Vietnam, Phước Sơn Monastery, 27 June – 12 July 2015

Lễ bế mạc khóa thiền minh sát Vipassana 27/6 – 12/7/2015 tại Thiền Viện Phước Sơn, Đồng Nai.

Vipassana meditation retreat closing ceremony at Phuoc Son monastery, DongNai Province, Vietnam (27 June – 12 July 2015).

Bài viết liên quan

 • Danh Mục Các Bài Viết Quan Trọng, Web, FB
 • Thế Nào Là Không Nắm Giữ Tướng Chung, Không Nắm Tướng Riêng?, Web, FB
 • Thấy Biết Cái Gì Thì Được Coi Là Thấy Biết ‘Như Thật’, ‘Như Nó Đang Là’ Khi Thực Hành Tu Tập Minh Sát Tứ Niệm Xứ Vipassnā Satipaṭṭhānā?, Web, FB
 • Đã Sẵn Sàng Khai Mạc Khóa Thiền 12 – 18/12/2019 – Chùa Nam Tông, Tp Hcm., FB
 • Khai Mạc Khóa Thiền Vipasana Chùa Nam Tông, Sg, 12 – 18/12/2019, FB
 • Thực Hành Nhiệt Tâm, Chánh Niệm, Tỉnh Giác Tại Khóa Thiền Minh Sát Vipassana Chùa Nam Tông, Sg, 12 – 18/12/2019, Web, FB
 • Ôn Bài – Chánh Niệm Tỉnh Giác Mọi Lúc Mọi Nơi, FB
 • Tràn Ngập Hoan Hỷ (Bế Mạc Khóa Thiền Tại Chùa Nam Tông Sg 18/12/2019), FB

Ehipasiko – Đến Để Thấy

 • Phóng Sự Về Khóa Thiền Minh Sát Vipassnā Tại Chùa Nam Tông Tp Hcm 12 – 18 / 12 /2019, FB

Video: Khóa Thiền Minh Sát Vipassana Tại Chùa Nam Tông Sg 12 – 18/12/2019.

 • Download Youtube:, Youtube
 • Khai Mạc Khóa Thiền Minh Sát Vipassana Tại Chùa Pôthi Somrôn, Cần Thơ, FB
 • Lễ Bế Mạc Khóa Thiền Vipassana Tại Chùa Pôthi Somrôn, Cần Thơ 30/11- 9/12, FB
 • Nỗ Lực Hết Mình (Khóa Thiền Tại Chùa Pôthi Somrôn, Cần Thơ Từ 30/11/2019 Đến 9/12/2019), FB

Đoạn Diệt Chuỗi Thức Ăn Cho Vô Minh

 • Khóa Thiền Minh Sát Vipassana, 4 – 10/1/2020, Tại Tòa Nhà Nem, Hn, FB
 • Bế Mạc Khóa Thiền Tại Tòa Nhà Nem Hn 10/1/2020, FB
 • Điều Kiện Tham Dự Các Khóa Thiền Minh Sát Vipassana (Tứ Niệm Xứ) Theo Phương Pháp Ngài Trưởng Lão Thiền Sư Mahasi Sayadaw Tại Thiền Viện Ta-Ma-Nê-Chô, Yangon, Miến Điện., Web, FB

