SATIPAṬṬHĀNA TỨ NIỆM XỨ

SATIPAṬṬHĀNA TỨ NIỆM XỨ – CON ĐƯỜNG CỔ XƯA DẪN ĐẾN NIẾT BÀN: HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH MINH SÁT TỨ NIỆM XỨ BỞI ĐẠI TRƯỞNG LÃO THIỀN SƯ MAHASI SAYADAW
————————————————–
Món quà Pháp bảo (Audio) – Pháp thoại bởi Sumangala Bhikkhu Viên Phúc tại Thiền viện Tharmanaykyaw Mahaganghayon, Taungyi, Myanmar, dành cho các cựu thiền sinh tại CH Séc, Đức, Thụy điển, Hungary các khóa tu tập thực hành Minh Sát Tứ Niệm Xứ 6/2023 theo phương pháp Đại trưởng lão Thiền Sư Mahasi Sayadaw – dẫn đến giác ngộ giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau phiền não, chấm dứt sinh tử luân hồi trong Tam giới, đạt được hạnh phúc thật sự tự do thật sự – Niết bàn.
Sādhu! Sādhu! Sādhu!

SATIPAṬṬHĀNA TỨ NIỆM XỨ – CON ĐƯỜNG CỔ XƯA DẪN ĐẾN NIẾT BÀN

Bài 1: Tứ Niệm Xứ mang lại những lợi ích gì?
Bài 2: Quán thân như thế nào? Quán thọ như thế nào?
Bài 3:Quán tâm như thế nào? Quán pháp như thế nào?
———————————————————–
Mọi bài viết, hình ảnh, video trên FB Sumangala Bhikkhu Viên Phúc và Website: http://ehipassiko.info có thể chia sẻ và sử dụng không cần xin phép.
Ở cuối mỗi bài viết đều có các đường dẫn links đến các bài viết liên quan và tới nhóm đề tài hữu ích đối với các quý đạo hữu thực sự tầm cầu pháp học pháp hành.
Nguyện mong cho Chánh pháp của Đức Phật Gotama được trường tồn, được lan tỏa rộng khắp mang lại lợi lạc cho chư thiên và loài người sớm giác ngộ, giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau, phiền não, chấm dứt luân hồi sinh tử, đạt được hạnh phúc thật sự, tự do thật sự – Niết bàn.
———————————————————–

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

———————————–
🍀 MAHASI SAYADAW: THỰC HÀNH MINH SÁT TỨ NIỆM XỨ – PHÁP THOẠI 3/2023
Bài 1: Quán Thân – Quán Tâm (Mahasi Sayadaw)
Bài 3: Kinh Hành (Mahasi Sayadaw)
Bài 4: Tuệ quán trong sinh hoạt (Mahasi Sayadaw)
Bài 5: Minh Sát Tuệ – Đạo Quả – Niết Bàn (Mahasi Sayadaw)
Bài 6: Vì sao được giải thoát (Mahasi Sayadaw)
Bài 7: Trình Pháp như thế nào? (U Pandita Sayadaw)
Bài 8: Ba Câu Hỏi Cốt Lõi Minh Sát Tu Tập (Sumangala Bhikkhu Viên Phúc)
Bài 9: Vấn Đáp 1 1-3 về Đức tin, Tinh tấn, Hoài nghi (Mahasi Sayadaw)
Bài 10: Vấn Đáp 2 4-9 về Chân Để và Tục Để (Mahasi Sayadaw)
Bài 11: Vấn Đáp 3 10-15 về Đặt tên, về Niệm thầm (Mahasi Sayadaw)
Bài 12: Vấn Đáp 4 16-19 về Cách Ngồi, về Tịnh Khẩu (Mahasi Sayadaw)
Bài 13: Vấn Đáp 5 20-30 về Thiền tập khi Đi Đứng Ngồi Nằm (Mahasi Sayadaw)
Bài 14: Vấn Đáp 6 31-35 về Đốn Ngộ, về Tuổi Tác (Mahasi Sayadaw)
Bài 15: Vấn Đáp 7 36-45 về Chứng đắc Đạo Quả thời nay, về Sở tri chướng (Mahasi Sayadaw)
Bài 16: Vấn Đáp 8 46-60 về Chứng ngộ Vô Ngã, Niết Bàn (Mahasi Sayadaw)
———————————————————–
Đường link trên youtube:
———————————————————–
Bài 1: Quán Thân – Quán Tâm (Mahasi Sayadaw)
Bài 2: Quán Thọ (Mahasi Sayadaw)
Bài 3: Kinh hành (Mahasi Sayadaw)
Bài 4: Tuệ Quán Trong Sinh Hoạt (Mahasi Sayadaw)
Bài 5: Minh Sát Tuệ – Đạo Quả – Niết Bàn (Mahasi Sayadaw)
Bài 6: Vì sao được giải thoát (Mahasi Sayadaw)
Bài 7: Trình Pháp như thế nào? (U Pandita Sayadaw)
Bài 8: Ba Câu Hỏi Cốt Lõi (Sumangala Bhikkhu Viên Phúc)
Bài 9: Vấn Đáp 1 1-3 về Đức tin Tinh tấn Hoài nghi (Mahasi Sayadaw)
Bài 10: Vấn Đáp 2 4-9 về Chân Để và Tục Để (Mahasi Sayadaw)
————————————————–
CHỈ DẪN CÁCH HÀNH THIỀN MINH SÁT
Mahasi Sayadaw | Soạn dịch: Thiện-Anh Phạm-Phú-Luyện
————————————————–
✅ MÓN QÙA PHÁP BẢO (AUDIO)
Các bài pháp thoại tại Thiền viện Ta ma nê chô (Tharmanaykyaw), Yangon, Myanmar 5/2019 by Sumangala Bhikkhu Viên Phúc.
✅ Thiền Minh Sát – Lý Thuyết và Thực Hành
🍀 WEBSITE: EHIPASSIKO – ĐẾN ĐỂ THẤY
🍀 MỤC LỤC CÁC BÀI VIẾT
SUMANGALA BHIKKHU VIÊN PHÚC
 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 12/7/2023