100 Q&A from Mahāsī Sayādaw’s Abroad Dhamma Talks for Europe Retreat 2023 Viet – Eng

100 Q&A from Mahāsī Sayādaw’s Abroad Dhamma Talks for Europe Retreat 2023 Viet – Eng

by Sumangala Bhikkhu Viên Phúc – Thiền viện Tharmanaykyaw Mahaganghayon, Myanmar

Publication date 2023–05–28

Topics Mahasi Sayadaw, Tharmanaykyaw Sayadaw, Phật Giáo Nguyên thủy Theravada, Thiền Minh sát, Tứ niệm xứ

Collection opensource

Language Vietnamese

Sharing Ven. Mahāsī Sayādaw’s Abroad Dhamma Talks: 100 quentions are created by Tharmanaykyaw Sayādaw for Europe Retreat 2023, May–June.

Chia sẻ “Pháp thoại tại hải ngoại” của Ngài Đại trưởng lão Thiền Sư Mahāsī Sayādaw: 100 Vấn Đáp được biên tập bởi Ngài Đại trưởng lão Thiền Sư Tharmanaykyaw Sayādaw Ashin Dhammikabivamsa, dành cho chương trình tu tập tại châu Âu, tháng 5–6 năm 2023

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 28/5/2023