Danh Mục Các Bài Viết Theo Chủ Đề Trên Fb Sumangala Bhikkhu Viên Phúc

 • Đức Phật Trả Lời – Buddha Answers, FB
 • Hỏi & Trả Lời – Quetions & Answers, FB
 • Requisites Of Freedom >> Hỏi & Trả Lời, FB
 • Thiền Sư Mahasi Trả Lời – Mahasi Sayadaw Answers, FB
 • Vipassana – Minh Sát, FB
 • Niệm Xứ – Satipaṭṭhāna > > Vipassana – Minh Sát, FB
 • Yếu Pháp Tu Tập Tâm (Định), FB
 • Yếu Pháp Tu Tập Tuệ Giải Thoát – Paññā Bhāvanā, Web, FB
 • Các Khóa Thiền Minh Sát Vipassana, FB
 • Vietnam, Phước Sơn Monastery, 27 June – 12 July 2015 >> Các Khóa Thiền Minh Sát Vipassana, Web, FB
 • Audio & Video Món Quà Pháp Bảo, FB
 • Video Tụng Kinh Rải Tâm Từ, Youtube
 • #VALUE!
 • Khóa Thiền Tại Chùa Nam Tông 22-25/11/2018, Youtube
 • Khóa Thiền Tại Chùa Nam Tông 12-18/12/2019, Youtube, Youtube
 • Thiền Minh Sát Vipassana: Lý Thuyết & Thực Hành, Youtube
 • Yếu Pháp Tu Tập Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada , Youtube
 • Giới Và Luật Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube
 • (20) Liên Hệ – Contact, FB
 • Kāma – Dục (Tham Ái) Và Chanda – Dục (Mong Muốn) Khác Nhau Như Thế Nào?, Web, FB
 • Quán Thọ Như Thế Nào Để Đạt Tới Ái Tận Giải Thoát, Cứu Cánh Viên Mãn, Chứng Đạt Niết Bàn?, Web, FB
 • Ba Câu Hỏi Cốt Lõi Trong Minh Sát Tu Tập, Web, FB
 • “Tu Tập Và Phát Triển Thái Độ Không Bám Níu, Không Chấp Trước Vào Bất Cứ Cái Gì Trên Đời Này” Là Tu Tập Cái Gì? Như Thế Nào?, Web, FB
 • Tập Thể Dục Không Thể Đánh Bại Kẻ Thù, Web, FB
 • Vesak 2020 – Cùng Ôn Lại Con Đường Giác Ngộ Giải Thoát , Web, FB
 • Khéo An Trú Trong Tứ Niệm Xứ Hoặc Tu Tập ‘Vô Tướng Định – Animitto Samādhi’ Để Đoạn Diệt Không Còn Dư Tàn Ba Bất Thiện Tư Duy: Dục Tư Duy, Sân Tư Duy, Hại Tư Duy., Web, FB
 • Chỉ Bằng Chánh Niệm Thì Không Thể Biết Và Thấy Các Pháp Như Thật, Như Nó Đang Là, Vì Chánh Niệm Mới Chỉ Là Điều Kiện Cần, Không Phải Là Điều Kiện Đủ!, Web, FB
 • Vipassnā-Jhāna: ‘Thiền Quán’/’Định Minh Sát’, Web, FB
 • Chỉ – Samatha, Quán – Vipassanā, Định – Samādhi, Tuệ – Paññā Khác Nhau Và Liên Hệ Với Nhau Như Thế Nào?, Web, FB
 • Có Sự Khác Nhau Rất Lớn Giữa Chỉ – Samatha Và Định – Samādhi Quán – Vipassanā Và Tuệ – Paññā, Web, FB
 • Lưu Ý Tập Trung Phát Triển Chánh Định Không Định, Vô Tướng Định, Vô Nguyện Định -, Web, FB
 • Ðịnh (Samādhi) Là Gì? Thế Nào Là Con Bò Núi Ngu Ngốc?, Web, FB
 • Có Cần Tu Tập Thiền Hay Không, Web, FB
 • Không Chánh Định Không Thể Có Bát Thánh Đạo. Không Bát Thánh Đạo Không Thể Có Bậc Thánh Giác Ngộ Giải Thoát., Web, FB
 • Kiên Nhẫn Và Nghị Lực Để Đương Đầu Với Đau Khổ, Đặc Biệt Là Cảm Giác Đau Nhức Trong Khi Hành Thiền, Web, FB
 • Vị Thầy Tâm Linh Trên Hành Trình Tới Giác Ngộ Giải Thoát, Web, FB