiểu Thêm

 • Pháp Thượng Nhân – Uttarimanussadhammo, Web, FB
 • Có Cần Học Thuộc Lòng Kinh Điển Không?, Web, FB
 • Phải Tự Mình Bước Đi, Sau Khi Đã Được Chỉ Đường, Thì Mới Có Thể Tới Đích., Web, FB
 • Pháp Học, Pháp Hành Và Pháp Thành, Web, FB
 • Những Ai Là Vô Cùng Ít Ỏi? Những Ai Là Nhiều Vô Số Kể?, Web, FB
 • Đại Phước Của Đại Phước, Web, FB
 • Không Có Linh Hồn, Web, FB
 • Như Đứa Bé Đeo Bầu Vú, Web, FB
 • Vị Thầy Chân Chính: Một Trợ Duyên Tối Quan Trọng Không Thể Thiếu, Web, FB
 • Tìm Gặp Thiện Tri Thức, Web, FB
 • Vị Thầy Hộ Trì, Web, FB
 • Theo Thầy, Web, FB
 • Thầy & Trò, Web, FB
 • Thế Nào Là Tu Đúng Đạo Phật, Web, FB
 • Học Từ Từ, Tập Từ Từ, Thực Hành Từ Từ, Web, FB
 • Như Thế Nào Là Lộ Trình Tu Tập Thánh Đạo Giác Ngộ?, Web, FB
 • Trong Pháp Và Luật Này Có Một Tuần Tự Học Tập, Một Tuần Tự Công Trình, Một Tuần Tự Đạo Lộ?, Web, FB
 • Khúc Gỗ Trôi Sông, Web, FB
 • Quí Vị Thiền Vì Mục Đích Gì, Web, FB
 • Mục Đích Sử Dụng Facebook Là Gì?, Web, FB
 • Block & Unfriend – Chặn Và Hủy Kết Bạn, Web, FB
 • Thời Gian: Ai Cũng Chỉ Có 24H Mỗi Ngày!, Web, FB

Bài Giảng Trên Youtube

 • Thiền Minh Sát Vipassana: Lý Thuyết & Thực Hành, Youtube
 • Yếu Pháp Tu Tập Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada , Youtube
 • Giới Và Luật Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube